Kasvuosakkeet

Pankilta ostosuositus korjausrakentaja Constin osakkeille

Evli antaa edelleen Constille ostosuosituksen tulosraportin edellä. Pankki odottaa rakennusyhtiön tasaisen kehityksen jatkuvan.

Consti on keskisuureen kokoluokkaan nopeasti kasvanut yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Liikevaihdolla mitattuna yhtiö oli vuonna 2021 Suomen suurin korjausrakentaja ja viidenneksi suurin talotekniikkaurakoitsija. Consti toimii Suomessa keskittyen etenkin kasvukeskuksiin.

Vuonna 2008 perustettu yhtiö listautui Helsingin pörssiin 2015. Yhtiö kasvoi vahvasti vuosina 2008–2011 yritysostojen turvin. Listautumisen jälkeen kasvu on ollut pääosin orgaanista lukuun ottamatta pienempiä, Constin liiketoimintaa tukevia yritysostoja.

Korjausrakentaminen on kasvuala. Kun vuonna 2016 ammattimaisen korjausrakentamisen markkina arvioitiin Suomessa reiluun 12 miljardiin, viime vuoden vastaava luku oli 14 miljardia euroa. Ala on Suomessa yhä fragmentoitunut eli alalla toimii paljon pieniä yrityksiä.

Kolmas vuosineljännes sujui yhtiön odotusten mukaisesti ja hankkeet etenivät pääosin suunnitellusti. Kannattavuus pysyi vakaana, vaikka kustannusinflaatio vaikutti negatiivisesti tulokseen sekä nousseiden rakennuskustannusten että kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2022 liiketulos on 9-13 miljoonaa euroa. Viime vuonna liiketulos oli 5,7 miljoonaa euroa.

Evli odottaa yhtiön tasaisen kehityksen jatkuvan myös vuoden viimeisellä kvartaalilla, mutta lisäksi pankki ennustaa kannattavuuden parantumista vertailukaudesta.

”Yhtiö on kommentoinut, että kolmannen kvartaalin lopun tilauskannasta tuloutuu suurempi osa kuin vastaavasti viime vuonna, odotamme liikevaihdon kasvavan hieman alle kolme prosenttia vuoden takaisesta”, toteaa Evlin analyytikko Jerker Salokivi.

Consti ohjeistaa koko vuoden liikevoitoksi EUR 9-13 miljoonaa, ja Evli ennustaa koko vuoden liikevoitoksi hieman yli 10 miljoonaa euroa ja neljännen kvartaalin liikevoitoksi 3,7 miljoonaa euroa.

”Näkemyksemme mukaan yhtiöllä on edellytykset parantaa kannattavuuttaan vuoden takaisesta, jolloin kannattavuutta heikensi kahden heikosti kannattavan alueellisen tulosyksikön suoriutuminen”, Salokivi toteaa.

Korjausrakentamisen markkinan odotetaan kasvavan lievästi tänä vuonna. Rakennusteollisuus RT ennustaa noin kahden prosentin kasvua. Salokivi kertoo, että kasvuennuste on hieman korkeampi kuin vuodelle 2022, jolle RT ennustaa noin 1,5 prosentin kasvua.

”Ennustamme vuodelle 2023 Constin liikevaihdon kasvavan yli kaksi prosenttia, odotamme kasvuvauhdin hieman hidastuvan epäorgaanisen kasvun jäädessä pois. Kannattavuuden odotamme parantuvan volyymien kasvun sekä kustannusinflaation hidastumisen myötä.”

Analyytikon mukaan Constin tilauskanta on yhä terveellä tasolla, ja yhtiö on neljännen kvartaalin aikana voittanut useita projekteja etenkin toimitilarakentamisen puolella. Näkyvyys taloyhtiöiden kysyntään on kuitenkin vuodelle 2023 vielä epävarma rakennuskustannusten sekä korkojen ollessa korkealla tasolla.

Evli ei tehnyt ennusteisiinsa päivityksiä, mutta verrokkiryhmän arvostuskertoimien nousun myötä pankki päivitti Evlin tavoitehintaa ylös 12 eurosta 13 euroon. Pankki antaa yhä ostosuosituksen.

Consti raportoi neljännen vuosineljänneksen tuloksen tämän viikon perjantaina 3. helmikuuta.

Kommentoi
Ylös
>