Kasvuosakkeet

Pihlajalinna kärsii kasvukivuista

Yksityisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoava Pihlajalinna antoi tulosvaroituksen.

Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 24,6 miljoonaa euroa eli 17,5 prosenttia 165 miljoonaan euroon siitäkin huolimatta, että koronapalveluiden kysyntä laski voimakkaasti. Orgaaninen kasvu oli 4,6 miljoonaa euroa eli 3,3 prosenttia.

Ilman koronapalveluita orgaaninen kasvu olisi ollut 14,0 miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia. Yritysjärjestelyiden vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 20,0 miljoonaa euroa eli 14,3 prosenttia.

Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu EBITA kuitenkin laski 9,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 12,3 miljoonaa euroa. EBITA on liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.

Pihlajalinna kertoo tiedotteessaan, että sen liikevaihto on jatkanut kasvuaan odotetusti tarjonnan lisääntyessä suunnitelmien mukaisesti.

Kasvu on kuitenkin ottanut veronsa.

Kannattavuutta on yhtiön mukaan rasittanut palveluverkoston ja tarjonnan kasvattaminen, koronapalveluiden kysynnän heikentyminen viime vuoteen verrattuna sekä korkeat henkilöstökustannukset mukaan lukien koronapandemian aiheuttamat sairauspoissaolot. Lisäksi yritysjärjestelyiden synergiahyödyt ovat viivästyneet.

Pihlajalinna päivittää ohjeistustaan koko vuoden oikaistun EBITAn osalta.

Uuden ohjeistuksen mukaan Pihlajalinna odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 579 miljoonaa euroa. Koko vuoden oikaistun EBITAn yhtiö odottaa laskevan edellisen vuoden tasosta, jolloin se oli 37,3 miljoonaa euroa.

Aiemmassa helmikuussa annetussa ja marraskuun alussa toistetussa ohjeistuksessa Pihlajalinna odotti koko vuoden liikevaihdon kasvavan selvästi, ja koko vuoden oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Pohjola Sairaalan integraation ja kuntayhtiöiden toiminnan tehostamisohjelmien vuoksi oikaistu EBITA vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta tulee kuitenkin jäämään viime vuoden tasosta.

Pohjola Sairaalan hankinta nostaa konsernin liikevaihtoa vähintään 50 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Koronapalveluiden liikevaihdon odotetaan jäävän vuoden 2021 tasosta.

Pihlajalinna keskittyy vuonna 2022 yhdistämään Pohjola Sairaalan toiminnan kiinteäksi osaksi Koko Suomen Lääkärikeskus -konseptiaan. Kannattavuuden pitäminen vuoden 2021 tasolla edellyttää onnistumista tarjonnan kasvattamisessa, yritysjärjestelyiden suunniteltujen synergiahyötyjen toteutumista sekä onnistumista kuntayhtiöiden toiminnan tehostamisessa.

Pihlajalinna suuntaa tarjonnan kasvattamista erityisesti korkean jalostusarvon erikoissairaanhoidon palveluihin, kuten leikkaustoimintaan, sekä panostaa edelleen vahvasti etäpalveluihin. Yhtiö tasapainottaa palveluverkostoaan, tarkistaa palveluiden hinnoittelua, jatkaa yritysjärjestelyjen synergiahyötyjen toteuttamista sekä toiminnan tehostamista kaikissa yhtiön toiminnoissa.

Kommentoi
Ylös
>