Kasvuosakkeet

Netumin kannattavuus heikkenee väliaikaisesti – pankilta yhä ostosuositus

Netum antoi tulosvaroituksen. Panostukset kasvuun rasittavat kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.

IT-yhtiö Netum Group antoi torstaina tulosvaroituksen. Yhtiö odottaa kovan kasvun jatkuvan, mutta aiempaa alhaisella kannattavuudella.

Yhtiö laskee vuoden 2022 tulosennustettaan ja arvioi vuoden 2022 EBITAn olevan noin 9–10 prosenttia liikevaihdosta. Netum odottaa vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vähintään 30 prosenttia edellisvuodesta.

Aiemmin yhtiö oli arvioinut EBITAn olevan noin 12–14 prosenttia liikevaihdosta tilikaudella 2022.

Netumin arviota kannattavuudesta laskevat vuoden 2022 ennakoitua suuremmat panostukset kasvuun ja henkilöstöön sekä yleinen kustannusten nousu, joka siirtyy asiakashintoihin viiveellä.

Netum on voimakkaasti kasvava suomalainen IT-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan Legacy to Digi -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Netumin osake on listattuna Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

Tavoite vuodelle 2025 pysyy ennallaan

Netumin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä ja saavuttaa vuosittain vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja.

Arvio perustuu konsernin tuotteiden ja palveluiden positiivisiin kysyntänäkymiin. Erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän yhtiö arvioi voimistuvan.

Netumin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisellä on ollut voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja yleiseen kustannustasoon.

Evlin analyytikko Jerker Salokivi arvioi pankin aamukatsauksessa, että Netumin ohjeistuksen muutokselle ei ollut merkittävää yksittäistä syytä, vaan heikompi kannattavuus on syntynyt useammasta pienemmästä lähteestä.

”Käsityksemme mukaan tähän on vaikuttanut muun muussa hieman odotettua heikompi kasvu, rekrytoinnit, organisaatiomuutokset aiheuttamat lisäkustannukset toisen vuosipuoliskon aikana, sekä palkkojen että yleiskustannusten nousu”, Salokivi toteaa.

Analyytikon mukaan projektihaasteita tai myöhästymisiä ei yhtiöllä ole ollut havaittavissa. Kasvu ja kysyntätilanne ovat Evlin käsityksen mukaan säilyneet edelleen hyvällä tasolla, joskin jotain pehmeyttä on ollut havaittavissa ”geneerisemmissä” enemmän kilpailuissa projekteissa ja yksityisen sektorin kysynnässä.

”Yhtiön julkisen sektorin asiakkuuksien korkea osuus ja sen puolen vakaa kysyntätilanne sekä paremmat edellytykset siirtää kustannuksia asiakkaille ovat tukena”, Salokivi toteaa.

Vahvuus julkisella sektorilla tukee kasvutarinaa

Evli näkee edelleen vahvaa tukea kaskinumeroisille EBITA-prosenttiluvuille ja pitkän aikavälin 14 prosentin tavoite ei edelleenkään vaikuta olenkaan liian haastavalta.

Epävarmuus on kuitenkin koholla vuoteen 2023 mentäessä, mutta mikäli kysyntätilanne ei merkittävästi heikkene ja tukee liikevaihdon kasvun jatkumista ja tietyt haasteet liittyen Netumin kyberturvallisuusliiketoimintaan helpottavat ja kulusäästöt organisaatiomuutoksen ja yritysostojen synergioiden kautta toteutuvat, ennustaa Evli EBITA-prosentin paranevan 13 prosenttiin ensi vuonna.

”Netum on jatkanut rekrytointeja ja vaikka kannattavuushaasteilla lienee jokin vaikutus yhtiön kasvuambitioihin niin odotamme kuitenkin kaksinumeroista kasvua myös ensi vuoden aikana”, Salokivi toteaa.

Analyytikon mukaan Netumin sijoitustarinaa tukee edelleen yhtiön vahvuus julkisella sektorilla ja sen hyvä kysyntätilanne sekä kannattavuuden parannuspotentiaali. Evli ei näe osakkeessa merkittävää heikkoutta.

Evli odottaa edelleen it-yhtiöltä kovaa tuloskasvua. Tämän vuoden osakekohtaisen tuloksen ennuste on 0,05 euroa ja ensi vuonna 0,17 euroa. Ensi vuoden tulosennusteella Netumin P/E-kerroin on 21x, mikä on selvästi alhaisempi kuin tämän ja viime vuoden kertoimet.

Evli säilyttää Netumin osakkeen ostosuosituksen, mutta laskee tavoitehinnan 4,2 euroon aiemmasta 4,5 eurosta.

Yhtiö julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 7.3.2023.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>