Yritysuutiset

Orthex hakee kasvua Euroopasta – tulos odotettua parempi

Muovisia käyttötavaroita valmistava Orthex kamppailee kustannusten nousun kanssa, mutta panostaa samalla kasvuun.

Orthex julkisti perjantaina kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 22,1 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 3,3 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,12 eurosta 0,07 euroon.

Tuloskehitys ylitti odotukset, sillä kahden Orthexia seuraavan analyytikon ennusteiden keskiarvo liikevaihdolle oli 22 miljoonaa euroa, liikevoitolle 1,3 miljoonaa ja osakekohtaiselle tulokselle 0,04 euroa.

Tulosyllätyksen ansioista Orthexin osake kipusi perjantaina Helsingin pörssissä 2,1 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtaja Alexander Rosenlew kertoo, että Orthexin strategia kasvattaa myyntiä nopeammin muualla Euroopassa eteni hyvin.

”Jakeluverkoston rakentaminen edellisten vuosineljännesten aikana hankituille uusille asiakkaille näkyi selvästi myynnin kehityksessä Euroopassa Pohjoismaiden ulkopuolella, sillä myynti ko. alueelle kasvoi kolmannella neljänneksellä 7,4 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon”, Rosenlew toteaa.

Taulukko: Orthex Oyj.

Asiakkaiden ostokäyttämisessä on nähtävissä epävarmuutta, mutta toistaiseksi on näkynyt vain vähän vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen, Rosenlew toteaa.

Orthex ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon orgaaninen kasvu konsernitasolla ja yli 10 prosentin kasvu pohjoismaiden ulkopuolella.

Kustannusten nousu rasittaa kannattavuutta

Pohjoismaiden ulkopuolella Säilytys-tuoteryhmä toi kasvusta suurimman osan, mutta pohjoismaissa Säilytys-tuoteryhmän myynti puolestaan hidastui. Säilytys-tuoteryhmän kokonaiskehitys pysyi tämän vuoksi samalla tasolla kolmannella vuosineljänneksellä.

Keittiö-tuoteryhmän myynti kasvoi pääasiassa pohjoismaissa, minkä ansiosta koko tuoteryhmän myynti kasvoi lähes viisi prosenttia.

”Kansainvälinen myynti Euroopan ulkopuolella pysyi haastavana, pääasiassa muutaman asiakkaan kysynnän hidastumisen vuoksi”, Rosenlew kertoo.

Kuva: Orthex Oyj.

Kustannusten nousun vuoksi yhtiön oikaistu EBITA-marginaali laski kolmannella neljänneksellä 10,1 prosenttiin vertailukauden 15,1 prosentista, toimitusjohtaja kertoo. Raaka-ainekustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen rajua.

”Vaikka raaka-ainehintaindeksi on tullut alas huhtikuiselta korkeimmalta tasoltaan, indeksi näyttää edelleen noin 45 prosentin kasvua joulukuun 2020 ja syyskuun 2022 väliselle ajanjaksolle. Kolmannella neljänneksellä meihin vaikutti lisäksi Ruotsin kruunun jatkunut heikentyminen.”

Yhtiö tekee aktiivisesti töitä hinnankorotusten eteen sopeutuakseen nopeaan kustannusinflaatioon.

”Hinnankorotusten oikeanlainen toteuttaminen volyymiä tai asiakkaan valikoimaa menettämättä vaatii pitkän läpimenoajan. Tavoitteenamme on noudattaa pitkäjänteistä hinnoittelustrategiaa mukautuen muuttuviin olosuhteisiin”, Rosenlew kertoo.

Orthexille tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat olleet kuitenkin viime kuukausina laskussa. Yhtiö ei kuitenkaan ennusta, miten tämä tulee näkymään vuoden viimeisen vuosineljänneksen kannattavuudessa.

Voimakas panostus myynnin kasvattamiseen

Syyskuussa Orthex käynnisti merkittävän tutkimusprojektin tulevaisuuden kierrätysmuovituotteiden ja ekosysteemin kehittämiseksi. Projekti toteutetaan yhdessä yhtiön yhteistyökumppaneiden kanssa ja se kestää vuoden 2024 loppuun. Lisäksi yhtiö osallistuu tammikuussa 2023 Suomessa käynnistyvään seitsenvuotiseen laajaan yhteistyöhankkeeseen muovien kiertotalouden edistämiseksi.

Rosenlewin mukaan molemmat tutkimusprojektit tukevat yhtiön vastuullisuusstrategian mukaista 2030 hiilineutraaliustavoitetta sekä tavoitetta vastuullisten raaka-aineiden käytön lisäämiseksi.

Orthex panostaa voimakkaasti myynnin kannattavaan kasvattamiseen ja puolustamiseen, koska kysynnän kehitystä on todennäköisesti edelleen vaikea ennustaa.

”Uskomme, että ajan myötä toimintaympäristö lopulta vakiintuu, mikä auttaa meitä keskittymään täysipainoisesti aktiiviseen kannattavuuden kasvattamiseen”, Rosenlew kertoo.

Vuoden 2021 alusta lähtien yhtiö on investoinut noin 6,5 miljoonaa euroa kapasiteettiin, tehokkaisiin tuotantolaitteisiin, automaatioon ja uusiin tuotemuotteihin. Lisäksi Orthex on vahvistaneet Euroopan myyntiorganisaatiota nopeuttaakseen kansainvälisen kasvustrategian toteuttamista.

Orthex listautui Helsingin pörssiin alkuvuodesta 2021. Yhtiö on pohjoismaiden johtava valmistaja käyttötavaroissa ja sillä on vahvat perinteet kodin käyttötavaroiden teossa sekä markkinoinnissa jo vuodesta 1914 lähtien. Yhtiön tuotteita myydään useimmissa suurissa päivittäistavaraketjuissa pohjoismaissa ja 40 eri maassa ympäri maailmaa.

Yhtiön keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin kuuluvat pohjoismaat ja vientimarkkinat, mukaan lukien Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Orthexin tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat Orthex, SmartStore ja GastroMax.

Kommentoi
Ylös
>