Indikaattorit

Ovatko osakkeet yhä liian kalliita?

Monet merkit viittaavat todennäköiseen taantumaan. Osakekurssit eivät kuitenkaan vielä sitä hinnoittele

Amerikkalainen varainhoitaja Blackstone kokosi listan kuudesta taantumaindikaattorista. Ne kaikki antoivat signaalin ennen kolmea edellistä Yhdysvaltain taantumaa. Taantumat johtuivat tekno- ja kiinteistökuplasta sekä koronapandemiasta.

Indikaattoreista neljä viittaa nyt taantuman olevan ovella.

Investointipankki Evercoren mukaan analyytikot ovat laskeneet viime kuukausina ensi vuoden 2023 tulosennusteita noin viisi prosenttia.

Tulosennusteet vaikuttavat yhä melko optimistisilta. Analyytikot ennustavat, että S&P 500 -indeksin osakekohtainen tulossumma kasvaisi ensi vuonna 14,8 prosenttia. Se olisi merkittävästi enemmän kuin tänä vuonna, jonka konsensusennuste on nyt 5,9 prosenttia.

Ovatko tulosennusteet liian ruusuisia?

Tulosennusteet eivät ole myöskään linjassa ennakoivien makrotalousindikaattorien kanssa.

OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen pitää taantuman tuloa jo lähes varmana. Hän myös epäilee, etteivät osakekurssit vielä täysin hinnoittele taantumaa ja että tulosennusteet ovat liian optimistisia.

”Taantuma tulee! Jos joku asia on varma, niin se on lähes varmaa. Osakekurssit ovat laskeneet jo reippaasti, mutta ovatko osakemarkkinat todella asemoituneet lähestyvään taantumaan?”, Hännikäinen kirjoittaa Twitterissä.

Ekonomistin mukaan osakkeiden arvostuskertoimet ovat painuneet merkittävästi ja arvostustasot ovat esimerkiksi Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla jo selvästi keskimääräisen tason alapuolella.

Oleellista on kuitenkin huomata, että eteenpäin katsovat arvostuskertoimet perustuvat analyytikoiden tulosennusteisiin – Hännikäisen jakamassa kuvaajassa 12 kuukauden ennusteisiin. Jos siis ennusteet ovat ylioptimistisia, näyttävät arvostuskertoimet liian alhaisilta.

Hännikäinen kysyykin, ovatko tulosennusteet realistisilla tasoilla talouskuvaan peilattuna.

”Konsensus ennustaa yhä tuloskasvua sekä tälle että ensi vuodelle talouskuvan hapantumisesta huolimatta. Esim. S&P 500 -indeksin tulosten ennustetaan kasvavan tänä vuonna 5,6%:lla ja ensi vuonna 5,9%:lla.”

Arvostuskertoimet eivät hinnoittele taantumaa

Hännikäinen muistuttaa, että taantumassa tulokset tyypillisesti laskevat reippaasti. Sen vuoksi tulosennusteet vaikuttavat optimistisilta nyky-ympäristössä.

”Kolmen viimeisen taantuman (1990, 2001 ja 2008-2009) aikana S&P 500 tulokset laskivat keskimäärin 24 %:lla”, hän kertoo. Toimialoista tyypillisesti eniten romahtavat sykliset ja taantumaherkät toimialat kuten raaka-aineet, kuluttajatuotteet, rahoitus ja teknologia. Sen sijaan defensiivisiä toimialoja ovat päivittäistavarat, terveydenhoito ja yhdyskuntapalvelut.

Tämän hetken defensiivisten ja taantumaherkkien sektorien PE-kertoimet eivät kerro markkinoiden systemaattisesta varautumisesta taantumaan, ekonomisti toteaa.

Pelkkää synkkyyttä lähiajan näkymät eivät kuitenkaan ole. Torstaina julkistetut USA:n lokakuun inflaatiolukemat olivat markkinoille positiivinen yllätys.

Kuluttajahinnat nousivat 7,7 prosenttia vuodessa. Se oli matalin lukema sitten tammikuun 2022. Ekonomistien konsensusennuste oli 8,0 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia syyskuusta.

Myös pohjainflaatio oli odotettua matalampi. Se oli 6,3 prosenttia vuodessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 6,5 prosenttia. Pohjainflaatio nousi 0,3 prosenttia syyskuusta.

Odotuksia matalampi inflaatio tarkoittaa mahdollisuutta hitaampiin koronnostoihin.

Kommentoi
Ylös
>