Sijoitusideat

Mitkä ovat hedge-rahastojen suosikkiosakkeet?

Rahastojen yleisimpiä omistuksia ovat Microsoft ja Amazon.com.

Hedge-rahastot hyödyntävät muista sijoitusrahastoista poikkeavia sijoitusstrategioita. Ne tavoittelevat positiivista tuottoa kaikissa markkinaolosuhteissa. 

Aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen tavoite on yleensä voittaa vertailuindeksi. Käytännössä se tarkoittaa, että tavoitteeseen saatetaan päästä, vaikka markkinakehitys olisi laskevaa. Passiivisesti hoidettujen rahastojen tavoite on lähellä vertailuindeksin tuotto.

Hedge-rahastoja hyödynnetään niin tuoton tavoitteluun kuin hajauttamiseen. Sen ansiosta niillä on paikkansa erityisesti monen instituution sijoitussalkussa.

Amerikkalainen investointipankki Goldman Sachsin analysoi 786 hedge-rahastoa. Niiden hoitamat varat (AUM) olivat yhteensä 2,3 biljoonaa dollaria. 

Kyseisten hedge-rahastojen tuotto on ollut vuoden alusta -5 prosenttia. Se on korkea verrattuna S&P 500 -indeksiin, joka on laskenut 16 prosenttia tänä vuonna.

Parhaiten hedge-rahastojen sijoitusstrategiosta on menestynyt ”globaali makro”, jolla on saavutettu keskimäärin yhdeksän prosentin tuotto. Globaali makro -sijoitusstrategiassa analysoidaan makrotalouden tekijöitä ja hyödynnetään tuoton tavoitteluun monenlaisia sijoitusinstrumentteja ja omaisuusluokkia.

Sijoitustyyleistä hedge-rahastot suosivat momentumia ja arvoa nykyisessä markkinatilanteessa. Momentumissa sijoitetaan yleensä edellisen 3-12 kuukauden voittajaosakkeisiin ja pidetään niitä salkussa 3-12 kuukautta. Momentum-strategia perustuu siis osakekurssitrendin hyödyntämiseen. 

Arvotyylissä suositaan matalasti arvostettuja ja korkean osinkotuoton osakkeita. Arvotyyli toimi heikosti viime vuosikymmenen aikana, jolloin kasvu- ja laatuyhtiöillä onnistuttiin tekemään vahvoja tuottoja. Arvosijoittaminen on kuitenkin tehnyt paluun tänä vuonna. 

Globaali makro on ollut tuottava sijoitusstrategia vuonna 2022.

Momentum ja arvo ovat tuoneet korkeita tuottoja viimeisen vuoden aikana

J.P.Morgan Asset Managementin laskelmien mukaan arvostrategia tuotti noin 20 prosenttia vuodessa syyskuun loppuun mennessä. Samalla aikavälillä momentum-strategian tuotto oli noin 12 prosenttia. 

Vaikka viimeisen vuoden aikana arvotyyli on ollut hedge-rahastojen suosiossa, niin kuluvalla vuosineljänneksellä rahastot ovat nostaneet kasvutyylin osuutta. Se johtuu todennäköisesti kasvuosakkeiden vahvasta kehityksestä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kasvuosakkeiden osuus rahastoissa on nyt jo lähellä viimeisen 20 vuoden keskiarvoa.

Osakemarkkinoiden sektoreista teknologia on hedge-rahastojen suosikki. Sen paino osakesijoituksista on noin 21 prosenttia. Osuus ei ole erityisen korkea, jos sitä verrataan esimerkiksi S&P 500 -indeksin teknologiasektorin painoon. Se on noin 25 prosenttia.

Hedge-rahastot ovat kasvattaneet neljännen vuosineljänneksen aikana eniten sektoreista päivittäistavarayhtiöiden osuutta. Toiseksi eniten suhteellisia positioita on otettu energiasektorin yhtiöissä ja kolmanneksi eniten raaka-aineyhtiöissä. 

Listan viimeisenä on kestokulutushyödykkeet eli yhtiöt, joiden tuotteet tai palvelut lasketaan harkinnanvaraisiksi hyödykkeiksi. Niiden osuutta rahastoissa on siis pienennetty suhteellisesti eniten kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

Hedge-rahastojen suosikit ovat Microsoft ja Amazon.com

Microsoft oli peräti 82:n hedge-rahaston kymmenen suurimman sijoituksen joukossa 30. syyskuuta tilanteen perusteella. Kyseisissä rahastoissa Microsoftin paino oli keskimäärin kahdeksan prosenttia. 

Osakeanalyytikot ovat hedge-rahastojen kanssa samoilla linjoilla. Microsoftin osake on kallistunut syyskuun lopun jälkeen 232,90 dollarista 247,49 dollariin, mutta analyytikoiden näkemyksen mukaan osakkeessa on edelleen nousuvaraa. Analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta on 296,91 dollaria.

Microsoftin osake on haastavasti hinnoiteltu suhteessa viimeiseen 10 vuoteen, mutta pahin yliarvostus on purkautunut tänä vuonna. 

Yhtiön markkina-arvo on 25 kertaa odotetun tuloksen verran. Osakkeen velaton hinta on 20 kertaa odotetun osakekohtaisen liikevoiton verran. Viime vuonna kertoimet (P/E ja EV/EBIT) olivat korkeimmillaan 37 ja 30. 

Viimeisen 10 vuoden matalimmat kertoimet nähtiin 2010-luvun alussa, jolloin Microsoftin osakkeesta maksettiin matalimmillaan vain noin yhdeksän kertaa odotettu osakekohtainen tulos. Osakkeen velaton hinta oli matalimmillaan noin viisi kertaa odotetun liikevoiton verran.

Microsoftin kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsaus oli pettymys neljännen vuosineljänneksen liikevaihto-ohjeistuksen osalta. Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos ja liikevaihto sitä vastoin olivat hieman odotuksia korkeammat. Yhtiön osakekurssi laski osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen, mutta on viime viikkoina kallistunut osakemarkkinoiden vahvan kehityksen mukana.

Toiseksi suosituin sijoituskohde hedge-rahastoissa on Amazon.com. Yhtiön osake oli 79:n hedge-rahaston kymmenen suurimman sijoituksen joukossa 30. syyskuuta. Keskimääräinen paino niissä oli kahdeksan prosenttia.

Osakeanalyytikot arvioivat, että Amazon.comin osakkeessa on paljon nousuvaraa seuraavan 12 kuukauden aikana. Keskimääräinen tavoitehinta on peräti 141,24 dollaria. Se on 51,20 prosenttia korkeampi kuin perjantainen päätöskurssi 93,41 dollaria. 

Amazonin osakkeen arvostustaso on supistunut tänä vuonna, mutta tulospohjaiset kertoimet ovat yhä korkeita suhteessa toimialan yhtiöihin. Amazonin osakkeesta maksetaan pörssissä 65 kertaa odotetun tuloksen verran. Osakkeen velaton hinta on 56 kertaa odotettu liikevoitto. Kertoimet ovat tyypillisen korkeita Amazonin osakkeelle. 

Amazonin osake on liikevaihtoperusteisesti maltillisemmin hinnoiteltu suhteessa historiaan. Osakkeen velaton hinta on 1,9 kertaa liikevaihto. Se on matalin kerroin vuoden 2016 jälkeen. Hinnoittelussa näkyy todennäköisesti yhtiön toimet kannattavuuden vahvistamiseksi sekä vähittäiskaupan heikentynyt kysyntä korkean inflaation vuoksi. Amazonin liikevaihdon odotetaan siis kasvavan hitaammin tulevina vuosineljänneksinä verrattuna viime vuosiin.

Yhtiön osake halpeni merkittävästi lokakuussa julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen. Syy kurssilaskuun oli sama kuin Microsoftilla. Liikevaihto-ohjeistus jäi vaisuksi. Amazonin kannattavuuden kehityksen suunta oli oikea kolmannella kvartaalilla, joka oli voitollinen.

Yhtiö odottaa neljännestä kvartaalista haastavaa, koska korkea inflaatio vaikuttaa negatiivisesti ostovoimaan ja hillitsee sitä kautta lomakauden shoppailua.

Taulukko: Hedge-rahastojen suosikkiosakkeet.
Kommentoi
Ylös
>