Kasvuosakkeet

Kuukauden osake: Olvin johto vaihtuu – pörssin elintarvikemenestyjällä uusia haasteita

Olvi on ollut sijoittajalle menestys. Yhtiö ei ole kuitenkaan pystynyt irtautumaan vastuullisuusongelman muodostamasta Valko-Venäjän liiketoiminnastaan.

Vuonna 2021 Olvin Suomen tehdas Iisalmessa teki investointeja valmistuskapasiteetin lisäämiseen ja tehostamiseen tölkki- ja lasipullolinjoilla. Kuluvana vuonna yhtiö on investoinut hiilidioksidin talteenottolaitteistoon, tavoitteena hiilineutraali Iisalmen tehdas vuoden 2023 aikana. Kuva: Olvi Oyj, materiaalipankki

Panimo- ja juomayhtiö Olvi tiedotti kesäkuussa toimitusjohtajan vaihdoksesta. Iisalmelaista juomayhtiötä on johtanut Lasse Aho vuodesta 2004. Yhtiö on kasvanut kannattavasti, mutta kohdannut uusia vastuullisuushaasteita Ukrainan sodan myötä.

Vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävä Lasse Aho on yksi pörssin pitkäaikaisimmista toimitusjohtajista. Vuonna 2004 Olvi-konsernin liikevaihto oli 129 miljoonaa euroa, liikevoittoprosentti 6,8 ja markkina-arvo 73 miljoonaa euroa.

Vastaavat luvut 17 vuotta myöhemmin tilikaudella 2021 olivat: liikevaihto 462 miljoonaa, liikevoittoprosentti 12,9 ja markkina-arvo vuoden lopussa 1,06 miljardia euroa.

Olvi on ollut sijoittajalle menestystarina, vaikka osakekurssi ja markkina-arvo ovatkin laskeneet kuluvana vuonna. Kannattava kasvu on tehnyt tehtävänsä.

Menestystä tänä vuonna heikentää yhtiön pitkäaikainen, vahva läsnäolo ja tuotanto Valko-Venäjällä ja siihen liittyen Venäjän hyökkäyssodan mukanaan tuomat ongelmat. Yhtiö lopetti jo maaliskuussa viennin Venäjälle.

Vielä osavuosikatsauksessa 19.10.2022 yhtiön johto uskoi, että Valko-Venäjän tytäryhtiön Lidskoe Pivon myynti on mahdollista toteuttaa seuraavien 12 kuukauden aikana ja Olvi luokitteli tytäryhtiön tuloskatsauksessa myytävänä oleviin eriin.

Kuitenkin noin kuukautta myöhemmin 21.11.2022 Olvi ilmoitti, että ulkomaisten yritysten myyntiä säätelevä lainsäädäntö on kiristynyt Valko-Venäjällä ja Lidskoe Pivon myynti ei ole todennäköinen seuraavan 12 kuukauden aikana.

Samalla yhtiö palautettiin myytävänä olevista eristä konserniraportointiin. Olvi luopui lähiajan näkymien ohjeistuksesta ”Lidskoe Pivon kirjanpidollisen käsittelyn ja liiketoimintaympäristön epävarmuuden takia”.

Mistä on tultu?

Olvin tarina alkaa Iisalmeen perustetusta panimosta vuonna 1878. Kansainvälistyminen alkoi 1990-luvun jälkipuoliskolla. Yhtiö on investoinut niin Viroon, Latviaan, Liettuaan kuin Valko-Venäjälle ja tehnyt yritysostoja. Vuonna 2004 noin puolet liikevaihdosta tuli Suomen ulkopuolelta, mutta 10 vuotta myöhemmin vuonna 2014 jo 67 prosenttia.

Samalla aikavälillä konsernin kokonaisliikevaihto oli kasvanut 129 miljoonasta 321 miljoonaan ja ulkomaantoiminta siten 62 miljoonasta 215 miljoonaan euroon. Viime tilikaudella liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 462 miljoonaan, josta kansainvälinen osuus oli 270 miljoonaa euroa.

Yhtiön isoimmat tuoteryhmät ovat oluet, kvass ja virvoitusjuomat. Lisäksi konsernilla on useita muita tuoteryhmiä tytäryhtiöstä riippuen.

Suomessa isojen kilpailijoiden Hartwallin ja Sinebrychoffin puristuksessa kasvua ei olisi riittänyt samaan malliin. Viime vuosina pienpanimot ovat ottaneet osansa olutmarkkinasta, mutta ne ovat kärsineet kannattavuusongelmista.

Oy Hartwall AB teki viime vuonna liikevaihtoa 352 miljoonaa ja tulosta ennen veroja 87 miljoonaa euroa. Sinebrychoff-konsernin liikevaihto oli hieman isompi, mutta voitollisuus pienempi, liikevoitto alle 10 prosenttia. Molempien pääomistus on ulkomailla, emoyhtiöt ovat tanskalaisia. Sinebrychoffin emoyhtiö on Carlsberg, Hartwallin Royal Unibrew.

Olvi toimii useissa maissa

Olvin Suomen toiminnan (Olvi Oyj) liikevaihto oli viime tilikaudella 193 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25 miljoonaa, eli 13 prosenttia liikevaihdosta. Tuoterepertuaari on monipuolinen käsittäen niin oluet, siiderit, lonkerot, muut alkoholijuomat, vedet, virvoitusjuomat, energiajuomat kuin urheilujuomat ja hyvinvointituoteryhmät.

Yhtiö on omistanut vuodesta 2018 lukien enemmistön alkoholitukkuri Servaalista ja Helsingin tislaamosta.

Liikevaihdollisesti Olvin toiseksi isoin liiketoiminta on edellä mainittu Valko-Venäjän Lidskoe Pivo, jonka tulot viime vuonna olivat 98 miljoonaa euroa ja liikevoitto 14,7 prosenttia, eli kannattavuus oli emoyhtiötä parempi. Tällä hetkellä tämä maan vanhimpiin ja suurimpiin kuuluva, Olvin omistuksessa vuodesta 2008 ollut, panimo muodostaa konsernille sekä vastuullisuus- että liiketoimintariskin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi, koska Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen.

Kolmanneksi isoin liiketoiminta on A. Le Coq, joka on Viron suurin panimo. Sen tuotesortimentti on laaja kuten emoyhtiöllä, lisättynä mehuilla, mehutiivisteillä ja kvassilla. Viimeksi mainittu on kotikaljaa muistuttava juoma.

A.Le Coq teki jopa 17,6 prosentin liikevoiton 77 miljoonan euron liikevaihdolla.

Latvian ja Liettuan liiketoimintojen liikevaihto oli yhteensä 100 miljoonaa ja liikevoitto kahdeksan miljoonaa euroa. Isompi osuus sekä myynnistä että voitosta tuli Liettuan Volfas Engelmanilta ja pienempi Latvian Cēsu Alus -panimolta.

Vuonna 2021 Olvi laajeni Tanskaan ostamalla A/S Bryggeriet Vestfyen -panimon, jonka liikevaihto ostettaessa oli 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Tavoitteena hiilineutraali Iisalmen tehdas 2023

Olvi tekee määrätietoista vastuullisuustyötä. Yhtiö raportoi vastuullisuusteemoista – kuten hiilijalanjälki, vedenkulutus, kiertotalous, hankinta ja henkilöstö – kattavasti ja selkokielisesti vuosikertomuksessaan.

Yhtiö sai ensimmäisessä CDP-ilmastotyöarvioinnissaan B-luokituksen asteikolla A-D-. CDP on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka kerää yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

Olvi-konsernissa kestävä kehitys on osa päivittäistä tekemistä. Ilmastotavoitteiden eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja olemme lähes saavuttaneet tavoitteemme hiilineutraalista tehtaasta Iisalmessa vuonna 2023. Konsernin muut yhtiöt määrittävät hiilineutraaliustavoitteitaan parasta aikaa. – Olvi Oyj:n laatupäällikkö Sari Lähteinen, tiedote 8.12.2021

Olvin raportointisegmenttien (tässä ilman Valko-Venäjää) kehitys tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa 2022. Kuva: yhtiö, ovk 19.10.2022

Sijoittajalla on pohdittavaa

Sijoittajan kannalta Olvin isoin kysymysmerkki on Lidskoe Pivo, jota konserni on pyrkinyt myymään, mutta asia on viivästynyt lakimuutosten vuoksi.

Sen osuus konsernin myyntivolyymista 2021 oli jopa kolmannes, liikevaihdosta 21 prosenttia ja liikevoitosta 24 prosenttia. Taseen nettovaroista Lidskoe Pivo tekee vajaa 100 miljoonaa euroa. (perustuen ovk 19.10.)

Olvin tammi-syyskuu 2022 oli kaksijakoinen. Toisaalta liikevaihto kasvoi 24,5 prosenttia 342 miljoonaan euroon, mutta liikevoitto painui 39,8:sta 34,6 miljoonaan euroon. Näissä luvuissa Lidskoe Pivo ei ole mukana.

Kasvua selittävät varsinkin Baltian hinnankorotukset sekä uusi liiketoimintamaa Tanska. Molemmat kuuluvat Itämeren alueen raportointisegmenttiin. Baltian maissa on ollut selvästi Suomea kovempi inflaatio.

Yhtiö laski koko vuoden tulosohjeistustaan lokakuun osavuosikatsauksessa siten, että liikevoiton (ilman Valko-Venäjää) arvioidaan laskevan edellisvuodesta, kun aiemmin sen arvioitiin pysyvän ”hyvällä edellisvuoden tasolla”.

Raaka-aineiden, pakkausmateriaalien, energian ja logistiikkakustannusten kasvu on ollut voimakasta. Kustannusten nousun odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kustannusten nousua ei ole saatu vielä vietyä täysmääräisesti myyntihintoihin, erityisesti Suomessa ja Tanskassa. – ovk 19.10.2022

Sittemmin ohjeistus vedettiin kokonaan pois Lidskoe Pivon myyntiin liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Olvin osakemäärä on 20,72 miljoonaa kappaletta. Viime vuodenvaihteen jopa 50-55 euron tasolta osake on painunut 31 euroon, pääsyinä Ukrainan sota ja siihen liittyvät Valko-Venäjän liiketoiminnan epävarmuustekijät sekä kustannusinflaatio.

Markkina-arvoksi muotoutuu 640 miljoonaa euroa. Yhtiö on nettovelaton. Oma pääoma per osake oli syyskuussa 15,9 euroa ja oma pääoma yhteensä noin 330 miljoonaa euroa.

Osakekurssi on jo laskenut suhteellisesti enemmän kuin mitä Valko-Venäjän osuus on yhtiön myynnistä ja voitosta.

Osinkoa yhtiö jakoi 1,20 euroa viime tilikauden 2,31 euron osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko on jaettu kahtena 0,60 euron eränä huhtikuussa ja syyskuussa.

Pitkän aikavälin osinkotavoite yhtiöllä on 40-60 prosenttia tuloksesta, eli viime tilikaudelta maksettu osinko osuu haarukan keskivaiheille. Tätä vasten osinko tuskin on ainakaan nousemassa kuluvalta tilikaudelta. Myöskään vastuullisuusnäkökulma ei puolla osingon nostamista viitaten yhtiön maantieteelliseen liiketoimintaympäristöön.

Yhtiön tulos tullee laskemaan mutta säilynee hyvätasoisena. Tosin osavuosikatsauksessa myytäväksi luokiteltujen toimintojen voitto nousi tammi-syyskuussa enemmän kuin jatkuvien liiketoimintojen laski.

Lähiajan haasteisiin kuuluu myös kuluttajan ostovoiman kehitys toimintamaissa, sillä inflaatio on voimakasta verrattuna palkkakehitykseen.

Palataan alkuun. Keskeiseksi kotimaan ja Baltian alueen panimoksi kasvanut Olvi saa tammikuussa uuden, kansainvälisesti kokeneen toimitusjohtajan Patrik Lundellin, ote tiedotteesta 20.6.2022:

Olvi Oyj:n hallitus on nimittänyt Patrik Lundellin (47 v) toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Lasse Aho jatkaa toimitusjohtajana 31.12.2022 saakka. KTM Patrik Lundell siirtyy Olvin toimitusjohtajan tehtävään Starbucksin Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän toimintojen Channel Business Development -yksikön johtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä yrityksissä ja tehtävissä muun muassa Unileverillä, PepsiCo’lla sekä Scottish & Newcastlella.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Kirjoittaja omistaa Olvin osakkeita.

MAINOS

Kommentoi
Ylös
>