Yritysuutiset

Lehto Group antoi jälleen tulosvaroituksen – rakennusalan näkymät heikentyneet

Rakennusyhtiö Lehto Group jatkaa tappiollisena tänäkin vuonna. Koko rakennusalan näkymät ovat nyt vaikeat.

rakentaminen Lehto Group rakennusyhtiö

Rakennusyhtiö Lehto Group julkisti jo toisen tulosvaroituksen tänä vuonna. Edellisen varoituksen yhtiö antoi huhtikuussa.

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 prosenttia, ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Viime vuonna jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 404 miljoonaa euroa ja liiketulos 28 miljoonaa euroa tappiollinen.

Heikentyneen näkymän taustalla ovat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen markkinatilanteen heikentyminen.

Aikaisemmin Lehto oli arvioinut, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15–20 miljoonaa euroa tappiollinen.

Uusin näkymä perustuu yhtiön arvioon meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä, vuoden 2022 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.

Merkittävä vuoden 2022 liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttava epävarmuus liittyy eräiden rakennushankkeiden myyntisopimusten toteutumiseen vuoden 2022 aikana. Yhtiön näkymässä on arvioitu, että kyseiset kaupat toteutuvat vuoden 2022 aikana, ja niillä on merkittävä vaikutus konsernin liiketulokseen.

Lehto on varautunut rakennusalan heikentyviin markkinanäkymiin käynnistämällä sopeuttamistoimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee yhteensä noin 6-7 miljoonan euron kustannussäästöjä vuodelle 2023. Valtaosan kustannussäästöistä arvioidaan syntyvän henkilöstökuluista.

Rakennusteollisuus RT arvioi tuoreimmassa suhdannekatsauksessaan, että rakennusala on kohtaamassa kolmannen kriisin lyhyen ajan sisällä.

Rakentaminen on luovinut läpi koronapandemian aiheuttaman äkillisen taloussokin ja työmaiden toiminnan rajoitusten sekä Venäjän hyökkäyssodan voimistaman kustannusloikan ja materiaalien saatavuusongelmien.

Nyt käsillä on energiapulan kirittämä inflaatio ja talouden uusi taantuma.

”Rakentaminen vähenee ensi vuonna arviolta 2 prosenttia. Ennusteemme noudattaa vielä keväällä ennakoimaamme kehitystä, vaikka yllätyksiä on varmastikin tulossa. Kuluttajien luottamus on jo kanveesissa, mutta jyrkempi pudotus rakentamisessa edellyttäisi myös muun talouden ja rahoitusmarkkinoiden luottamuksen menetystä”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo.

Volyymikasvu on hiipunut kevään jälkeen ja painuu loppuvuonna pakkaselle. Kova inflaatio ja nollakorkojen päättyminen nakertavat nyt poikkeuksellisella tavalla kuluttajien luottamusta ja rakennushankkeita, Rakennusteollisuus RT arvioi.

Kiihtynyt inflaatio ja talouden epävarmuus ovat painaneet pohjalle kotitalouksien luottamuksen, nostaneet korkoja ja laskeneet asuntojen reaalihintoja. Tämä yhdessä rahoitus- ja rakennuskustannusten nousun kanssa tekee osasta uudishankkeista kannattamattomia ja vähentää asuntoaloituksia.

Kommentoi
Ylös
>