Sijoitusuutiset

Päättäjiltä laaja tuki osakesäästötilin ylärajan tuplaamiselle

Selvityksen mukaan kansankapitalismia tukee enemmistö poliittisista päättäjistä.

Lähes kolme neljäsosaa (72 prosenttia) poliittisista päättäjistä on sitä mieltä, että suomalaisten halukkuutta säästämiseen ja sijoittamiseen, kansankapitalismiin, ei saa heikentää kiristämällä sijoittamisen verotusta.

Päättäjien kannat ilmenevät Aula Research Oy:n Finanssiala ry:n (FA) toimeksiannosta päättäjille ja viranomaisille suunnatussa kyselyssä. Poliittisten päättäjien parista vastaajaryhmiä olivat muun muassa kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit, puoluejohto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet. Kyselyyn vastasi 127 poliittista päättäjää.

”On erinomaista, että suomalaispäättäjät ymmärtävät laajalti kansankapitalismin merkityksen. Se mahdollistaa piensijoittajien laaja-alaisen osallistumisen pääomamarkkinoille. Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat myös yhteiskunnan riskinkantokykyä”, korostaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Kaupin mukaan säästämiseen ja sijoittamiseen on kannustettava – sijoittamisen verotuksen kiristykset tuhoaisivat tehtyä hyvää työtä kansankapitalismin edistämiseksi.

Suurimmista puolueista vahvin tuki on kokoomuksessa – 94 prosenttia kyselyyn vastanneista kokoomuspäättäjistä oli tätä mieltä. Sosialidemokraattien luku on 57 prosenttia ja perussuomalaisista 54 prosenttia. Keskustalaista 84 prosenttia, vihreistä 57 prosenttia ja vasemmistoliiton päättäjistä 50 prosenttia antaa tuen kansankapitalismille.

Yksilöllisten eläkevakuutusten määrä on noin 600 000. ​Lakimuutokset ovat romahduttaneet kuitenkin omaehtoisen eläkesäästämisen, eikä vapaaehtoisia säästöjä saa nykyisin nostaa työeläkkeelle jäädessä.​

65 prosenttia päättäjistä on sitä mieltä, että omien vapaaehtoisen eläkesäästöjen nostamisen pitäisi olla mahdollista heti työeläkkeelle jäädessä. Nykysääntelyn mukaan säästöjä voi alkaa nostaa vasta 68–70 vuoden iässä eikä virallisessa työeläkeiässä.

Suurin kannatus sille, että työeläkkeelle jäädessä voi alkaa nostaa omia eläkesäästöjä, on kokoomuksessa (76 prosenttia) ja vihreissä (75 prosenttia). Keskustalaisten keskuudessa tuki on 67 prosenttia ja sosialidemokraattien 61 prosenttia.

Osakesäästötili on yksi oivallinen tie säästämiseen ja sijoittamiseen. Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Yhteensä 68 prosenttia päättäjistä kannattaa kyselyn mukaan osakesäästötilin 50 000 euron ylärajan kaksinkertaistamista.

Kokoomuslaista kannattajia on 94 prosenttia, keskustalaista 77 prosenttia ja vihreistä 63 prosenttia. Sosialidemokraateista 52 prosenttia ja vasemmistoliittolaisista 50 prosenttia oli valmis nostamaan osakesäästötilin ylärajan 100 000 euroon.

Huolimatta osakesäästötilin kannatuksesta, tilin ylärajaa ei ole tähän mennessä saatu muutettua. Osakesäästötili tuli mahdolliseksi vuoden 2020 alusta.

Kommentoi
Ylös
>