Markkinakommentit

Löytyvätkö parhaat tuotot tällä vuosikymmenellä Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta?

Sijoittajien pääomat ovat alkaneet suunnata pois Yhdysvalloista, joka tarjosi viime vuosikymmenellä ruhtinaallisia tuottoja.

Sijoittajat ovat kääntäneet mielenkiintonsa yhä enemmän vanhalle mantereelle, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Jättipankki Bank of American mukaan Yhdysvaltain osakevirrat ovat pysyneet vaimeina taantumapelkojen vuoksi. Sen sijaan Eurooppa vetää nyt sijoittajia puoleensa.

Pankin mukaan eurooppalaiset osakerahastot keräsivät 3,4 miljardin dollaria lisää pääomia 25. tammikuuta päättyneellä viikolla. Tämä on suurin pääomavirtojen kasvu sitten helmikuun. Tätä ennen eurooppalaisilla rahastoilla oli 48 peräkkäistä viikkoa, jolloin pääomia pakeni Euroopasta.

Kun yhä useammat sijoittajat ovat tyytymättömiä Yhdysvaltojen näkymiin, kehittyvien markkinoiden osakkeet ylittivät viikolla muut alueet 7,9 miljardin dollarin sijoituksilla, muistiossa todetaan. Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoitettiin vain 300 miljoonaa dollaria, mikä oli ensimmäinen positiivinen virta neljään viikkoon.

Sijoittajat ovat entistä optimistisempia Euroopan talouskehityksen suhteen.

Hidastuva inflaatio, hyötyminen Kiinan avautuminen koronarajoitusten purkamisen ansiosta ja odotettua maltillisempi energiakriisi ovat parantaneet maanosan näkymiä.

Kehittyvät markkinat nousuun Kiinan vetämänä

Morgan Stanley Investment Management –yhtiön mukaan kehittyvien markkinoiden osakkeista tulee tämän vuosikymmenen voittajia. Yhtiön kehittyvien markkinoiden makrotaloustutkimuksen johtaja Jitania Kandharin arvioi, että kehittyvien maiden osakkeilla on houkuttelevat arvostustasot, ja Intian kaltaiset taloudet kasvavat paremmin kuin Yhdysvallat.

”Joka vuosikymmenellä markkinoilla on uusi markkinajohtaja. 2010-luvulla se oli yhdysvaltalaiset osakkeet ja teknojättiyhtiöt. Tämän vuosikymmenen markkinajohtajia voivat selvästi olla kehittyvien markkinoiden osakkeet ja kansainväliset osakkeet”, Kandharin toteaa.

Danske Bankin mukaan Kiina on merkittävin kehittyvä markkina, ja siellä tapahtuvien muutosten vuoksi alueen osakkeet nähdään nyt positiivisemmassa valossa.

Tänä vuonna kasvu Kiinassa on ollut pettymys nollakoronalinjan ja kiinteistösektorikriisin vuoksi. Tilanne on muuttumassa, sillä nyt maa on avaamassa talouttaan nousseista koronatartunnoista huolimatta. 

”Odotamme, että maltillisemmat rajoitukset tukevat Kiinan kasvua ensi vuonna. Elvytys ja patoutunut kysyntä tukevat näkemyksemme mukaan koko kehittyvää markkinaa. Monet kehittyvät markkinat ovat myös pidemmällä koronnostosyklissä verrattuna länsimaihin”, Dansken Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto kertoo.

USA:n mahalasku

Samaan aikaan Wall Streetin strategit ja analyytikot suhtautuvat yhä kielteisemmin amerikkalaisosakkeisiin korkonäkymien, talouden laskusuhdanteen ja tulostaantuman vuoksi.

Bank of Amerikan strategit arvioivat muistiossaan, että merkit viittaavat Yhdysvaltojen talouden rajuun mahalaskuun eli niin sanottuun hard landing -skenaarioon vuonna 2023.

Bloombergin mukaan vuoden ensimmäisten viikkojen aikana pankit HSBC Bank ja Barclays ovat nostaneet suosituksiaan Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeille. Goldman Sachsin strategit ennustavat, että pääomavirrat muihin kuin yhdysvaltalaisiin sijoituskohteisiin kiihtyvät.

Sektoreista Bank of American strategit arvioivat, että pääomavirrat osoittavat sijoittajien luovuttaneen teknologiassa ja terveydenhuollossa, sillä viime viikkojen pääomavirtojen ulosvirta oli pahin sitten tammikuun 2019. Sitä vastoin materiaaleissa ja yleishyödyllisissä yhtiöissä nähtiin pääoman sisäänvirtaa 700 miljoonaa dollaria ja 200 miljoonaa dollaria.

Joukkovelkakirjalainojen sisäänvirrat olivat neljättä viikkoa peräkkäin 12,2 miljardia dollaria ja globaalit osakerahastot keräsivät yli 13,9 miljardia dollaria lisää pääomia. Yhdysvaltain rahamarkkinarahastojen varat saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksensä 4,8 biljoonalla dollarilla.

”Likviditeettiä on edelleen paljon”, Bank of American muistiossa todetaan.

Kommentoi
Ylös
>