Markkinakommentit

Onko nyt kehittyvien markkinoiden osakkeiden aika?

Danske Bank laittoi kehittyvien markkinoiden osakkeet ylipainoon sijoitusnäkemyksissään.

Kuten Euroopan ja USA:n, myös kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat kokeneet kovia kuluvan vuoden aikana. MSCI Emerging Markets -osakeindeksi on laskenut vuodessa 21,8 prosenttia.

Kehittyvien maiden osakkeiden arvostuskertoimet ovat perinteisesti kehittyneiden talouksia alhaisemmat Niin on nytkin. Tällä hetkellä kehittyvien maiden ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on noin 12x, kun vastaavasti esimerkiksi USA:n markkinoiden vastaava luku on yli 17x. Ero arvostuskertoimissa ei kuitenkaan ole poikkeuksellisen suuri.

Jatko saattaa näyttää kehittyvien markkinoiden kannalta kuitenkin ruusuisemmalta – ainakin mikäli on uskominen Danske Bankin tuoretta sijoitusnäkemyksen muutosta.

Pankki nimittäin kertoo muuttaneensa nyt kehittyvien markkinoiden osakkeet sijoitusnäkemyksessään ylipainoon.

Danske Bankin mukaan Kiina on merkittävin kehittyvä markkina, ja siellä tapahtuvien muutosten vuoksi alueen osakkeet nähdään nyt positiivisemmassa valossa.

Tänä vuonna kasvu Kiinassa on ollut pettymys nollakoronalinjan ja kiinteistösektorikriisin vuoksi. Tilanne on muuttumassa, sillä nyt maa on avaamassa talouttaan nousseista koronatartunnoista huolimatta. 

”Odotamme, että maltillisemmat rajoitukset tukevat Kiinan kasvua ensi vuonna. Elvytys ja patoutunut kysyntä tukevat näkemyksemme mukaan koko kehittyvää markkinaa. Monet kehittyvät markkinat ovat myös pidemmällä koronnostosyklissä verrattuna länsimaihin”, Dansken Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto kertoo.

Danske Bankin näkemyksen mukaan kehittyvät markkinat ovat vaihtoehto heikosti kasvaville kehittyneille markkinoille, eli Yhdysvalloille ja Euroopalle. Hieman heikentynyt dollari ja kehittyvien markkinoiden jo aiemmin tehdyt koronnostot ovat positiivisia tekijöitä alueen osakkeille.

Kehittyvät markkinat eivät myöskään ole nyt kovin suosittuja sijoittajien keskuudessa, mikä osaltaan tarjoaa mahdollisuuksia sijoittajalle. 

Globaali taantuma on kuitenkin haasteena kehittyville markkinoille, Kivipelto toteaa. Lisäksi Kiinan avautuminen tuskin on suoraviivainen prosessi.

”Kiinan ja USA:n suhteen kiristyminen voi myös tuoda ongelmia. Uskomme kuitenkin monien huolien heijastuvan jo kursseissa”, Kivipelto arvioi. 

Yhdysvaltalaiset osakkeet Danske Bank muuttaa aiemmasta ylipainosta neutraaliin painoon. Eurooppalaisten osakkeiden alipainotus sekä japanilaisten osakkeiden neutraali painotus jatkuu. 

Jättipankki JPMorgan suhtautui myönteisesti kehittyvien markkinoiden paikallisiin joukkovelkakirjalainoihin maailmanlaajuisen inflaation ja kasvun hidastuessa. Pankin mukaan joukkovelkakirjat tarjoavat houkuttelevamman riski-tuottosuhteen kuin niiden dollarimääräiset vastineet.

Pankki suosittelee ylipainotusta joukkovelkakirjalainoissa. Malesian, Hongkongin, Brasilian, Meksikon ja Israelin velat voivat mahdollisesti tuottaa paremmin, strategit Jonny Goulden ja Tales Padilha kirjoittivat perjantaisessa tiedotteessaan.

Kommentoi
Ylös
>