Talouden trendit

Uusia mollivoittoisia uutisia sähkömarkkinoilta – riskit sähkön riittävyydestä kasvavat

Sähkön riittävyys on noussut yhä selvemmin sydäntalven riskiksi. Sähkönkulutuksen säästämisen merkitys korostuu.

Suomi on kovan energiahaasteen edessä. Sähkön hinta on noussut rajusti ja vaarana ovat jopa sähkökatkot.

Energiaviraston mukaan Suomen sähköteho riittää talvikaudella suurimman osan ajasta. Talven tehotilanne sisältää kuitenkin monia epävarmuuksia, joten sähkön tuotanto- ja tuontikapasiteetti ei välttämättä aina riitä kattamaan sähkön kysyntää.

Marginaalit sähkön tarjonnan ja kysynnän tehotasapainon saavuttamiseksi ovat aiempaa pienemmät. Talven tehotilanteeseen riskejä aiheuttavat epävarmuudet kotimaisessa käytettävissä olevassa sähkön tuotantokapasiteetissa, naapurimaista saatavissa olevan tuontisähkön määrässä sekä sähkön kysynnässä.

Useat samanaikaiset vikaantumiset kotimaisessa tuotantokapasiteetissa tai siirtoyhteyksissä voivat johtaa sähköpulaan lyhyelläkin varoitusajalla.

Nyt odotetaan kuin kuuta nousevaa, että uusi ydinvoimala, Olkiluoto 3 saataisiin käyntiin. Se vähentäisi Suomen sähkön tuonnin tarpeen alle puoleen ja parantaisi siten Suomen sähköomavaraisuutta sekä sähkön riittävyyttä talvikaudella. Olkiluoto 3:n sähköntuotanto lisää sähkön tarjontaa markkinoilla, jolloin tyypillisesti lisääntynyt tarjonta laskee sähkön hintaa.

Olkiluoto 3 on tärkeä ja mittava lisä kotimaiseen sähköntuotantoon, ja se tulee tarpeeseen, kertoo Energiateollisuus ry:n johtaja Jari Kostama.

”Kun ydinvoiman ja vahvasti lisääntyvän tuulivoiman tuotanto kasvaa, hintaero muihin pohjoismaihin tasoittuu, ja siirtoyhteydet Ruotsiin vapautuvat käytettäväksi tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen”, Kostama toteaa.

Olkiluoto 3:n vaikeudet eivät ota loppuakseen

Olkiluoto 3:n käynnistämisessä on kuitenkin ilmennyt vaikeuksia. Käyttöönotosta on tullut kotimaan sähkön tuotantokapasiteetissa suurin epävarmuustekijä.

Lokakuussa TVO ilmoitti, että Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen sisäosissa oli huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä havaittu vaurioita.

Tällä viikolla perjantaina TVO ilmoitti, että syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat edenneet loppusuoralle. Laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortion mukaan sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan 25. joulukuuta 2022 ja säännöllinen sähköntuotanto alkaisi näin ollen helmikuussa 2023.

Aikatauluun liittyy yhä epävarmuuksia.

Perjantaina sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä sähköverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti, että Olkiluoto 3:n viivästymisen vuoksi riski sähköpulaan joutumisesta kylmänä talvipäivänä on kasvanut.

Yhtiön mukaan kotimaista tuotantokapasiteettia on saatavilla aiemmin arvioitua vähemmän, mikä korostaa sähkön säästämisen ja käytön ajoittamisen tärkeyttä sähkön riittävyyden turvaamiseksi. Toisaalta sähkön ja lämmityksen yhteistuotanto ei ole vielä täydessä käytössä, mutta kotimaisen sähkön tuotannon saatavuus on osoittautunut aiemmin tehtyä arviota vastaavaksi, Fingrid kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan Meri-Porin voimalaitoksen käyttöönotto sekä Norjan vesivarastojen täyttyminen parantavat pohjoismaista tilannetta.

Sähkön käytön kulutushuippu tulevana talvena on arviolta 14 400 megawattia. Fingridin mukaan kulutus on hyvin riippuvainen lämpötilasta ja on tyypillisesti korkeimmillaan tammi-helmikuun pakkasilla. Arviossa on huomioitu syksyllä havaittu sähkön käytön väheneminen, mikä on seurausta kuluttajien sähkön säästämisestä.

Sähkönkulutuksen säästäminen tärkeää

Fingrid painottaa sähkönkulutuksen säästämisen tärkeyttä sähkön riittävyyden turvaamiseksi. Tämän lisäksi sähkön käytön ajoittaminen arkisin aamun ja iltapäivän huipputuntien ulkopuolelle parantaa sähkön riittävyyttä huomattavasti.

Huippukulutustilanteen aikana vain noin 10 prosentin vähennys sähkön käytössä vastaisi lähes Olkiluoto 3 -yksikön tuotantotehoa, Fingrid havainnollistaa.

”Joulukuun ensimmäisen viikon aikana olemme todenneet, että alkusyksystä tehty arvio kotimaisen sähköntuotannon saatavuudesta on oikea lukuun ottamatta Olkiluoto 3:n valitettavaa viivästymistä. Syksyllä alkanut sähkön säästäminen ja yritysten sekä kuntien vapaaehtoinen sähköjärjestelmän tuki -menetelmä parantavat kuitenkin näkymää talven sähkön riittävyyden kannalta huomattavasti”, toteaa Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala.

Tehdyillä toimenpiteillä pystytään ehkäisemään sähköpulan riskiä, Rauhala uskoo.

Rauhalan mukaan lisäksi merkittävä epävarmuustekijä sähkön riittävyydessä on tulevan talven säätila ja Etelä-Ruotsista tuotavan sähkön saatavuus. Siksi Fingrid seuraa Itämeren alueen sähkömarkkinoiden tilannetta, hän kertoo.

Kommentoi
Ylös
>