Makrotalous

IMF:n tyly viesti: Suomen julkisen talouden näkymät riskialttiilla uralla

Suomen julkisen talouden kehitys on vaarallisella tiellä, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta.

Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto lausunnosta.

Lausunto käsittelee muun muassa talousnäkymiä, Venäjän hyökkäyssodan taloudellisia vaikutuksia, julkista taloutta ja finanssipolitiikka, ilmastotoimiaja rahoitusmarkkinoita.

IMF:n mukaan Venäjän sota Ukrainassa on pysäyttänyt Suomen talouden elpymisen ja heikentää
talouden näkymiä. Nopea inflaatio, jota energian hinnan voimakas nousu vauhdittaa, syö
kotitalouksien ostovoimaa. Tämä puolestaan vähentää luottamusta ja kysyntää.

Myös Suomen talouden ulkoinen ympäristö on IMF:n mukaan heikentynyt, mikä vaimentaa kauppaa ja sijoituksia.

Kansainvälinen valuuttarahasto ennustaa, että Suomen talouskasvu pysähtyy ensi vuonna Ukrainan sotaan liittyvien huomattavien riskien vallitessa.

Sota on myös lisännyt julkisten menojen nousupaineita, mikä johtuu tarpeesta vahvistaa
turvallisuutta ja osaksi suojata kotitalouksia elinkustannusten nousulta. Ensi vuonna Suomen
finanssipolitiikka on lievästi elvyttävää, mikä lisää inflaatiopaineita, IMF ennustaa.

IMF:n mukaan keskipitkällä aikavälillä julkisen talouden näkymien heikkeneminen vie julkisen velan kasvuun ja riskialttiimmalle uralle.

Elvyttävien finanssipolitiikan toimien purkaminen ensi vuonna auttaisi taltuttamaan orastavia
inflaatiopaineita. Suomen julkista taloutta on keskipitkällä aikavälillä vakautettava
huomattavasti, jotta velkasuhde saadaan kääntymään laskuun ja luodaan tilaa ikäsidonnaisille
menoille, valuuttarahasto suosittaa.

Vakauttamisen tulisi olla asteittaista, mutta sen tulisi perustua tarkoin määriteltyyn ja
selkeästi viestittyyn keskipitkän aikavälin suunnitelmaan, joka pohjautuu kattavissa meno- ja
verokartoituksissa määriteltyihin toimiin.

Valuuttarahaston mukaan Suomen on edelleen ensisijaisen tärkeää jatkaa rakenteellisia uudistuksia pitkän aikavälin kasvun vahvistamiseksi. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi työehtosopimusneuvottelujärjestelmän muutokset, jotka edesauttaisivat sopeutumista sokkeihin.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoo, että tapaaminen IMF:n asiantuntijoiden kanssa oli hyödyllinen. Tapaamisessa vaihdettiin tärkeitä näkökulmia Suomen talouden haasteista tilanteessa, jossa näkymät ovat monella tavalla epävarmat.

”Kuten IMF tuo esiin lausunnossaan, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen kerrannaisvaikutukset ovat heikentäneet talouden näkymiä ja lisänneet paineita julkiselle taloudelle. Olemme samaa mieltä IMF:n kanssa siitä, että meidän pitää jatkaa rakenteellisia uudistuksia ja turvata pitkän aikavälin kasvu”, ministeri Saarikko kertoo.

Kommentoi
Ylös
>