Yritysuutiset

Evlin tuloksesta suli lähes puolet viimeisellä vuosineljänneksellä

Sijoitusmarkkinoiden mollivoittoisuus näkyi Evlin loka-joulukuun viivan alla.

Evli keskittyi viime vuonna sijoituspalveluiden tarjoamiseen ja pankkitoiminta yhdistyi Fellow Financen kanssa. Evli on kuitenkin merkittävä omistaja sulautumisessa syntyneessä Fellow Pankissa.

Tilikaudella toteutui myös toinen Evlille merkittävä yritysjärjestely, kun EAB Group sulautui lokakuun alussa Evliin. Järjestelyllä Evli vahvisti asemiaan Suomen johtavana varainhoitajana.

Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä. Kuluneen kahden vuoden aikana Evli on onnistunut yli kaksinkertaistamaan vaihtoehtorahastojen kautta hallinnoitavan varallisuuden.

Numeroiden valossa vuoden viimeinen vuosineljännes ei sujunut kovin ruusuisesti.

Konsernin nettoliikevaihto laski loka-joulukuussa 29,4 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli ollut 35 miljoonaa euroa.

Konsernin tarkastelujakson liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli viimeisellä kvartaalilla 9,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 17,0 miljoonaa euroa.

Evlin laimennettu osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 0,26 euroa, kun vuotta aiemmin lukema oli 0,49 euroa.

Markkinaympäristön heikkous söin palkkiotuottoja

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäen mukaan sijoitusvuosi 2022 oli historiallisen heikko.

”Kaikkien keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot laskivat Ukrainan sodan, geopoliittisten jännitteiden, energian hinnannousun sekä villinä laukanneen inflaation ja sen hillitsemiseksi nousseiden ohjauskorkojen saattelemana. Yhdysvaltain dollarin nousun seurauksena myös monen kehittyvän talouden budjettivaje ja velanhoitokustannukset nousivat ja maksukyvyttömyysriski lisääntyi”, Lehtimäki listaa.

Lehtimäen mukaan heikko markkinakehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoittajien nähdessä ensimmäisiä merkkejä inflaation mahdollisesta hidastumisesta. Siitä huolimatta korkoympäristön normalisoitumisen, kuluttajien heikentyneen ostovoiman, maailmantalouden epävarmuuksien sekä sodan jatkumisen odotetaan painavan Euroopan taantumaan kuluvan vuoden aikana.

Lehtimäen mukaan markkina- ja toimintaympäristön heikkous heijastui Evlin neljännen vuosineljänneksen tuloskehitykseen.

”Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat, mutta perinteisten rahastojen ja Corporate Finance -yksikön palkkiotuotot jäivät selvästi edellisvuotta alemmiksi. Palkkiotuottojen laskuun vaikuttivat omaisuusarvojen lasku, lisääntyneet lunastukset ja yrityskauppa-aktiviteetin hidastuminen.”

Yritysjärjestelyn synergiahyödyt realisoituvat vuonna 2023

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät toimitusjohtajan mukaan vuosineljänneksellä kaksijakoisesti.

Kansainvälinen myynti kärsi alkuvuonna korkojen noususta sekä yleisestä markkinaepävarmuudesta. Kansainvälisten asiakkaiden lunastukset olivat lähes 670 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta laski 20 prosenttiin vertailukauden 27 prosentista.

Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin neljännellä vuosineljänneksellä yhteensä 120 miljoonalla eurolla, kun vertailukaudella lukema oli 153 miljoonaa euroa. Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimman merkintäsumman keräsi Evli Private Equity III -rahasto.

Vuosi 2023 käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa johtuen lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä Evli arvioi liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden 30,9 miljoonan euron tason.

Kommentoi
Ylös
>