Markkinakommentit

Markkinoiden korkotuotot paranevat, jos inflaatio jatkaa laskuaan

Loppuvuodesta on saatu merkkejä inflaation hellittämisestä. Se olisi mannaa erityisesti korkosijoittajalle.

Alkuvuonna markkinoiden katse pysynee tiukasti inflaatioluvuissa, sillä inflaatiokehityksestä riippuu korkojen suunta. Korkotason muutoksilla on puolestaan iso merkitys osakemarkkinoiden tuottokehitykseen ja tietysti myös korkosijoitusten markkina-arvoihin.

Yhdysvalloissa kuluttajahinnat kallistuivat marraskuussa 7,1 prosenttia vuodessa ja 0,1 prosenttia lokakuusta. Ekonomistien konsensusennuste oli 7,3 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli 7,7 prosenttia vuodessa.

Pohjainflaatio pysyi korkealla tasolla ja oli marraskuussa 6,0 prosenttia vuodessa. Pohjainflaatiossa ei ole mukana ruoan ja energian hintoja. Ekonomistien ennuste oli 6,1 prosenttia ja lokakuun lukema oli 6,3 prosenttia vuodessa.

Vuosi-inflaatio on nyt tasoittunut viitenä kuukautena peräjälkeen. Kesäkuussa kuluttajahinnat nousivat 9,1 prosenttia vuodessa. Se on ollut korkein lukema tänä vuonna. Vuositason pohjainflaatio on tasoittunut loka- ja marraskuussa. Syyskuun tilaston mukaan se oli vielä 6,6 prosenttia.

Useat eri tekijät siis indikoivat inflaation tasoittumista. Korkean inflaation jatkumista tukee tällä hetkellä vahva työllisyystilanne, joka näkyy palkkainflaationa. Palkat nousivat Yhdysvalloissa marraskuussa 6,5 prosenttia vuodessa. Se on pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän, mutta vähiten kesäkuun 2021 jälkeen. Palkkakehitys saattaa hidastua ensi vuoden aikana pandemiaa edeltävälle 3-4 prosentin tasolle, jos taloussykli heikkenee.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava toteaa blogissaan, että Ukrainan sodan alkaminen helmikuussa 2022 kiihdytti koronakriisin käynnistämää inflaatiota voimakkaasti, kun raaka-aineiden hinnat pomppasivat.

”Viime kuukausina raaka-aineiden hinnat ovat kuitenkin olleet laskusuunnassa, joten inflaatiolukujen laskennassa niiden vaikutus muuttuu ensin neutraaliksi ja myöhemmin negatiiviseksi – ellei uusia hintasokkeja tapahdu”, Alava toteaa.

Alavan mukaan maltillisesti heikentyvä työmarkkinatilanne pitänee palkkakustannusten nousun kurissa estäen inflaatiokierteen syntymisen.

”Inflaatio voi siis laskea huimista lukemista melko nopeastikin”, strategi muistuttaa.

Inflaation nopea hidastuminen olisi mieluista korkosijoittajalle. Hidastuva inflaatio laskisi koronnosto-odotuksia ja pitkiä markkinakorkoja, jolloin korkosijoitusten markkina-arvot nousisivat.

Alavan mukaan inflaation hidastuminen antaisi myös keskuspankeille tilaa hellittää otettaan tiukasta rahapolitiikasta.

”Yhdysvalloissa inflaatio on ollut lievässä laskussa jo muutaman kuukauden, ja korkomarkkinoilla arvioidaankin keskuspankki Fedin olevan jo loppusuoralla koronnostojen suhteen. Euroopan keskuspankki on hieman takamatkalla Fediin nähden, mutta suurin osa koronnostoista on jo euroalueellakin hinnoiteltu markkinakorkoihin.”

Korkojen voimakas nousu painoi vuonna 2022 joukkolainojen tuottoja voimakkaasti, mutta katse kannattaa kuitenkin suunnata eteenpäin, Alava neuvoo.

”Korkeamman korkotason ansiosta pitkien joukkolainojen 12 kuukauden tuotto-odotukset ovat jo positiivisia sekä valtionlainojen että riskipitoisempien lainojen kohdalla. Lisätuottoja kertyy, jos pitkät korot laskevat tai riskimarginaalit kaventuvat.”

Pitkät korot ovat kuitenkin yhä jatkaneet nousuaan. USA:n 10-vuoden velkakirjan korko on noussut yli 3,8 prosenttiin, kun se vuosi sitten oli alle 1,5 prosentissa.

Kommentoi
Ylös
>