Asunnot ja kiinteistöt

Ennuste: Alhainen kysyntä painaa asuntojen hintoja alaspäin

Asuntomarkkinoiden odottava tilanne jatkuu alkuvuonna, kertoo SKVL:n

SKVL:n asuntokaupan lähes 1800 paikallisen asiantuntijan arvion mukaan hintojen korjausliikkeen odotetaan asettuvan keskimäärin noin -5,0 prosenttia tasolle alkuvuonna verrattuna vuoden 2022 loppuvuoden tasoon nähden. Kyselyyn vastasi lähes 80 prosenttia jäsenyrityksistä.

Alueellisia eroja hinnoissa voi syntyä paljonkin.

Pääkaupunkiseudun myyntihinnoissa ja -ajoissa on palattu aikaan ennen koronaa. Korkojen ja muiden asumiskulujen noustessa asuntojen hinnat joustavat keskimäärin alaspäin arvion mukaan noin viisi prosenttia.

Tampereen seudulla ostajat erittäin varovaisia ja Tampereellakin kauppa on hiljentynyt loppuvuonna. Oulussa puolestaan on kauppamäärät pienentyneet vuoden loppua kohti ja samalla myös myynnissä olevien kohteiden esittelypyynnöt ovat laskeneet reilusti. Turun keskusta-alueen pienten asuntojen kysyntä on laskenut reilusti.

Vuokra-asunnoissa ei odoteta merkittäviä muutoksia vuokratasoissa eikä vuokrauksien määrissä lukuun ottamatta suurempia kaupunkeja, joissa nähdään piristymistä kysynnässä. Kyselyyn vastasi lähes 80 prosenttia jäsenyrityksistä.

Asuntokauppojen odotetaan jäävän viime vuodesta

Vuosi 2022 oli asuntokaupassa monivivahteinen. Vuoden alku mentiin vilkkaassa tahdissa sodan vaikutuksista huolimatta. Isoin muutos kaupassa iski vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun energian hinnan ja korkojen nousun suorat vaikutukset heikensivät ostajien intoa tehdä päätöksiä.

”SKVL jäsenyritysten kautta tehtyjä asunto- ja kiinteistökauppoja tehtiin tästä huolimatta noin 32 000 kpl, joka oli vain noin 18 % vähemmän kuin huippuvuonna 2021. Tämän lisäksi asuntojen vuokrauksia tehtiin useita kymmeniätuhansia”, kertoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Mannerbergin mukaan vuodenvaihde on perinteisesti hiljaisempaa aikaa asuntokaupassa, mutta poikkeuksellisesti koronan vallitessa tätä hiljenemistä ei tullut kysynnän ollessa niin valtavaa.

”Nyt on palattu normaalimpaan rytmiin ja kunhan aurinko alkaa pilkistämään niin asuntokauppakin piristyy”, toteaa Mannerberg.

Joulukuun lopussa saatiin osalta SKVL:n jäsenyrityksistä kuitenkin jo raportteja, että markkinat ovat elpymässä pikkuhiljaa. Jäsenyritysten kauppojen määrä olivat silti noin 10 prosenttia marraskuuta pienempi ja noin 25 prosenttia edellisen vuoden joulukuuta alhaisempi.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kaupankäynnin odotetaan edelleen pysyvän samalla tasolla tai jonkin verran alle loppuvuoden 2022 tason.

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin marraskuussa 38 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Myyjät eivät ole valmiita tinkimään hinnoista

Vuoden vaihteen tienoilla on kuitenkin raportoitu enemmän ostajien ja myyjien liikettä ja uusien myyntiin tulleiden kohteiden myötä kysynnän elpymistä. Loma-asuntokaupassa odotetaan alkuvuoden osalta tyypillistä talvikauden alhaista kysyntää, mutta metsämaan kaupan odotetaan sujuvan selvästi paremmin erityisesti pohjoisemmassa Suomessa. Edelleen kysytyin on 2000-luvulla rakennettu omakotitalo tai rivitalo.

Oikean asunnon hintapyynnön merkitys korostuu tässä markkinatilanteessa.

SKVL kartoitti viimeisimmässä jäsenkyselyssä myyjien ja ostajien motiiveja ja tilannetta. Selvästi nousi esille, että monet myyjät eivät ole vielä olleet valmiita neuvottelemaan asuntojen hinnoista alaspäin.

Lisäksi selvisi, että asuntonäytöillä käydään mutta tarjousten tekeminen on ostajille pitkän harkinnan takana.

Energiakulujen vaikutus näkyy nyt jonkin verran myyjien motiiveissa myydä, mutta korkokulujen ei nähdä vaikuttavan myyjien myynnin tarpeeseen. Osa, mutta ei merkittävä osa myyjistä on lykännyt myyntiä markkinatilanteen vuoksi. Rahoituksen saaminen on kaatanut erittäin monien ostajien haaveet pankkien evätessä lainapäätöksiä.

”Nyt myyjien kannattaa kuunnella järkeviä tarjouksia ostajilta ja neuvotella, jotta pääsevät eteenpäin asunnonvaihdossaan. Loppupelissä väliraha on se, joka näkyy sekä ostajan että myyjän kukkarossa ja se ei välttämättä ole muuttunut kovin paljon”, Mannelberg muistuttaa.

Lue myös tämä: Vuokraturvan Metsola: Asuntomarkkinoilla historiallinen tilanne

Kommentoi
Ylös
>