Arvo-osakkeet

Taaleri tarjoaa piiloarvoa ja poikkeuksellisen hulppeaa osinkotuottoa

Taalerin taseen liiketoiminnoissa on arvoa, joiden yhteisarvo on yhtiön markkina-arvoa suurempi.

Helsingin pörssissä noteerattu Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Yhtiö luo pääomarahastoillaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa, biopolttoaineita ja kiinteistöjä.

Taaleri Energia kehittää teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja sijoittaa niihin. Lisäksi se hallinnoi sijoituksia niiden koko elinkaaren ajan. Taaleri Kiinteistöt puolestaan on erikoistunut kiinteistösijoituksiin ja -rahastoihin. Taaleri Bioteollisuus sijoittaa järjestelmällisesti resurssitehokkaiden ja kestävien materiaalien teolliseen kehitykseen ja tuotantoon.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: pääomarahastot ja strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,4 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä.

Taaleri hinnoitellaan tällä hetkellä 9,9 euron hintaan. Analyysitalo Inderesin kuluvan vuoden ennusteilla yhtiön tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on 1,3x, eli yhtiö hinnoitellaan 30 prosenttia yli tasearvonsa.

Taalerin osakkeen arvostusta arvioitaessa tulospohjaiset arvostuskertoimet kuten P/E-kerroin ja EV/Ebit-kerroin eivät ole käyttökelpoisia, koska yhtiön tuotoissa on paljon kertaluontoisia rahastojen tuottopalkkioita ja sijoituksista irtautumisia. Lisäksi yhtiön pääomarahastotoiminta on vielä käynnistysvaiheessa.

Siispä Taalerin arvoa sijoittajalle on syytä tarkastella sen taseen kautta.

Taalerin osien summa -arvo ylittää tasearvon

Taalerin taseessa saattaa olla piiloarvoa, jota tasepohjainenkaan arvostuskerroin ei paljasta. Tämä piiloarvo on kätkettynä yhtiön osien summa -arvoon, joka muodostuu yhtiön kunkin liiketoiminnan yhteisarvosta.

Inderesin analyytikko Sauli Vilén osoittaa tviittiketjussaan, mistä Taalerin osien summa muodostuu ja miten piiloarvo saattaa purkautua.

Vilénin mukaan hieman alle puolet Taalerin todellisesta arvosta tulee vakuutusyhtiö Garantiasta. Noin 30 prosenttia arvosta tulee analyytikon mukaan uusiutuvaan energiaan keskittyvästä pääomarahastoliiketoiminnasta, joka on yhtiön strategian ydin.

”Tämä liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja on alkamassa skaalautua uusimman SW3-rahaston myötä. Skaalautumisen kulmakerroin on kysymysmerkki”, Vilén toteaa.

Viidennes eli 20 prosenttia Taalerin osien summa -arvosta syntyy sijoitussalkusta, mikä sisältää monenlaisia sijoituksia edelliseltä strategiakaudelta. Taaleri on kertonut tavoitteekseen myydä merkittävän osan sijoitussalkusta.

Vilénin mukaan loput noin viisi prosenttia arvosta tulee muista pääomarahastoista eli kiinteistöistä ja bioteollisuudesta. Bioteollisuus on kuitenkin vielä alkuvaiheissa ja skaalautumista saadaan odottaa vuosia.

Kiinteistöt eivät puolestaan Taalerin liiketoimintaan välttämättä kuulu lainkaan.

”Kiinteistöt on ainakin omissa papereissa strategian ulkopuolinen osa ja se voisi hyvin olla jollain aikavälillä divestointilistalla”, Vilén pohtii.

Kaikkien näiden Taalerin liiketoimintojen osien summa on Inderesin laskelmissa 11 euroa osakkeelta, mikä ylittää yhtiön nykyisen kurssinoteerauksen hienokseltaan. Vilénin mukaan kuitenkin hieman rohkeammilla ennusteilla osien summasta on mahdollista saada selvästi korkeampi arvo.

Jakautuminen kahdeksi yhtiöksi olisi omistajien etu

Suurin epävarmuustekijä on, milloin ja miten piiloarvo purkautuu.

”Sijoitussalkusta toki purkautuu kassavirtaa tasaisesti ulos lähivuodet, mutta tämän jälkeen ollaan tilanteessa missä Taalerilla on kaksi täysin toisistaan poikkeavaa liiketoimintaa; Pääomarahastot ja Garantia. Garantia ei pääse täyteen oikeuteensa Taalerin alla, varsinkin kun se on luokiteltu strategiseksi sijoitukseksi, vaikka paradoksaalisesti se tuokin suurimman osan arvosta”, Vilén toteaa.

Analyytikon mielestä on selvää, että pitkällä aikavälillä myös tämän rakenteen purku olisi omistajien edun mukaista.

Yksi vaihtoehto voisi olla esimerkiksi jakautuminen kahdeksi yhtiöksi. Vilénin mukaan se voisi olla hyvinkin perusteltua, etenkin siinä vaiheessa, kun pääomarahastot seisoo tukevasti omilla jaloillaan.

Hulppeita osinkotuottoja

Inderesin näkemyksen mukaan on realistista odottaa, että Taalerin osien arvon purkautuu seuraavan muutaman vuoden aikana, kun yhtiö siivoaa tasettaan ei-strategisista sijoituksista.

Sillä aikaa, kun sijoittaja odottaa Taalerin mahdollista rakenteen purkautumista, voi sijoittaja nauttia poikkeuksellisen hulppeista osinkotuotoista.

Taalerin tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta sekä pääoma, jota yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

Inderes uskoo, että ylikapitalisoitunut Garantia palauttaa Taalerille merkittäviä pääomia. Lähivuosien aikana osien summassa oleva arvo siis purkautuu pääasiassa osinkojen kautta, ja Inderes ennustaakin osinkotuotto nousee lähivuosina yli 10 prosentin.

Kommentoi
Ylös
>