Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: ”Korkosijoituksissa korkeimmat tuotto-odotukset pitkään aikaan”

Korkosijoitukset tarjoavat nyt poikkeuksellisen hyviä tuotto-odotuksia, uskoo OP Ryhmä.

OP Varainhoito on mallintanut kolme erilaista talouden skenaariota ja kunkin omaisuuslajin kehityksen kyseisessä talousympäristössä. Tuotto-odotukset kuvastavat sijoitusten tuottopotentiaalia tarkasteluhetkellä, ja ne päivittyvät markkinoiden arvostustasojen muuttuessa.

Perusskenaariossa maailman talouskasvu hidastuu ja sen todennäköisyys on OP Varainhoidon mukaan 60 prosenttia. Taantumaskenaariossa maailmantalous ajautuu taantumaan 20 prosentin todennäköisyydellä. Vahvassa skenaariossa keskuspankit aloittavat elvytyksen ja sen todennäköisyys on 20 prosenttia.

Perusskenaariossa sekä korko- että osakesijoitukset tuottavat hyvin, mutta taantumaskenaariossa osakkeiden tuotot painuvat rankasti pakkaselle. Korkosijoitukset sen sijaan tarjoavat suojaa taantumaa vastaan ja niiden tuotot ovat positiivisia myös tässä skenaariossa.

Vahvassa skenaariossa puolestaan osaketuotot ovat hulppeita. Esimerkiksi kotimaisten osakkeiden tuotot nousisivat 34 prosenttiin.

Taulukko: OP Varainhoito.

Perusskenaariossa kotimaiset osakkeet tarjoavat lähes yhdeksän prosentin tuotto-odotusta

OP Varainhoidon mukaan osakkeet tuottavat vuonna 2023 talouden perusskenaariossa, eli todennäköisimmin toteutuvassa taloustilanteessa, keskimäärin 7,0 prosenttia vuodessa. Osakkeiden tuotto-odotus vaihtelee ensi vuonna 4–9 prosentin välillä.

Eurooppalaisten osakkeiden tuotto-odotus on korkein, 9,0 prosenttia, ja esimerkiksi kehittyvien markkinoiden 7,0 prosenttia. Kotimaisten osakkeiden arvioitu tuotto on ensi vuonna 8,7 prosenttia.

”Talouden perusskenaariossa taloudessa ei tapahdu mitään suurta mullistusta, vaan talous palaa edellisen vuosikymmenen hitaan kasvun aikaan. Kasvu on kuitenkin riittävää omaisuusarvojen ja velkakestävyyden kannalta”, kertoo OP Varainhoidon strategi Jussi Hyöty.

OP Varainhoidon mukaan talouden perusskenaariossa valtiot myös elvyttävät budjetin kautta niin paljon, että inflaatio ei paina talouksia pitkäkestoiseen taantumaan.

”Tämä skenaario on hyvä osakkeiden kannalta, vaikkakin lyhytaikainen taantuma tarkoittaisi erityisesti suhdanneherkkien yritysten tulosten heikkenemistä”, tiivistää Hyöty.

Suomalaiset osakkeet ovat laskeneet tänä vuonna keskimäärin 20 prosenttia (OMX Helsinki PI -indeksi). Ensi vuosi toisi OP:n asiantuntijoiden mukaan siis positiivisia osaketuottoja. Näin uskovat myös suomalaiset sijoittajat.

OP:n lokakuussa toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 32 prosenttia suomalaissijoittajista uskoo Helsingin pörssin tarjoavan ensi vuonna tätä vuotta parempia tuottoja. Miehet ovat selkeästi naisia optimistisempia osakemarkkinoiden näkymistä: 40 prosenttia miehistä ja 23 prosenttia naisista uskoo, että Helsingin pörssi tarjoaa ensi vuonna parempia tuottoja kuin tänä vuonna.

Korkosijoituksissa poikkeuksellisen kovia tuottoja

Likvidien korkosijoitusten arvioidut tuotot ovat OP Varainhoidon mukaan ensi vuonna talouden perusskenaariossa 3,0 ja 8,0 prosentin välissä.

Valtionlainojen tuotto-odotus on lähes 4,0 prosenttia, kun taas riskiä sisältävien lainojen arvioitu tuotto on 8,0 prosentin tuntumassa. Korkosijoitukset nähdään toisin sanoen paria edellistä vuotta korkeampituottoisempina korkotason nousun vuoksi.

”Korkojen nousu lisää näkemyksemme mukaan sijoittajien kiinnostusta erityisesti Yhdysvaltain valtionlainoihin. Eurooppalaisissa yrityslainoissa riskit ovat kasvaneet energiakriisin takia, mutta niin ovat kasvaneet tuotto-odotuksetkin. Korkopuolella näin korkeita tuotto-odotuksia ei ole nähty pitkään aikaan”, sanoo Hyöty.

Kommentoi
Ylös
>