Talouden trendit

EU hyväksyi säännön: Suurten pörssiyhtiöiden lisättävä aliedustetun sukupuolen hallituspaikkoja

Parlamentti hyväksyi säännöt tasa-arvon edistämiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Naisten edustusta yritysten hallintoelimissä koskeva direktiivi hyväksyttiin tiistaina, kymmenen vuotta komission ensimmäisen ehdotuksen jälkeen. Direktiivin tarkoitus on varmistaa, että vähintään 40 prosenttia johtoon kuulumattomista hallintoelinten jäsenistä, tai 33 prosenttia kaikista johtajista, olisi aliedustettua sukupuolta.

Uusilla säännöillä halutaan myös kehittää valintaprosesseja: hakijan ansiot on säilytettävä keskeisenä valintaperusteena ja menettelyjen avoimuutta on parannettava.

Pörssiyhtiöiden on direktiivin mukaan ilmoitettava viranomaisille vuosittain tiedot sukupuolten edustuksesta hallituksissaan. Jos tavoitteita ei ole saavutettu, yrityksen on laadittava suunnitelma niihin pääsemiseksi. Tiedot on myös julkaistava yrityksen nettisivuilla helposti saavutettavassa muodossa.

Uudet säännöt eivät koske pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää.

Jäsenmaiden on määrättävä tehokkaita ja oikeasuhtaisia rangaistuksia, kuten sakkoja, niille yrityksille, jotka eivät noudata avoimia menettelyjä. Oikeusistuin voisi myös mitätöidä yhtiön valitseman hallituksen, jos se ei ole direktiivin periaatteiden mukainen.

Evelyn Regner (S&D, Itävalta), yhteisesittelijä, kertoo, että naiskiintiöihin liittyvän direktiivin hyväksyminen 10 vuotta sen ehdottamisen jälkeen on tärkeä askel kohti sukupuolten tasa-arvoa.

”Annamme vihdoin naisille reilut mahdollisuudet toimia yritysten johtopaikoilla ja parannamme samalla niiden hallintokulttuuria. Poistamme yhden tärkeimmistä esteistä johtopaikoille pyrkivien naisten tieltä: miesten epäviralliset verkostot. Tästä eteenpäin kyvykkyys ja avoimuus ovat valintaprosesseissa tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin”, Regnel toteaa.

Koska parlamentti ja neuvosto ovat virallisesti hyväksyneet sopimuksen, direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Jäsenmaiden on pantava säännöt täytäntöön kahden vuoden kuluessa.

Euroopan komissio antoi ehdotuksensa vuonna 2012, ja Euroopan parlamentti hyväksyi neuvottelukantansa vuonna 2013. Asian käsittely neuvostossa oli pysähdyksissä lähdes vuosikymmenen, kunnes työ- ja sosiaaliministerit lopulta sopivat kannasta maaliskuussa 2022. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät sopimukseen kesäkuussa.

Vuonna 2021 EU:n suurimpien pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä vain 30,6 prosenttia oli naisia. Jäsenmaiden välillä on suuria eroja: Ranskassa osuus on 46,3 prosenttia ja Virossa 8,3 prosenttia. Suomessa osuus on 36 prosenttia.

Naisten osuus yritysten johtokunnissa on kasvanut, mutta vuonna 2022 EU:n suurimmista pörssiyhtiöistä alle kymmenesosalla on naispuolinen puheenjohtaja tai pääjohtaja.

1 kommentti
  • Antti sanoo:

    Aika jännäksi menee, että ymmärtääkseni pitää väkisin ottaa nainen töihin, vaikka on pätevämpi miespuolinen hakija. Miten tuo tasa-arvolain näkökulmasta sitten toimii, jos miehiä syrjitään valintaprosessissä sukupuolen perusteella?

  • Ylös
    >