Asunnot ja kiinteistöt

Kiinteistöammattilaisen neuvo asuntosijoittajille: ”Jäitä hattuun ja ostohousut kaappiin”

Maltti on nyt valttia kiinteistömarkkinoilla ja myöhemmin saattaa avautua erinomaisia sijoitusmahdollisuuksia, arvioi Investors Housen toimitusjohtaja.

Kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa toimivan pörssiyhtiö Investors Housen näkemyksen mukaan kiinteistömarkkina on muuttunut vuoden aikana merkittävästi. Alan eri lohkot mukautuvat kuitenkin muutokseen hyvin eri tavoin.

Investors Housen näkemyksen mukaan asuntosijoittajan kannattaa nyt katsoa kassavirtaa normaaliakin tarkemmin. Kassavirran eteen pitää tehdä töitä niin vuokra-, korjaus- että ylläpitopuolella. Paine vuokrankorotuksiin voi olla kova.

Markkinoilla vaikuttaa useampi iso voima tällä hetkellä. Sota, energiakriisi, inflaatio ja nousseet korot ovat luonnollisesti suurimmat voimat, Investors House toteaa. Samanaikaisesti julkiset menot ja velkaantuminen kasvavat tavalla, joka voi johtaa suuriin ongelmiin jatkossa.

”Asuntosijoittajan on hyvä laittaa jäitä hattuun ja ostohousut hetkeksi kaappiin’’, vinkkaa Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Roinisen mukaan pörssi hinnoittelee joka päivä listattua kiinteistömarkkinaa ja tekee sitä etukenossa. Asuntojen ja muiden kiinteistöjen hinta-arviot seuraavat hänen mukaansa perässä ehkä hieman takakenossa.

”Ei ole syytä hötkyilyyn. Päinvastoin uskon, että jatkossa nähdään erinomaisia investointimahdollisuuksia, kunhan jaksetaan hetki odottaa. Nyt on hyvä olla ostajan puolella pöytää’’, Roininen toteaa.

Roinisen mukaan kassavirrasta huolehtiminen on asuntosijoittajan ammattitaidon ydintä ja varmin vakuus onnistumisesta.

Asuntojen ylläpitokustannusten nousu energian hinnannousun myötä on poikkeuksellista ja heikentää nettotuottoa, ellei omistaja kykene huomattaviin vuokrakorotuksiin.

Investors Housen mukaan inflaatio ja sopimusten indeksiehto antaa mahdollisuudet 10 prosentin korotuksiin, mitä markkina paikoin rajoittaa selvästikin. Nousevan inflaation ja korkotason myötä kiinteistöjen tuottovaateisiin kohdentuu nousupaineita.

Investors House arvioi, että kiinteistösijoitus- ja vuokrausmarkkina on ristiaallokossa ja polarisoituu entisestään. Parhaat mahdollisuudet suojautua inflaatiolta ja energiakustannusten nousulta ovat vahvoille vuokralaisille vuokratuissa pääomavuokraan perustuvissa kohteissa.

Roinisen mukaan ”investointi-ikkuna on raollaan”, mutta avautunee paremmin ensi vuoden puolella, kun kiinteistömarkkina laajemmin sopeutuu uuteen korkomaailmaan.

Investors House näkee parhaita sijoitusmahdollisuuksia 6-12 kuukauden aikavälillä kiinteistöalan palvelusektorilla sekä listatuissa kiinteistöyhtiöissä, joissa pörssi on jo hinnoitellut korkomuutokset ja rahoitusmaailman epävarmuudet. Kiinteistösijoittajan kannalta vähiten kiintoisilta samalla aikavälillä vaikuttavat listaamattomat kiinteistöyhtiöt ja -rahastot.

Yhtiö huomauttaa, että prime-kiinteistöille ainakin osittain vaihtoehtona oleva joukkolainamarkkina on tullut takaisin. Joukkolainat voivat tarjota kiinnostavaa 4-5 prosentin tuottoa. Nollakorkojen jälkeen nämä voivat kerätä pääomia, vaikka niiden reaalikorko yhä negatiivinen onkin.

Kommentoi
Ylös
>