Ovaro Kiinteistösijoituksen IR-sivut

Ovaro aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman

Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 150 000 kappaletta, eli enintään 1,63 prosenttia koko osakekannasta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 2. tammikuuta ensi vuonna ja lopetetaan 12. huhtikuuta tai kun määrä on tullut täyteen. Ovaron nykyinen omien osakkeiden hankintaohjelma on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti viime huhtikuussa Ovaron hallituksen päättämään enintään 900 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa ensi kesäkuun loppuun asti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Ovarolla on 9,2 miljoonaa osaketta, joista yhtiöllä itsellään hieman yli 464 000.

Yhtiö ilmoitti myös vuokrausasteen kehittymisen marraskuulta.

Ovaro raportoi jatkossa kuukausittain asuntojen pinta-alaperusteisen vuokrausasteen kaikkien yhtiön omistamien asuntojen osalta. Aikaisemmin yhtiö raportoi myös myynnit.

Yhtiö on myynyt noin puolet asuntokannastaan ja keskittyy jatkossa kiinteistökehitykseen myyntien sijaan. Ovaro omistaa tällä hetkellä noin 600 asuntoa.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo, että Ovaron aktiivinen vuokraustoiminta ja asuntojen remontointi on luonut hyvän pohjan vuokrausasteen positiiviselle kehitykselle.

”Kuluvan vuoden aikana Ovaron asuntosalkun vuokrausaste on pysynyt tavoitetason yläpuolella. Tästä suurin kiitos kuuluu vuokraustiimille ja yhteistyökumppaneille. Maakuntakaupungeissa vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mikä on myös osaltaan tukenut vuokrausasteen positiivista kehitystä”, Huttunen toteaa.

Ovaro Kiinteistösijoituksen muodonmuutos takavuosien nopeaa kasvua seuranneesta haastavasta tilanteesta nykyiseen hallittuun, vakavaraiseen tilanteeseen on ollut systemaattinen.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen aloitti tehtävässään helmikuussa 2020. Hänen johdollaan on toteutettu saneeraustoimia, joissa yhtiön vanhoja maakuntakeskuksissa olevia asuntoja on jatkuvasti myyty, hallintoa kevennetty, osa ulkoistetuista toiminnoista otettu omaan haltuun tai järjestetty uudelleen ja vastaavasti osa toiminnoista on ulkoistettu.

Yhtiö käyttää vuokrauksessa omien resurssiensa rinnalla paikallisia yhteistyökumppaneita, jotka tuntevat alueen.

Kommentoi
Ylös
>