Käänneyhtiöt

Analyytikko: Consti tarjoaa tuottopotentiaalia

Sijoittajalle Consti tarjoaa tuottomahdollisuuksia kannattavalla kasvulla ja osakkeen maltillisella arvostuksella.

Consti on keskisuureen kokoluokkaan nopeasti kasvanut yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Liikevaihdolla mitattuna yhtiö oli vuonna 2021 Suomen suurin korjausrakentaja ja viidenneksi suurin talotekniikkaurakoitsija. Consti toimii Suomessa keskittyen etenkin kasvukeskuksiin.

Vuonna 2008 perustettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin 2015. Yhtiö kasvoi vahvasti vuosina 2008–2011 yritysostojen turvin, listautumisen jälkeen kasvu on ollut pääosin orgaanista lukuun ottamatta pienempiä, Constin liiketoimintaa tukevia yritysostoja, kertoo Evlin analyytikko Jerker Salokivi.

Korjausrakentaminen on kasvuala. Kun vuonna 2016 ammattimaisen korjausrakentamisen markkina arvioitiin Suomessa reiluun 12 miljardiin, viime vuoden vastaava luku oli 14 miljardia euroa. Ala on Suomessa yhä fragmentoitunut eli alalla toimii paljon pieniä yrityksiä.

Rakennusteollisuus RT arvioi lokakuun suhdannekatsauksessaan koko rakentamisen määrän kasvavan vuonna 2022 noin 2,0 prosenttia edellisvuodesta. RT:n ennusteen mukaan korjausrakentamisen markkinan arvioidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia vuonna 2022.

Vuonna 2023 koko rakentamisen määrän ennustetaan laskevan noin 2,0 prosenttia samalla kun korjausrakentamisen markkinalle ennustetaan 2,0 prosentin kasvua.

Korjausrakentamista tukee purkautuva kysyntä, energian kohonneiden hintojen ja energiapulan vauhdittamat energiaremontit sekä vihreä siirtymä. Korjausrakentamisen näkymiä heikentävät toisaalta nopeasti nousseet rakennuskustannukset ja korot.

Korjausrakentamisen osuus kaikesta talonrakentamisesta on ollut viime vuosina noin puolet. Korjausrakentamisen määrä on kolminkertaistunut Suomessa aikavälillä 1980–2020. Vaikka korjausrakentamisen kasvuvauhdin odotetaan hieman hidastuvan, sillä arvioidaan olevan uudisrakentamista paremmat kasvunäkymät, kun tarkastellaan koko 2020-lukua, Consti kertoo viimeisimmässä tulosraportissaan.

Korjausrakentamisen tarvetta pitemmällä aikavälillä lisäävät Constin mukaan kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, vanheneva rakennuskanta, kasvava tarve joustaville ja monikäyttöisille tilaratkaisuille, energiatehokkuus ja kestävyysvaatimukset sekä myös uuden teknologian tuomat vaatimukset rakentamiselle.

Käänneohjelma on purrut

Yhtiö kohtasi vuosina 2017–2019 projektien toteuttamiseen ja projektinjohtoon liittyviä kannattavuusongelmia, Salokivi toteaa. Vuonna 2019 Consti käynnisti käänneohjelman ja toteutti organisaatiouudistuksen, jonka seurauksena yhtiön liiketulos nousi voitolliseksi.

”Consti on pystynyt säilyttämään käänneohjelman ja organisaatiouudistuksen seurauksena parantuneen kannattavuustason vaikeasta markkinasta huolimatta, vuosina 2020–2021 yhtiön oikaistu liiketulosprosentti on pysytellyt yli 3% tasolla”, Salokivi toteaa.

Kolmas vuosineljännes sujui yhtiön odotusten mukaisesti ja hankkeet etenivät pääosin suunnitellusti. Kannattavuus pysyi vakaana, vaikka kustannusinflaatio vaikutti negatiivisesti tulokseen sekä nousseiden rakennuskustannusten että kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta.

Constin toimintaympäristön epävarmuus lisääntyi merkittävästi Venäjän käynnistettyä hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa. Geopoliittisen epävakauden vuoksi yhtiölle tärkeiden rakennusmateriaalien ja -tuotteiden hinnat ovat jatkaneet nousuaan.

Kustannusvaikutusten lisäksi sodalla on negatiivinen vaikutus rakennusmateriaalien ja -tuotteiden saatavuuteen, mikä voi vaikeuttaa Constin käynnissä olevan työkannan toteutusedellytyksiä. Venäjän hyökkäyssota sekä kustannusinflaatio yhdessä nousevien korkojen kanssa luovat epävarmuutta myös korjausrakentamisen ja talotekniikan lyhyen aikavälin kysyntänäkymiin.

Epävarmuus voi johtaa joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden siirtymiseen ja investointipäätösten lykkääntymiseen. Toisaalta kysyntää ylläpitää korjausrakentamisen tarvelähtöisyys.

Consti on jatkanut kohdennettuja lisätoimenpiteitä varmistaakseen liiketoiminnan suorituskykynsä epävarmassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet painottuvat edelleen erityisesti hankintatoimeen, tarjoustoimintaan, asiakastyöhön sekä kiinteiden kulujen hallintaan.

Vahva tilauskanta, strategisten hankkeiden edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskyky antavat Constille hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystä vuonna 2022.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2022 liiketulos on 9-13 miljoonaa euroa. Viime vuonna liiketulos oli 5,7 miljoonaa euroa.

Vakaan kannattavuuden sekä vapautuneen käyttöpääoman ansiosta heinä-syyskuun vapaa kassavirta parani edellisvuoden 3,6 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon. Positiivisen kassavirtakehityksen myötä myös tase- ja likviditeettiasema vahvistuivat kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Osake on arvostettu maltilla

Evlin näkemyksen mukaan Constin pitkän aikavälin yli viiden prosentin liikevoittomarginaali tavoite on kunnianhimoinen. Evli ennustaa kuitenkin lähivuosille katteiden paranemista etenkin kiinteiden kustannusten hillitsemisen, myyntimixin optimoinnin sekä parantuneen projektinhallinnan ajamana.

Consti on arvostettu alle 8x EV/EBIT meidän ensi vuoden Evlin ennusteilla. Se on noin 30 prosenttia matalampi taso, kun vertaa keskeisiin Pohjoismaisiin rakennusyhtiöverrokkeihin.

”Näkemyksemme mukaan arvostustaso ei ole vaativa ottaen huomioon verrokeista poikkeavan korjausrakentamiseen keskittyvän liiketoimintamallin. Näemme myös osakkeessa pitkän aikavälin potentiaalia, jos yhtiö pääsee tavoitteisiinsa etenkin kannattavuuden osalta”, Salokivi toteaa.

Analyytikon mukaan alhaisen arvostuksen ja pitkän aikavälin potentiaalin lisäksi yhtiön osake tarjoaa tulevina vuosina houkuttelevaa, noin 5,0 prosentin osinkotuottoa.

Evli päivitti Constin tavoitehinnan aiemmasta 11 eurosta 12 euroon. Suositus pysyy osta-tasolla. Osake on noteerattu tällä hetkellä 11,3 euron kurssiin.

Kommentoi
Ylös
>