Yritysuutiset

Sampo harkitsee Mandatumin listaamista pörssiin

Finanssikonserni Sampo on vähentänyt rönsyjään. Nyt konserni harkitsee seuraava askelta, jossa Mandatum irrotettaisiin omaksi pörssiyhtiökseen.

Björn Wahlroos Sampo finanssikonserni

Sampo-konsernin vahinkovakuutustoimintaan keskittyvän strategian mukaisesti Sampo Oyj:n hallitus on viime vuosina moneen otteeseen yksinkertaistanut konsernin rakennetta. Konsernirakenteen muutoksista suurin on ollut Nordea-omistuksen myynti.

Tämän jatkoksi hallitus on nyt päättänyt aloittaa strategisen arvioinnin, joka koskee Mandatumia.

Arviointiprosessissa tarkastellaan laajalti eri vaihtoehtoja. Näihin vaihtoehtoihin kuuluu myös se, olisiko Mandatumin eriyttäminen konsernista esimerkiksi osittaisjakautumisen ja pörssilistautumisen myötä Sammon osakkeenomistajien edun mukaista. Konserni kertoo lisätietoja strategisesta arvioinnista koko vuoden 2022 tuloksen julkaisun yhteydessä 10.2.2023.

”Hallitus on tyytyväinen konsernin nykyiseen rakenteeseen, joka tarjoaa hajautusta ja houkuttelevaa kassavirtaa. Strateginen arviointi koskee mahdollisia hyötyjä konsernin keskittyessä entistä vahvemmin ainutlaatuisiin vahinkovakuutustoimintoihinsa. Sijoittajat voisivat siten omistaa suoraan vahinkovakuutustoimintaa ja samalla Mandatumin strateginen liikkumavara kasvaisi”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos.

Wahlroosin mukaan hallitus suosittaa muutoksia konsernirakenteeseen tehtäväksi vain, jos saadaan selkeä näyttö siitä, että niillä luodaan arvoa osakkeenomistajille.

Mikäli hallitus päättää ehdottaa osittaisjakautumista Mandatumin eriyttämiseksi Sampo-konsernista, tätä koskeva ehdotus tulee Sammon yhtiökokouksen päätettäväksi.

Mandatum-konserni tarjoaa varainhoidon, omaisuudenhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Siihen kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta: Mandatum Henkivakuutusyhtiö (Mandatum Life) ja Mandatum Asset Management Oy. Konsernin emoyhtiö on Mandatum Holding Oy.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö vastaa Sampo-konsernin henkivakuutusliiketoiminnasta Suomessa. Lisäksi yhtiö tarjoaa yhteistyössä muiden konserniyhtiöiden kanssa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja henkilövakuuttamisen palveluja. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on Mandatum-konsernin täysin omistama tytäryhtiö ja Mandatum Asset Management Oy:n sisaryhtiö.

Mandatum Asset Management on omaisuudenhoitoyhtiö, joka muodostettiin yhdistämällä Sampo-konsernin ja Mandatum Lifen sijoitustoiminnot. Mandatum Asset Management hoitaa Sammon, Mandatum Lifen ja Ifin varoja. Yhtiön suoria asiakkaita Sampo-konsernin lisäksi pohjoismaiset ja eurooppalaiset institutionaaliset ja UHNWI-asiakkaat (Ultra High Net Worth Individual).

Mandatumin mahdollinen pörssilistautuminen ei olisi mikään yllättävä järjestely Sammolta. Sampo on nimittäin päättäväisesti yksinkertaistanut omistus- ja liiketoimintarakennettaan jo tähänkin asti.

Viime toukokuussa yhtiö sai myytyä kaikki 200 miljoonaa omistamaansa Nordean osaketta. Nordea-omistus on nähty sijoitusasiantuntijoiden keskuudessa Sammon turhana rönsynä, josta luopuminen on Sammon omistajien etujen mukaista.

Sammon tavoitteena on vahvistaa edelleen uudelleensuuntautumistaan vakuutusliiketoimintaan painopisteenään menestyvät vahinkovakuutustoiminnot, joissa on yhtiön hallituksen ja johdon arvion mukaan suurin pitkän aikavälin arvonluontipotentiaali.

Kommentoi
Ylös
>