Makrotalous

Irtisanotuille palkansaajille tulee uusi muutosturva – kannusteita kouluttautumiseen, eläkeputki tukitaan

Uusi muutosturva koskee 55 vuotta täyttäneitä irtisanottuja palkansaajia.

Vuoden 2023 alusta alkaen otetaan käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus irtisanotuille työntekijöille. 55 vuotta täyttäneiden työmarkkina-asemaa pyritään parantamaan uudella muutosturvakokonaisuudella.

Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa. 

Uuteen muutosturvaan kuuluu irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu muutosturvaraha ja vapaaehtoinen muutosturvakoulutus. Työnantajille tämä tarkoittaa uutta muutosturvamaksua. Samalla työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneillä, ja lisäpäivät poistuvat kokonaan näiden vuosien jälkeen syntyneiltä.

Lisäpäivien poistuessa poistuu myös työnantajilta perittävä työttömyysturvan omavastuumaksu.

Ketkä voivat hakea muutosturvaa?

Irtisanottu työntekijä voi hakea muutosturvaa, jos hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä ensi vuoden alusta tai sen jälkeen ja hän on täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista. Lisäksi työntekijän on täytynyt olla saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta.

Työttömyyskassat maksavat irtisanotulle työntekijälle muutosturvarahan, joka vastaa suuruudeltaan noin kuukauden palkkaa. Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi hakea muutosturvarahaa Kelasta.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan sitä voidaan maksaa jo irtisanomisaikana.

Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on irtisanotulle työntekijälle vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se kestää enintään kuusi kuukautta.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla viisi päivää tavallista pidempi.

Irtisanovalle työnantajalle tulee uusi muutosturvamaksu

Muutosturvakokonaisuuden rahoittaa Työllisyysrahasto työnantajilta perimillään maksuilla. Muutosturvasta puolet rahoitetaan irtisanovalta työnantajalta perittävällä uudella muutosturvamaksulla. Puolet rahoitetaan korottamalla työttömyysvakuutusmaksua, joka peritään kaikilta työnantajilta.

Uusi muutosturvamaksu voidaan periä työnantajilta, jotka irtisanovat tuotannollisista tai taloudellisista syistä työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta ja ollut vähintään viisi vuotta irtisanovan työnantajan palveluksessa. Maksu ei koske pienimpiä työnantajia.

Muutosturvamaksun ovat velvollisia maksamaan ne irtisanovat työnantajat, joiden työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma ylittää sille asetetun alarajan työntekijän irtisanomista edeltävänä vuonna. Vuonna 2022 palkkasumman alaraja on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Työttömyysturvan lisäpäivien maksamisesta luovutaan asteittain

Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu eläkeputki on mahdollistanut sen, että ansiopäivärahaa on voitu maksaa 61–62-vuotiaille työttömille 300–500 päivän enimmäisajan jälkeen 65-vuotiaaksi saakka.

Lisäpäivien ikäraja nousee vuonna 1963 syntyneillä nykyisestä 61–62 vuodesta 63 vuoteen ja vuonna 1964 syntyneillä 64 vuoteen. Lisäpäivämahdollisuus poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Lisäpäivien maksaminen päättyy kaikilta ikäluokilta vuonna 2030.

Työttömyysturvan lisäpäivien poistumisen ja uuden muutosturvan myötä työnantajilta ei enää peritä työttömyysturvan omavastuumaksua työntekijöistä, jotka ovat syntyneet vuonna 1965 ja sen jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös