Talouden trendit

Tuloerot kasvussa – suurituloisimpien tulotaso 6,6-kertainen pienituloisimpiin nähden

Tilastokeskuksen mukaan tuloerot kasvoivat vuonna 2021 selvästi edellisvuodesta, lähelle vuoden 2007 tasoa.

Tuloeroja mitataan usein niin sanotulla Gini-kertoimella. Gini-kerroin tiivistää tulojakauman muutokset yhteen lukuun ja kuvaa suhteellisia tuloeroja, ei euromääräisiä eli absoluuttisia tuloeroja.

Verrattuna 1990-luvun puoliväliin myös euromääräiset tuloerot ovat kasvaneet merkittävästi, Tilastokeskus kertoo.

Alla olevassa on esitetty reaalinen tulotaso tulokymmenyksittäin vuosina 1995–2021. Vuonna 2021 pienituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvo oli noin 11 703 euroa henkeä kohti vuodessa. Suurituloisimman kymmenyksen keskiarvo oli 6,6-kertainen pienituloisimpaan kymmenykseen nähden eli 77 389 euroa.

Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulojen keskiarvo kasvoi reaalisesti 8,1 prosenttia vuonna 2021. Pienituloisimman kymmenesosan reaalitulot pysyivät edellisvuoden tasolla. Keskituloisten reaalinen tulotaso nousi 1,5 prosenttia.

Koko väestön reaalitulojen keskiarvo kasvoi 2,8 prosenttia ja mediaanitulo 1,1 prosenttia edellisvuodesta.

Myyntivoitot ja muut omaisuustulot kasvattivat suurituloisimpien tuloja muita väestöryhmiä enemmän. Suurituloisimman prosentin käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo kasvoi reaalisesti 19,9 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2021.

Tilastokeskuksen mukaan muissa tulokymmenyksissä tulojen muutoksiin vaikuttivat pitkälti palkka- ja yrittäjätulot ja saadut tulonsiirrot. Saadut tulonsiirrot pienenivät kaikissa muissa paitsi pienituloisimmassa tulokymmenyksessä vuoteen 2020 verrattaessa. Vastaavasti palkka- ja yrittäjätulot kasvoivat kaikissa muissa paitsi pienituloisimmassa tulokymmenyksessä.

Pienituloisimman kymmenyksen reaalitulojen keskiarvo pysyi ennallaan ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulotaso nousi 0,3 prosenttia.

Pienituloisia oli 719 000 henkilöä eli 13,2 prosenttia asuntoväestöstä vuonna 2021. Osuus kasvoi edellisvuodesta, jolloin se oli 12,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan pitkittynyttä pienituloisuus oli 421 600 henkilöllä eli he olivat pienituloisia vuoden 2021 lisäksi vähintään kahtena edeltävästä kolmesta vuodesta.

Pienituloisuuden raja on 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta. Yhden hengen taloudessa elävälle raja oli noin 16 250 euroa vuodessa eli noin 1 350 euroa kuukaudessa. Muille talouksille raja on kerrottava asuntokunnan kulutusyksiköiden määrällä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös