Käänneyhtiöt

Stockmannin osake on näennäisen edullinen

Vaikka Stockmannin osien summa -arvo on selvästi yli markkina-arvon, ei analyysitalo Inderes usko yhtiön tuottopotentiaaliin.

Stockmann-konsernin toiminta jakautuu kahteen divisioonaan, jotka ovat Stockmann ja Lindex. Konsernin tuloksen tekeminen on ollut jo useiden vuosineljännesten ajan Lindexin varassa. Stockmann-divisioona on selvinnyt kuitenkin pahimmasta aallonpohjasta.

Stockmann-konsernin liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 244 miljoonaan euroon, jossa oli nousua 4,2 prosenttia edellisvuodesta paikallisissa valuutoissa. Oikaistu liiketulos oli 22,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 33 miljoonaa euroa.

Liiketulos laski viime vuoden 33 miljoonasta eurosta 6,0 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos laski 0,15 eurosta 0,0 euroon.

Stockmann ajautui huhtikuussa 2020 yrityssaneeraukseen ja saneerausohjelma hyväksyttiin helmikuussa 2021, jolloin velkoja järjesteltiin uudelleen ja tavaratalojen vuokrasopimukset uusittiin. Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Yhtiö on karsinut tasettaan reilulla otteella. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 67,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta.

Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy kuitenkin vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen.

Osien summa -arvo on yli markkina-arvon

Stockmannin osake on laskenut pitkin syksyä. Elokuussa osake kävi yli kolmessa eurossa, mutta nyt osake on valahtanut 1,94 euroon.

Stockmannin arvo saattaa kuitenkin olla selvästi korkeampi, vaikka Stockmann-divisioona onkin yhtä konsernin riippakivi.

Analyysitalo Inderes on aloittanut Stockmannin seurannan. Inderesin analyytikko Rauli Juva laskee, että vuokraveloilla ja kassalla oikaistuna Stockmannin vuosien 2023 – 2024 P/E luvun olevan noin 12x ja EV/EBIT:in noin 9x. Inderes pitää näitä tasoja neutraalina Stockmannille.

Vaikka Stockmannin osien summa -arvo on selvästi yli markkina-arvon, ei analyysitalo Inderes usko yhtiön tuottopotentiaaliin. Inderesin laskelmien mukaan konsernin osien summa arvo on yli kolme euroa, eli selvästi nykyisen alle kahden euron kurssinoteerauksen yläpuolella.

Inderes ei kuitenkaan näe lähiaikoina potentiaalia osien summa arvon vapautumiseen.

Juvan mukaan arvon vapauttaminen vaatisi tavaratalojen tuloksen selvää parantumista, jota ei ole lähivuosina odotettavissa.

”Toisaalta, jos Lindexin tulos säilyisi viime aikojen tasolla, olisi tulospohjainen arvostus houkutteleva ja osakkeessa olisi selkeää nousuvaraa (2022e P/E 6x)”, Juva toteaa.

Kassavirta pakkasella

Pidemmällä aikavälillä analyysitalo ei odota Stockmann-konsernilta merkittävää tuloskasvua ja konsernin pääoman tuotto jää Inderesin tuottovaatimuksen alle.

”Lähiaikojen laskeva tulostrendi ja negatiivinen kassavirta (logistiikkainvestoinnin takia) painavat tuotto-odotuksen vaisuksi ja tukevat siten negatiivista näkemystämme”, Juva toteaa.

Lindex on yltänyt vuosina 2021 – 2022 aikana historiansa parhaaseen tulokseen, mutta Inderes uskoo tuloksen heikentyvän tulevina kvartaaleina, Juva toteaa.

”Sitä ajaa muun muassa hankintakustannusten nousu vahvemman dollarin myötä, heikentyvä kysyntä kuluttajien ostovoiman hiipuessa sekä inflaatiopaine kiinteissä kuluissa, etenkin vuokrissa.”

Inderesin suositus Stockmannin osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 2,0 euroa.

Kommentoi
Ylös
>