Kumppaniblogit

Venäjän hyökkäyssodan taloudelliset vaikutukset – sodan taloudellinen vaikutus luultua heikompaa

Venäjä eristäytyy ja siirtää katseensa itään, samalla kun transatlanttinen suhde vahvistuu ja hakee uusia muotoja kuten esimerkiksi energiassa.

Venäjä eristäytyy ja siirtää katseensa itään, samalla kun transatlanttinen suhde vahvistuu ja hakee uusia muotoja kuten esimerkiksi energiassa.

Raaka-aineiden hinnat nousevat ja tuonnin häiriöt saattavat aiheuttaa ja hidastaa kasvua lyhyellä perspektiivillä. Useat ekonomistit arvioivat, että sodasta aiheutuva taloudellinen shokki supistaa talouden kokonaistarjontaa. Näin ollen kasvu hidastuu ja inflaatio nousee. Olennainen kysymys on, kuitenkin millä Eurooppa korvaa aikaisemmin Venäjältä tuodun energian. 

Lisäinvestointeja syntyy puolustuksesta ja vihreästä siirtymästä. Venäjällä puolestaan elintaso ei ole noussut vuosikymmeneen ja venäläisten elintaso tulee mitä luultavammin laskemaan tulevaisuudessa, samoin kun yhä kasvava aivovuoto Venäjältä kehittyviin maihin lisääntyy. Putin laskelmoi, että tuhoamalla Ukrainan energia-infrstaruktuuria se samalla rankaisee EU:ta, kun unionin alueelle tulee ukrainalaisia pakolaisia talven aikana. 

BOFIT:n alustavien laskelmien mukaan Venäjän talouden arvioidaan supistuvan bruttokansantuotteella mitattuna 10 prosenttia jo tänä vuonna. Kahteenkymmeneen prosenttiin nousseet korot, ovien sulkeutuminen länsimaisilta pääomamarkkinoilta ja epävarmuus supistavat myös venäläisten yritysten investointeja.

Samalla länsimaisen teknologian viennin loppuminen ja teollisuuden koneiden ja laitteiden kallistuminen vaikeuttaa tuotantokapasiteetin ylläpitämistä pitkälle tulevaisuuteen. Sota aiheuttaakin suurella todennäköisyydellä Venäjän talouteen pysyviä kasvumenetyksiä.    

Putinin hallinnon aiheuttamaa inhimillistä, ja monelle sodan uhriksi joutuneelle peruuttamatonta, kärsimystä ei talous voi korvata.  

Yhteisillä eurooppalaisilla päätöksillä voimme kuitenkin varmistaa sen, kuka on sodan lopullinen voittaja. Pakotteet eivät yksinään toimi, varmastikin Venäjällä eliitti tekee sen mitä Iranin islamilaisen tasavallan eliitti tekee. Tuo länsimaisia hyödykkeitä mustassa pörssissä maahan ja myy ne moninkertaisina omalle kansalle. Näiden kanavien tukkiminen on nyt olennaista ja Suomi on tässä merkittävä kauttakulkumaa. Viihdeteollisuus ja länsimainen kulutustavara oli yksi merkittävä syy miksi Neuvostoliitto vuonna 1991 hajosi.

Kommentoi
Ylös
>