Sijoitusideat

Pihlajalinna on pian tuloskasvun tiellä – pankilta ostosuositus

Sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava Pihlajalinna kasvattaa tulostaan ensi vuoteen mentäessä, arvioi Evli.

Pihlajalinna on saanut helmikuun alussa hankitun Pohjola Sairaalan palveluiden integraation toteutettua. Pohjola Sairaalan osto luo Pihlajalinnalle lyhyen aikavälin tulospaineita, mutta samalla kasvattaa kasvunäkymiä pitemmällä aikavälillä.

Pohjola Sairaalan hankinta nostaa konsernin liikevaihtoa vähintään 50 miljoonaa euroa kuluvalla tilikaudella. Viime vuonna liikevaihto oli 578 miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 21,9 prosenttia vertailukaudesta 174 miljoonaan euroon. Yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 23,7 miljoonaa euroa eli 16,6 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 7,5 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia.

Pihlajalinna kasvoi siis vahvasti toisella neljänneksellä, kasvun syntyessä sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti yritys- ja yksityisasiakkaiden kautta. Tähän kehitykseen tuskin tulee muutoksia kolmannen neljänneksen aikana, arvioi Evli aamukatsauksessaan.

”Pihlajalinna on kasvattanut kapasiteettiaan paljon viimeisten neljännesten aikana, ja käsityksemme mukaan kapasiteetti on edelleen kasvanut mutta ei enää niin merkittävästi. Myös kysyntä on pitänyt hyvin tarjonnan tahdissa, ja tämän pitäisi päteä myös itsemaksavien yksityisasiakkaiden parissa sillä Pihlajalinna on hinnoiltaan matalin palvelutuottaja”, kertoo Evlin analyytikko Joonas Iivonen.

Iivosen mukaan yhtiö on jo pystynyt toteuttamaan palveluhintojen korotuksia maksuihin ja näitä pitäisi tulla lisää vielä tämän ja ensi vuoden aikana.

Evli ei odota Pihlajalinnan EBITAn vielä kasvaneen kolmannella vuosineljänneksellä viime vuodesta, vaikkakin kasvu on ollut vahvaa ja Pohjola Sairaala on jo voitollinen. Kasvu alkaa kuitenkin viimeisellä vuosineljänneksellä.

”Käsityksemme mukaan henkilöstön sairaspoissaolot ovat edelleen pysyneet suhteellisen korkeana, tosin hieman matalampana kuin alkuvuonna. Vuoden viimeiselle neljännekselle odotamme kuitenkin 3 miljoonan euron EBITA-kasvua kapasiteetin käyttöasteiden parantuessa edelleen”, Iivonen toteaa.

Iivonen pitää mahdollisena, että loppuvuosi saattaa vielä nostaa lopulta nostaa tuloksen Pihlajalinnan nykyisen ohjeistuksen yli. Lisäksi yhtiössä on vielä paljon pitkän aikavälin kannattavuuspotentiaalia jäljellä, eikä sillä ole tarvetta toteuttaa uusia yritysostoja hetkeen.

Yhtiön kasvunäkymiin suhteutettuna osakkeen arvostus ei myöskään ole haastava, Iivonen arvioi.

”Arvostus on noin 12x EV/EBIT meidän ensi vuoden ennusteillamme eikä ennustamamme 6 % liikevoittomarginaali ole vielä mitenkään korkea verrokkeihin nähden.”

Pihlajalinnan ensi vuoden arvostuskertoimet ovat selvästi alhaisempia kuin vuosina 2020, 2021 ja tämän vuoden ennusteessa.

Evli toistaa Pihlajalinnan 12,5 euron tavoitehinnan ja osakkeen ostosuosituksen. Tavoitehinta ylittää selvästi tämän hetken alle 9,3 euron kurssinoteerauksen.

Pihlajalinna raportoi kolmannen neljänneksen tuloksensa perjantaina 4. marraskuuta.

Kommentoi
Ylös
>