Käänneyhtiöt

Terveysteknologiayhtiö Optomed vahvisti kassaa ja hakee jättipottia USA:n terveysmarkkinoilta

Optomed toteutti kuluvalla viikolla onnistuneesti suunnatun osakeannin instituutioille ja kokeneille sijoittajille keräten 4,1 miljoonaa euroa.

Optomed terveysteknologiayhtiö

Optomedin osake oli samalla viikon kovin kurssinousija, kun sen osake on liitänyt viikossa 25,9 prosenttia.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia.

Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

Optomedin hallitus päätti perjantaina 9. joulukuuta kokouksessaan laskea liikkeeseen yli miljoona yhtiön uutta osaketta rajoitetulle määrälle institutionaalisia ja kokeneita sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Yhtiön hallitus on hyväksynyt osakeannin ehdot ja ehtojen mukaisesti tehdyt osakemerkinnät.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1,14 miljoonaa osaketta. Optomed odottaa saavansa Osakeannin tuloksena noin 4,1 miljoonan euron bruttotuotot.

Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Optomedin taseen vahvistaminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla. Sijoittajiin kuuluu suomalaisia kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia, mukaan lukien Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo uutena sijoittajana.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme hankkimaan lisärahoitusta haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhdysvaltain FDA-lupahakuprosessi etenee suunnitellusti ja suunnatusta osakeannista saatavat tuotot auttavat meitä kiihdyttämään kasvuamme Yhdysvaltain markkinoilla”, Petri Salonen, Optomedin hallituksen puheenjohtaja kertoo.

Merkityt osakkeet vastaavat noin 7,4 prosenttia Optomedin osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 6,9 prosenttia osakeannin jälkeen.

Länsimarkkinat vetävät

Optomed on vielä sijoittajille kirjoittamaton lehti. Liikevaihto on vielä alhainen vaikkakin kasvava ja liiketulos yhä rankasti tappiollinen.

Optomedin liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 10,7 prosenttia edellisvuodesta 3,7 miljoonaan euroon. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 45,4 prosenttia ollen 1,7 miljoonaa euroa.

Kehitys oli vahvaa kaikissa Laitteet-segmentin myyntikanavissa vain Kiinan myynnin pysyessä alhaisena.

Käyttökate oli niukasti plussalla olleen 0,1 miljoonaa euroa.

Optomedin toimitusjohtaja Seppo Kopsala kertoi tulosraportin yhteydessä, että Laitteet-segmentin liikevaihto kääntyi länsimarkkinoiden vetämänä vahvaan kasvuun. Silmänpohjakameroiden kysynnän kasvu jatkui Kiinaa lukuun ottamatta kaikilla keskeisimmillä markkina-alueilla, sekä OEM-kanavissa.

”Viime vuosien aikana toteutettujen lukuisten lääketieteellisten julkaisujen myötä Optomed Aurora kamera on erityisesti länsimarkkinoilla tunnistettu ja tunnustettu yhä selkeämmin teknisesti ylivertaiseksi kilpaileviin tuotteisiin verrattuna, mikä näkyy tällä hetkellä kasvavana kysyntänä tuotteelle. Tämä takaa meille hyvän perustan kasvattaa myyntiämme tulevina vuosina. Vaikka kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ovat edelleen hyvin alkuvaiheessa oleva ja suhteellisesti pieni tuotekategoria silmänpohjankuvauslaitemarkkinassa, tämä tuotekategoria kuitenkin kasvaa keskimääräistä laitemarkkinaa nopeammin”, Kopsala toteaa.

Lupa tekoälykameralle Yhdysvalloissa tärkeä tavoite

Kopsalan mukaan Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski katsauskaudella johtuen pääosin ohjelmistokehittäjäresurssien keskittymisestä aikaisempaa enemmän Optomed Aurora AEYE sekä Avenue Flow -ratkaisuiden kehitystyöhön.

”Tämä näkyi katsauskaudella hieman pienempinä asiakasprojektien toimituksina ja myyntilaskutuksena”, Kopsala toteaa.

Yhtiön Ohjelmistot-segmentin ja koko Optomedin päätavoite on tällä hetkellä saada Aurora AEYE-ratkaisu, sekä muut kehitteillä olevat ohjelmistotuotteet viimeisteltyä ja lanseerattua markkinoille, toimitusjohtaja kertoo.

Optomedilla ja sen yhteistyökumppanilla AEYE Healthilla on yhteinen tavoite saada Yhdysvaltain Food and Drug Administrationin (FDA:n) lupa kädessä pidettävälle tekoälykameralle Aurora AEYE:lle. Tällä hetkellä yhtiöt arvioivat, että ne pystyvät käsittelemään FDA:n viimeisimmän palautteen seuraavien kuukausien aikana, jonka jälkeen yhtiöt palaavat FDA:lle.

Sijoittajalle Optomed tarjoaa kovan tuottopotentiaalin, mikäli se kykenee lähivuosina kääntymään tappiollisesta laite- ja ohjelmistoyhtiöstä kannattavaksi ja kasvavaksi kokonaisratkaisun toimittajaksi. Riskit ovat kuitenkin kovat, mistä kertoo jo yhtiö tarve taseen vahvistamiseen suunnatulla osakeannilla.

Kommentoi
Ylös
>