Yritysuutiset

Toivo Groupin antoi poikkeuksellisen karun tulosvaroituksen

Toivo Group laskee ohjeistustaan markkinoiden tuottovaatimusten muutoksen johdosta.

Asuntosijoitusyhtiö julkaisi lehdistötiedotteen, jonka sanamuodot ovat kryptisiä.

”Markkinakorkojen nousun vuoksi Toivon ulkopuolinen arvioitsija arvioi asuntojen tuottovaatimusten nousevan ennen vuodenvaihdetta toteutettavassa käyvänarvon tarkastelussa. Vastaavasti esimerkiksi asuntojen vuokrien korotukset vuodenvaihteessa tukevat asuntojen arvostustasoja. Yhtiön operatiiviset prosessit ovat toteutuneet tilikaudella 2022 taloudellisesti lähes suunnitellusti”, yhtiö kertoo.

Toisin sanoen Toivo Group alentaa sijoituskiinteistöjensä käypää arvoa.

Arvioidulla arvomuutoksella ei ole Toivo Groupin mukaan kassavirtavaikutusta. Ennakkotietojen perusteella mahdollinen kiinteistövarallisuuden arvonmuutos ei vaikuta rahoitusasemaan, eikä yhtiö tule rikkomaan rahoituslaitoksille antamiaan kovenanttiehtoja.

Toivo Group arvioi käynnistävänsä valitut uudet kiinteistöhankkeet vuoden 2023 aikana.

Aikaisempi julkaistun ohjeistuksen mukaan vuodelle 2022 Toivo Group oli arvioinut liikevoiton olevan 22–28 miljoonaa euroa kuluvana vuonna. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon Toivo oli arvioinut olevan vuoden 2022 lopussa noin 175 miljoonaa euroa.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi liikevoiton olevan 10–18 miljoonaa euroa vuonna 2022. Nyt Toivo arvioi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon olevan vuoden 2022 lopussa 160 – 170 miljoonaa euroa.

Viime vuonna sijoituskiinteistöjen arvo oli 98 miljoonaa euroa.

Tulosvaroitus on poikkeuksellisen jyrkkä. Yhtiön arvioidun liikevoiton alalaita puolittuu aiemmin arvioidusta.

Kommentoi
Ylös
>