Asunnot ja kiinteistöt

ASP-säästämisen ehdot paranevat selvästi

Jatkossa ASP-asuntosäästämisen voi aloittaa vielä 44-vuotiaana ja valtiontakaus nousee.

ASP-säästäminen on nuorille suunnattu ensiasunnon säästämiskeino. Se on asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä, jonka avulla valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa.

ASP-korkotukilainan etuja ovat veroton korko ja lisäkorko säästöille, alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi sekä maksuton valtiontakaus.

Tällä hetkellä ASP-tilin voi avata 15–39-vuotias, joka ei ole aiemmin omistanut asuntoa. Kun asunnon hankintahinnasta on säästetty vähintään 10 prosenttia, pankki voi myöntää ASP-lainan.

ASP-järjestelmän avulla valtio tukee suomalaisten ensiasunnon hankintaa. Järjestelmää on kehitetty muun muassa siten, että jatkossa säästämisen voi aloittaa vielä 44-vuotiaana. Tänään valtioneuvosto hyväksyi uuden asetusmuutoksen, joka nostaa myös ASP-talletusten enimmäismääriä.

”Näinäkin aikoina on tärkeää, että ensiasunnon ostaminen on halukkaille mahdollista. Ikärajan nosto on tarpeen siksi, että nykyään ensiasunnon hankinta ei suinkaan koske vain nuoria aikuisia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Useita muutoksia ASP-järjestelmään

Ympäristöministeriön mukaan ASP-järjestelmää kehitetään, jotta erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset voisivat hankkia ensiasunnon. Enimmäistalletusmäärä, jonka vuosineljänneksittäin voi säästää, nousee 3 000 eurosta 4 500 euroon.

Enimmäistalletuksien korotus tulee voimaan huhtikuun alusta ensi vuonna. Sitä sovelletaan myös aiemmin avatuille ASP-tileille huhtikuun alusta lähtien tehtäviin talletuksiin.

Aiemmin tehdyn päätöksen mukaan ASP-järjestelmään tulee muutoksia jo vuodenvaihteessa. Säästämisen aloitusikäraja nousee 39 vuodesta 44 vuoteen. Aviopuolisoiden tavoin myös avopuolisot voivat avata ASP-tilin, vaikka toinen puoliso on täyttänyt 45 vuotta, jos heillä on yhteinen lapsi.

Kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää korotetaan 50 prosentilla.

Omistusasuntolainan valtiontakauksen enimmäismäärä nousee 50 000 eurosta 60 000 euroon. Tämä korotus on yleinen, eli se koskee muidenkin omistusasuntolainojen kuin ASP-asuntolainojen valtiontakausta.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevia ASP-ehtojen muutoksia sovelletaan vanhoihin asuntosäästösopimuksiin, jos asuntosäästötallettaja ja pankki niin sopivat.

Finanssiala kiittää

Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä edustava Finanssiala ry pitää ASP-järjestelmään vuoden 2023 alusta tulevia muutoksia hyvinä. FA pitää erityisen hyvänä päätöksenä korottaa kahden asuntosäästäjän yhdessä hankkiman asunnon ASP-lainan enimmäismäärää 50 prosentilla.

”On erinomaista, että ASP-järjestelmän käytettävyyttä ja elinvoimaa kehitetään ja päivitetään vastaamaan yhteiskunnan ja talouden muuttumista. Kuluneiden vuosikymmenien aikana se on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut monelle oman asunnon ostamisen. Samalla se on edistänyt säästämisen kulttuuria ja talousosaamista”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Finanssialan mielestä koko yläikärajan poistamista järjestelmästä kannattaisi harkita. Etujärjestön mielestä ikäraja on keinotekoinen ja rajaa mielivaltaisesti osan ensiasunnon ostajista ulkopuolelle, ja sen poistaminen yksinkertaistaisi sääntelyä.

Kommentoi
Ylös
>