Raaka-aineet

Ammattimaiset sijoittajat ennustavat uraanin hinnan nousua

Yli neljä viidestä institutionaalisesta sijoittajasta ja varainhoitajasta odottaa uraanin hinnan nousevan tulevana vuonna.

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos tuottaa vuodessa 7,8 terawattituntia, joka on yli 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Kuva: Fortum mediapankki.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki ammattimaiset sijoittajat odottavat, että hallitusten investoinnit ydinvoimaan lisääntyvät maailmanlaajuisesti.

Tutkimukseen osallistui institutionaalisia sijoittajia ja varainhoitajia, joiden hallinnoimat varat ovat yli 67 miljardia dollaria. Peräti 81 prosenttia vastaajista odottaa uraanin hinnan nousevan tulevana vuonna ja 20 prosenttia ennustaa sen nousevan dramaattisesti.

Uraani oli yksi parhaiten menestyneistä omaisuuslajeista vuonna 2022, mutta tutkimuksen mukaan Japanin, Saksan, Belgian, Ranskan, Intian ja Iso-Britannian hallitusten viimeaikaiset päätökset investoida ydinvoimaan lisäävät vauhtia. Lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) näiden maiden haastatelluista institutionaalisista sijoittajista ja varainhoitajista arvioi, että hallitusten ilmoitukset vaikuttavat myönteisesti uraanin hintaan. Noin 15 prosentin mielestä vaikutus on erittäin myönteinen.

Lähes kaikki haastatellut (98 %) odottavat, että useammat hallitukset ympäri maailmaa ilmoittavat suunnitelmista investoida ydinvoimaloihin, ja 95 prosenttia uskoo, että hallitusten politiikka on muuttumassa ydinenergiamyönteiseksi, sillä se on ihanteellinen lisä uusiutuvien energialähteiden rinnalle.

Ydinenergiaa pidetään luotettavampana, tehokkaampana, puhtaampana, turvallisempana ja varmempana kuin muita energialähteitä.

”Ammattimaiset sijoittajat luottavat siihen, että uraanin hinta jatkaa nousuaan, mikä on yksi parhaiten tuottaneista omaisuusluokista. Se viittaa myönteiseen tulevaisuuteen alan investoinneille. Kun tähän yhdistetään hallitusten kasvava tuki ydinenergiaan sijoittamiselle kaikkialla maailmassa, uraanin hinta saa vahvan tuen, mikä viime kädessä tukee uraanikaivostoimijoita”, Hector McNeil, HANetfin toinen toimitusjohtaja ja perustaja toteaa.

Uraanikaivosliiketoimintaa harjoittavien pörssiyhtiöiden tuotot ovat historiallisesti korreloineet vain vähän tai kohtalaisesti monien tärkeimpien omaisuusluokkien kanssa, mikä saattaa tarjota sijoittajalle salkkuun myös hajautushyötyjä, McNeil toteaa.

Uusi ydinteknologia vaatii enemmän uraanin tuotantoa, mikä lupaa hyvää uraanintuotantoyhtiöille, arvioi Investing News Network -sivusto. Uraanin pitkän aikavälin näkymien mukaan kysynnän ennustetaan kasvavan 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämä kasvu tulee suurelta osin Aasian kasvavasta ydinenergiateollisuudesta.

Suomessa Fortum on käynnistänyt kaksivuotisen selvityksen uuden ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksistä. Yhtiö kartoittaa sekä pienydinvoimaloiden että perinteisten suurten reaktoreiden kaupallisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia.

”Energiaomavaraisuus, toimitusvarmuus ja hiilineutraalius ovat yhteiskuntamme tavoitteita. Selvityksen tarkoitus on tutkia miten luotettava ja hiilidioksidivapaa ydinvoima osaltaan auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet”, kertoo Fortumin Generation-divisioonan johtaja Simon-Erik Ollus.

Miten sijoittaja sitten voi mahdollisesta uraanibuumista hyötyä? Markkinoilta löytyy useita uraaniin ja uraaniyhtiöihin sijoittavia pörssinoteerattuja indeksirahastoja. Toinen mahdollisuus on sijoittaa suoraan uraaniyhtiöihin.

Tässä viisi markkina-arvoltaan suurinta uraaniyhtiötä, jotka hyötyvät suoraan mahdollisesta uraanin hinnannoususta.

BHP

Cameco

NexGen Energy

Uranium Energy

Energy Fuels

1 kommentti
  • Jones sanoo:

    Muuten täyttä asiaa, mutta tuo viiden suurimman lista on vain suuri vitsi. Uraanisijoittaja vuodesta 2018.

  • Ylös
    >