Indikaattorit

Nämä indikaattorit antavat taantumasignaalin Yhdysvalloissa

Vahva työllisyys ja tuloskasvu indikoivat nousukauden jatkumista.

Amerikkalainen varainhoitaja Blackstone kokosi listan kuudesta taantumaindikaattorista. Ne kaikki antoivat signaalin ennen kolmea edellistä Yhdysvaltain taantumaa. Taantumat johtuivat tekno- ja kiinteistökuplasta sekä koronapandemiasta. 

Indikaattoreista neljä viittaa nyt taantuman olevan ovella.

Varainhoitajan indikaattoreista ensimmäinen on amerikkalaisten keskimääräisten tuntipalkkojen kehitys. Jos palkat nousevat vähintään neljä prosenttia vuodessa, niin se luo inflaatiopaineita ja Yhdysvaltain keskuspankki Fed saattaa kiristää sen vuoksi liikaa rahapolitiikkaa. Liian nopea rahapolitiikan kiristäminen johtaa yleensä taantumaan, kun kotitalouksien ja yritysten kysyntä heikkenee kalliimman rahan hinnan vuoksi. 

Amerikkalaisten tuntipalkat nousivat syyskuussa 5,0 prosenttia vuodessa. Perjantaina julkaistiin lokakuun tilasto. Tuntipalkat nousivat 4,7 prosenttia vuodessa.

Vähintään neljän prosentin lukemia on nähty jo vuoden 2021 heinäkuusta alkaen. Parhaimmillaan palkat nousivat 5,7 prosenttia tammikuussa 2022. Palkkakehitys kertoo vahvasta työmarkkinasta Yhdysvalloissa, mutta toisaalta myös korkean inflaation vaikutuksista palkkapyyntöihin. 

Huomionarvoista on, että reaalipalkat ovat laskeneet, koska inflaatio on ollut sitkeästi yli kahdeksan prosenttia. Syyskuussa kuluttajahinnat nousivat 8,2 prosenttia vuodessa. 

Amerikkalaisten keskimääräisten tuntipalkkojen kehitys

Conference Boardin julkaisema LEI on tärkeä talousindikaattori

Toinen Blackstonen taantumaindikaattori on Conference Boardin julkaisema ”leading economic index (LEI)”. Se indikoi tulevaa talouden aktiviteettia. 

LEI lasketaan kymmenen komponentin perusteella. Ne ovat teollisuuden työtunnit ja työttömyyshakemusten lukumäärä viikkotasolla, teollisuuden uudet hyödyke- ja raaka-ainetilaukset, tilausten ostopäällikköindeksi, teollisuuden kestokulutushyödykkeiden uudet tilaukset pois lukien lentokoneiden tilaukset, yksityisomisteisten asuntojen rakennusluvat, S&P 500 -osakeindeksin kehitys, ennakoiva luottoindeksi, 10 vuoden Yhdysvaltain valtionlainan ja Fedin ohjauskoron korkoero sekä kuluttajien odotukset liiketalouden kehityksestä Yhdysvalloissa. 

LEI:n kehityksen on huomattu korreloivan historian saatossa vahvasti Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kehityksen kanssa. Taloussuhdanteen heikentymiseen viittaa lisäksi myös Yhdysvaltain teollisuuden ostopäällikköindeksin heikentyminen.

LEI sai arvon 115,9 syyskuussa, kun se elokuussa oli 116,4. Viime vuosien korkein lukema 119,4 oli kuluvan vuoden helmikuussa. Indeksi sai lähtöarvo 100 vuonna 2016. 

Indeksin kasvu on kääntynyt negatiiviseksi, jos sitä tarkastellaan kuuden kuukauden aikavälillä. Historian saatossa vastaava indeksin supistuminen on indikoinut taantumaa.

LEI:n kasvun perusteella taantumariski on merkittävä

Kolmas Blackstonen taantumaindikaattori on työttömyysaste. Työttömyysasteen liukuva kolmen kuukauden keskiarvon tulee nousta vähintään 0,5 prosenttiyksikköä suhteessa edellisen 12 kuukauden pohjiin, jotta kyseinen indikaattori antaa taantumasignaalin. Nyt niin ei ole, koska lokakuun työttömyysaste oli 3,7 prosenttia. Viimeisen 12 kuukauden matalin lukema on 3,5 prosenttia.

Matala työttömyysaste ei viittaa taantumaan

Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvu on niukasti positiivista

Seuraava indikaattori on amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tuloskasvu. Se on historian saatossa kääntynyt käytännössä aina laskevaksi ennen taantumaa. 

S&P 500 -indeksin yhtiöiden kolmannen vuosineljänneksen tuloskasvu ja liikevaihdon kehitys on ollut plusmerkkistä. Tulokset ovat kasvaneet 4,8 prosenttia ja liikevaihdot 10,6 prosenttia. Huomionarvoista kuitenkin on, että ilman energiasektoria Yhdysvalloissa on nyt tulostaantuma.  Tulokset ovat supistuneet kaksi vuosineljännestä peräkkäin.

Yleisesti ottaen kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi on sujunut kohtuullisesti. 2. marraskuuta mennessä raportoineista S&P 500 -indeksin yhtiöistä 72 prosenttia ylitti tulosennusteen ja 67 prosenttia onnistui tekemään suuremman liikevaihdon kuin analyytikoiden konsensusarvio oli keskimäärin. 

Tulosennusteen ylittäneiden osuus on supistunut viime kvartaaleina. Vuosi sitten niitä oli peräti 81,7 prosenttia yhtiöistä. Vuoden 2021 toisella kvartaalilla lukema oli peräti 87,8 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä. 

Samansuuntainen on trendi myös liikevaihtojen osalta. Vuoden 2021 toisella kvartaalilla peräti 87,4 prosenttia indeksin yhtiöistä ylitti liikevaihtoennusteen. 

S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskasvu on edelleen positiivista

Myös kymmenen vuoden ja kahden vuoden Yhdysvaltain valtionlainojen välinen tuottoero on Blackstonen taantumaindikaattori. Tuottokäyrän tulee olla laskeva, että se antaa taantumasignaalin. Se on ollut sitä jo kuukausia. Laskeva tuottokäyrä on ennustanut edelliset kuusi taantumaa Yhdysvalloissa.

Kahden vuoden valtionlainan tuotto on peräti 57 korkopistettä korkeampi kuin 10 vuoden valtionlainan tuotto. Tuottoero on suurin sitten 1980-luvun alun. Tuottoero saattaa leventyä lähitulevaisuudessa, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkaa koronnostoja, mutta pitkän aikavälin inflaatio-odotukset heikentyvät tasoittuvan inflaation ja hidastuvan talouskasvun vuoksi.

Yhdysvaltain kymmenen ja kahden vuoden valtionlainojen tuottoero on suurin noin 40 vuoteen

Yhdysvaltain keskuspankki Fed suosii rahapolitiikkaa analysoitaessa erityisesti 10 vuoden ja kolmen kuukauden valtionlainojen tuottoeroa. Kyseinen tuottokäyrä on kääntynyt niukasti laskevaksi, joskin tuottoero on marginaalinen. Se tarkoittaa vain 1,2 korkopistettä.

Kuudes Blackstonen taantumaindikaattori on Conference Boardin kuluttajaluottamus ja tarkemmin sanoen kuluttajien odotukset tulevasta suhteessa tämän hetken tilanteeseen. Indikaattori antaa taantumasignaalin, jos tulevat odotukset ovat matalammat kuin nykytilanne. 

Viimeisen kahden vuoden aikana kuluttajien nykytilanne on vahvistunut, mutta odotukset tulevasta ovat laskeneet. Se indikoi taantumaa.

Kuluttajaluottamus on heikentynyt erityisesti odotuksien osalta
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös