Yritysuutiset

Harvia kärsii Keski-Euroopan talousahdingosta

Sauna- ja Spa-tuotteiden valmistaja menetti leijonan osan myynnistään kolmannella vuosineljänneksellä.

Harvia julkisti torstaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön myynnin lasku oli jyrkkää.

Yhtiön liikevaihto laski 18,9 prosenttia vertailukaudesta ja oli 37,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto laski yli 23 prosenttia ja oli 35,4 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 42 miljoonan euron liikevaihto.

Orgaaninen liikevaihdon lasku oli 19,6 prosenttia vuoden 2021 heinä–syyskuuhun verrattuna.

Oikaistu liikevoitto laski viime vuoden 11,8 miljoonasta eurosta 7,6 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotuksena oli 7,6 miljoonan euron liikevoitto, joten tuloskehitys oli odotusten mukaista.

Tuloskehitys kelpasi sijoittajille, sillä Harvian osake nousi torstaina 8,9 prosenttia.

Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoo, että Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan syntyneet suorat ja epäsuorat vaikutukset tuntuivat edelleen yhtiön toiminnassa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

”Erityisesti Euroopassa korkea inflaatio yhdistettynä kasvavaan energiapulaan heikensi kuluttajaluottamusta. Tällä on ollut vaikutusta sekä saunojen että kiukaiden ja komponenttien kysyntään. Lisäksi pandemian aiheuttama niin sanottu aikaistettu kysyntä loppui”, Pajuharju toteaa.

Pajuharjun mukaan kolmannen neljänneksen epäsuotuisa myynnin kehitys johtui pääasiassa Saksan ja sen naapurimarkkinoiden kysynnän hidastumisesta ja Euroopassa vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta.

”Hidastuminen on havaittavissa erityisesti niiden jälleenmyyjien, saunanrakentajien ja merkittävien verkkokauppa-asiakkaiden myynnissä, jotka ovat keskittyneet pääasiassa alemman hintaluokan tuotteisiin. Joillakin Euroopan markkinoilla etenkin suurimpien kumppaniemme varastojen voimakas pienentäminen ja käyttöpääoman optimointiohjelmat vaikuttivat liiketoimintamme volyymiin.”

Euroopan ulkopuolella sen sijaan Harvian liiketoiminta jatkui vahvana kolmannella neljänneksellä. Pajuharjun mukaan kasvu oli vahvaa Pohjois-Amerikan suurella ja merkittävän potentiaalin markkinalla.

Harvia on myös kasvattanut myyntiponnisteluja uudemmilla saunamarkkinoilla ja edistynyt hyvin esimerkiksi arabimaissa, Japanissa ja muilla valituilla markkinoilla.

”Olemme onnistuneet jatkamaan markkinaosuuden kasvattamista myös haastavassa ja monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä”, Pajuharju kertoo.

Harvian tavoitteena luopua Venäjän liiketoiminnasta kokonaan vuoden lopussa.

Harvian suhteellinen kannattavuus heikkeni laskeneen myyntivolyymin ja jossain määrin epäsuotuisan myyntimixin seurauksena.

”Saunojen myynti kehittyi positiivisesti, mikä tukee Harvian strategiaa, mutta kannattavampien kiukaiden ja komponenttien myynti oli edelleen verkkaista. Kun suoritustamme verrataan pandemiaa edeltävään aikaan, sekä liikevaihtomme että oikaistu liikevoittomme ovat kuitenkin kasvaneet erittäin voimakkaasti, myös pro forma -lukujen valossa”, Pajuharju muistuttaa.

Harvia on sopeuttanut kapasiteettiaan, kustannusrakennetta ja nettokäyttöpääomaa katsauskauden aikana sopeutuakseen markkinaympäristön, kysynnän ja inflaation muutoksiin. Suurin osa näihin liittyvistä toimenpiteistä on nähtävissä kokonaisuudessaan loppuvuoden aikana, mutta ensimmäiset vaikutukset näkyivät jo kolmannen neljänneksen lopulla, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiön johto arvioi, että koronapandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden takia sauna- ja spa-markkina koki poikkeuksellisen vahvaa kysyntää. Aikaistetun kysynnän loppumisella vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ei kuitenkaan odoteta olevan vaikutusta sauna- ja spa-markkinan pitkän aikavälin kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä.

Kommentoi
Ylös
>