Sijoitusuutiset

S-Pankin rahasto vastustaa Fortumissa suunniteltua erikoista omistusjärjestelyä

S-Pankki Fenno -rahasto vastustaa Fortumin ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunniteltua maksutonta suunnattua osakeantia valtionyhtiö Solidiumille.

S-Pankin sijoitusjohtaja Mika Leskinen. Kuvaaja: PEKKA HANNILA SORBASS OY.

Fortum on ollut suurissa vaikeuksissa kriisiyhtiö Uniperin ja energiakriisin vuoksi. Fortum kertoi 6. syyskuuta sopineensa Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta, jolla yhtiö pyrkii varmistamaan riittävät likviditeettivarat.

Varoja Fortum tarvitsee, koska sähkön hinnannousun vuoksi sen vakuusvaatimukset ovat nousseet voimakkaasti erityisesti sähkön pohjoismaisessa johdannaispörssissä. Lainan ehtojen mukaan ensimmäinen erä lainasta on vähintään 350 miljoonaa euroa.

Fortumilla on riittävästi likvidejä varoja nykyisten vakuusvaatimusten täyttämiseksi. Sähkön hinnat pohjoismaissa ovat viime viikkoina laskeneet elokuun lopun ennätystasolta, ja voimakas hintaheilahtelu on tasaantunut.

Yhtiö kuitenkin kertoo tiedotteessaan, että sen on varauduttava markkinaheilunnan jatkumiseen. Lainan ensimmäisen erän nostaminen jo syyskuussa turvaa Fortumille varojen saatavuuden, mikäli vakuusvaatimukset talven aikana jälleen nousisivat nopeasti. Siksi Fortum on päättänyt nostaa ensimmäisen lainaerän määrältään 350 miljoonaa euroa. Mahdolliset lisänostot riippuvat vakuusvaatimuksiin liittyvien varojen tarpeesta.

Lainajärjestelyyn valtion kanssa liittyy myös toinen järjestely: suunnattu osakeanti valtionyhtiö Solidiumille.

Lainan nostamisen jälkeen Solidium on järjestelyn ehtojen mukaisesti oikeutettu merkitsemään enintään 8,97 miljoonaa Fortumin uutta osaketta suunnatussa, maksuttomassa osakeannissa. Solidiumin merkittäväksi tarjotut osakkeet vastaavat noin yhtä prosenttia Fortumin liikkeeseen lasketuista osakkeista osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Suomen valtion määräysvallassa olevan omistuksen osuus nousee 50,76 prosentista 51,26 prosenttiin, laimentaen vastaavasti muiden osakkaiden omistusta. Osakeanti edellyttää Fortumin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää kahden kolmasosan enemmistöllä paikalla olevista osakkeista ja äänistä.

Lainanerän nostopäätöksen jälkeen Fortum kutsuu ylimääräinen yhtiökokouksen koolle.

Yksi Fortumin omistajista, S-Pankki Fenno -rahasto, kuitenkin vastustaa kaavailtua osakeantia. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto omistaa yli puoli miljoonaa Fortumin osaketta. Rahasto on Fortumin 22. suurin osakkeen omistaja.

”Koemme järjestelyn olevan kallis niin Fortumille kuin yhtiön osakkeenomistajille”, perustelee sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankista.

S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahasto aikoo äänestää sitä vastaan yhtiökokouksessa. 

Leskisen mukaan siltarahoituksen ensimmäisen nostoerän aikataulu oli liian tiukka. Myös markkinaolosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi parempaan suuntaan viime aikoina, eikä Fortumin johto ole perustellut siltarahoituksen tarvetta riittävän hyvin yhtiön osakkeenomistajille.

“Lisäksi omistusosuuden vaatiminen lainan antajalle osana pakettia on poikkeuksellista”, Leskinen sanoo.

Kommentoi
Ylös
>