Listaamattomat yhtiöt

Terrafame aikoo aloittaa uraanin talteenoton

Kaivos- ja tuotantoyhtiö Terrafame on päättänyt käynnistää luonnonuraanin talteenoton viimeistään kesään 2024 mennessä.

Yhtiö on toteuttanut talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja on päättänyt sen perusteella aloittaa valmistelut uraanin talteenottoa varten.

Suomen valtion pääosin omistama Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan.

Yhtiö omistaa Talvivaaran kaivoksen ja metallitehtaan Sotkamossa. Yhtiö perustettiin vuonna 2015, kun se osti kaivostoimintaa aiemmin pyörittäneen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä sen liiketoiminnan ja omaisuuden.

Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, ja Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen.

Luonnonuraania hyötykäyttöön

Valmistelutyöt edellyttävät yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Ylösajovaiheen jälkeen talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

”Uraanin talteenotto mahdollistaa Terrafamen malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyötykäytön. Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa”, toteaa Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Terrafamesta tulee talteenoton käynnistämisen myötä suomalainen uraanin tuottaja. Lukkaroisen mukaan yhtiö on näin rakentamassa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta.

”Terrafamen luonnonuraanin hyödyntäminen energiantuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä ydinvoimasta ei tuotantoprosessissa aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Energianlähteenä ydinenergia on vakaata”, toteaa Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Tuotantolaitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto tulee olemaan noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Nostaa jonkin verran liikevaihtoa

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen vuositasolla uraanin nykyiseen markkinahintaan perustuen arviolta noin 25 miljoonaa euroa, mikä on joitakin prosentteja Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Terrafamella on ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Terrafamen strateginen suunta määriteltiin syksyllä 2018, jolloin tehtiin päätös investoida akkukemikaalitehtaaseen. Valmistuttuaan tehdas käyttää raaka-aineenaan metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös