Kasvuosakkeet

Admicom porskuttaa vielä, mutta nurkan takana vaanii rakennusalan taantumapelot

Admicom aloitti perinteisesti pörssiyhtiöiden tuloskauden raportoimalla loka-joulukuun välitilinpäätöksen ja vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön tuote on pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä.

Yhtiön liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa, josta kasvua oli 27 prosenttia vertailukaudesta. Kasvusta 9,4 prosenttiyksikköä oli orgaanista ja 17,6 prosenttiyksikköä yritysostoihin liittyvää epäorgaanista kasvua.  

Liikevoitto laski viime vuoden 2,3 miljoonasta eurosta 1,8 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen kertoo, että viimeisen neljänneksen käyttökate, 37 prosenttia liikevaihdosta, on kausiluonteisesti tyypillisesti koko vuotta matalampi ja lisäksi käynnistetyt kasvuinvestoinnit ja strategiset muutokset rasittivat neljännestä. 

Yhtiö hakee jatkossa kovempaa kasvua rakennusalalta.

”Aloitimme kolmannella neljänneksellä strategiamme kirkastamisen ja tiedotimme valitusta suunnasta marraskuun alussa. Päivitetyssä strategiassa haemme kasvuvauhdin kiihdyttämistä keskittymällä rakennusalan asiakkaiden asiakaskokemukseen ja alan yrittäjien tuottavuuden ja toiminnan laadun parantamiseen digitalisaation avulla”, Kairinen kertoo.

Admicom on muuttumassa usean toimialan ERP-järjestelmän toimittajasta rakennus- ja kiinteistöalan arvoketjun dataa hyödyntäväksi digitalisoijaksi ja automatisoijaksi. 

Yhtiön strategia on Kairisen mukaan kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa seuraavien 1-2 vuoden aikana Admicom luo edellytykset kiihtyvälle kasvulle ja kansainvälistymiselle mahdollisen rakennusalan taantuman aikana. Toisessa vaiheessa yhtiö pyrkii kiihdyttämään kasvuaan sekä Suomessa että valituilla kansainvälisillä markkinoilla, Kairinen kertoo.

”Strateginen suuntamme antaa meille mahdollisuuden fokusoida osaamistamme ja prosessejamme nimenomaan rakennusalan digitalisaation ympärille. Pystymme paremmin hyödyntämään synergioita tytäryhtiöidemme välillä ja tekemään kokonaisuuteen sopivia yritysostoja.”

Toimitusjohtajan mukaan lyhyellä aikavälillä globaali taantuma ja etenkin sen vaikutukset rakennusalaan tulevat todennäköisesti vaikeuttamaan myös Admicomin kasvua.

”Suhtaudumme silti luottavaisesti kasvun jatkumiseen, koska ratkaisumme nimenomaan tehostavat asiakkaidemme toimintaa ja tuottavuutta. Vuoden viimeisten kuukausien myyntilukujen perusteella emme ole vielä havainneet selkeitä merkkejä taantuman vaikutuksesta. Jatkamme kuluvana vuonna sekä voimakasta uusmyyntiä että erityisesti ristiinmyyntiä nykyasiakkaillemme.” 

Yhtiö arvioi vuonna 2023 liikevaihdon kasvun jatkuvan ja kannattavuuden olevan kokonaisuutena vahvalla tasolla.  

Yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia konsernin ohjelmistoratkaisuissa sekä nykyasiakkaille suunnatussa lisä- ja ristiinmyynnissä, mutta orastava taloudellinen taantuma aiheuttaa epävarmuutta vuoden 2023 uusmyynnin kehitykseen ja kohottaa asiakaspoistumariskiä.

Lisäksi vuoden 2023 liikevaihdon kasvua hidastaa Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien kasvava käyttö Admicom-konsernin sisäisiin tuotekehityshankkeisiin sekä Lakeus-liiketoiminnassa loppuvuonna 2022 toteutettu liiketoimintamallin muutos. Strategiset kasvupanostukset, kasvavat tuotekehitysinvestoinnit sekä liiketoiminnan rakennemuutokset heikentävät kannattavuuden kehitystä.  

Kommentoi
Ylös
>