Markkinakommentit

Miksi ensi vuoden tulosennusteissa on laskuvaraa?

Pörssiyhtiöiden tuloskausi on sujunut kohtuullisesti Yhdysvalloissa. 

Kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi on piakkoin raportoitu. Viime viikon perjantaihin mennessä S&P 500 -indeksin yhtiöistä 428 oli julkistanut osavuosikatsauksen. Yhtiöistä 71,4 prosenttia onnistui ylittämään analyytikoiden keskimääräisen tulosennusteen. 

Eniten positiivisia tulosyllättäjiä on löytynyt energia- ja teknologiasektorin yhtiöistä. Energiayhtiöistä 81 prosenttia ja teknologiayhtiöistä 79 prosenttia on ylittänyt tulosennusteen. Heikoimmat sektorit ovat olleet raaka-aine ja kiinteistö. Raaka-ainesektorin yhtiöistä tulosodotukset on ylittänyt 58 prosenttia ja kiinteistösektorin yhtiöistä 57 prosenttia.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden kolmannen kvartaalin tuloskasvu on 4,3 prosenttia vuodessa, kun mukaan lasketaan sekä raportoineet yhtiöt että muiden yhtiöiden konsensustulosennusteet. Huomionarvoista kuitenkin on, että ilman energiasektoria Yhdysvalloissa on tulostaantuma. Tulokset ovat supistuneet kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

Tuloskasvun osalta vahvin sektori on ollut energia, jonka tulossumma on kasvanut peräti 140,6 prosenttia vuodessa. Heikoin sektori on sitä vastoin ollut viestintä, jonka tulossumma on laskenut 25,4 prosenttia.

Tulosennusteen ylittäneiden osuus on supistunut viime vuosineljänneksinä. Vuosi sitten niitä oli 81,7 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä. Vuoden 2021 toisella kvartaalilla lukema oli peräti 87,8 prosenttia.

Raportoineista S&P 500 -indeksin yhtiöistä 69,6 prosenttia on onnistunut ylittämään analyytikoiden liikevaihtoennusteen. Myös liikevaihtojen osalta trendi on kuitenkin alaspäin. Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä peräti 87,4 prosenttia ylitti konsensusennusteen.

Mitkä tekijät heikentävät tuloskasvua ensi vuonna?

Investointipankki Evercoren mukaan analyytikot ovat laskeneet viime kuukausina ensi vuoden 2023 tulosennusteita noin viisi prosenttia.

Tulosennusteet ovat yhä monen mielestä liian optimistisia. Analyytikot ennustavat, että S&P 500 -indeksin osakekohtainen tulossumma kasvaisi ensi vuonna 14,8 prosenttia. Se olisi merkittävästi enemmän kuin tänä vuonna, jonka konsensusennuste on nyt 5,9 prosenttia. 

Tulosennusteet eivät ole linjassa ennakoivien makrotalousindikaattorien kanssa. Indikaattorit ovat pehmentyneet viime kuukausina. Tuloskasvu on historian saatossa kääntynyt laskuun lähes jokaisessa taantumassa. Factsetin aineiston mukaan S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtainen tulos supistui edellisessä 10 taantumassa keskimäärin 29,5 prosenttia. 

Korkea inflaatio on riski tuloskasvulle myös vuonna 2023. Yhtiöt ovat onnistuneet tänä vuonna hinnankorotuksissa. Kiitos siitä on kuulunut vahvalle kysynnälle. 

Kysyntää on tukenut palkkainflaatio sekä pandemia-aikana kertyneet säästöt

Amerikkalaisten keskimääräiset tuntipalkat nousivat lokakuussa 4,7 prosenttia vuodessa. Reaalipalkkojen kehitys on kuitenkin negatiivista, koska inflaatio on pysytellyt sitkeästi yli kahdeksassa prosentissa. Nimellinen palkkojen nousu on siis vain osittain selittänyt vahvaa kysyntää.

Merkittävä rooli kysynnän kannalta on ollut pandemia-aikana kertyneillä säästöillä. Niiden suhteen tilanne on hyvä, sillä kotitalouksien ylimääräisistä säästöistä on U.S. Federal Reserven mukaan jäljellä 75 prosenttia. Rahamääräisesti se on yhteensä 1,7 biljoonaa dollaria. 

Analyytikoiden seuraavan vuoden tulosennusteet laskevat historian perusteella keskimäärin 10 prosenttia vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tähän mennessä ennusteita ei ole laskettu niin paljon. Ennustelaskuja saattaa siis olla luvassa lähiaikoina.

Yhdysvaltain keskuspankin Fedin koronnostot ovat riski tuloskasvulle. Kuluvan vuoden koronnostot heijastuvat reaalitalouteen viiveellä. Lisäksi keskuspankin odotetaan jatkavan koronnostoja ensi vuonna. 

Koronnostot heikentävät kysyntää ja sen vuoksi yhtiöiden tuloskasvua. Lisäksi kallistuva rahan hinta tarkoittaa, että useiden yhtiöiden rahoituskustannukset nousevat. Suuremmat korkokulut rasittavat osakekohtaista tulosta. 

Kommentoi
Ylös
>