Yritysuutiset

Fiskars tavoittelee 30 miljoonan euron säästöjä

Fiskars suunnittelee kohdennettuja organisaatiomuutoksia strategian toteutuksen kiihdyttämiseksi.

Organisaatiomuutoksilla brändiyhtiö aikoo vauhdittaa kasvustrategiansa toteuttamista. Yritys suunnittelee muutoksia pääasiassa kolmen liiketoiminta-alueensa (Vita, Terra ja Crea) organisaatiorakenteisiin.

Liiketoimintayksiköiden suunnittelemat muutokset yksinkertaistaisivat niiden toimintamallia vahvistamalla liiketoimintayksiköiden kokonaisvastuuta, ja edistäisivät niiden painotusta brändeihin ja kuluttajiin.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten odotetaan johtavan noin 100 työtehtävän nettovähennykseen globaalisti.

Suunnitelmien edetessä Fiskars työskentelee tiiviisti henkilöstön ja henkilöstön edustajien kanssa varmistaakseen että osapuolilla on saatavilla kaikki tarvittava tieto ja heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat maittain.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan arviolta 30 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin, joista noin puolet toteutuisi vuoden 2023 toisella puoliskolla. Samalla yritys jatkaa investointejaan strategisille avainalueille, erityisesti suoraan kuluttajamyyntiin ja digitaalisuuteen.

Suunniteltuihin organisaatiomuutoksiin liittyvien kertaluontoisten kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin viisi miljoonaa euroa. Kustannukset kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

”Olemme muutosvaiheessa oleva yritys, ja kasvustrategiamme asettaa kehyksen tekemillemme valinnoille. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on varmistaa, että kohdistamme resurssimme strategisiin kasvutekijöihin”, sanoo Fiskars Groupin toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Fiskars aikoo myös tilapäisesti sopeuttaa tuotantokapasiteettiaan kahdessa Suomen tehtaassaan, Billnäsissä ja Sorsakoskella yrityksen suurista varastoista johtuen. Näillä tehtailla aloitetaan muutosneuvottelut lomautuksista.

Fiskars antoi joulukuussa negatiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö laski vuoden 2022 näkymiään neljännen vuosineljänneksen odotettua heikomman kysynnän johdosta. Siksi Fiskars uskoo vertailukelpoisen liikevoiton jäävän tänä vuonna hieman alhaisemmaksi kuin viime vuonna.

Yhtiö odottaa nyt vertailukelpoisen liikevoiton olevan vuonna 2022 noin 150 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli 154,2 miljoonaa euroa. Aiemmin Fiskars odotti vertailukelpoisen EBITin kasvavan vuodesta 2021.

Fiskarsin mukaan alhainen kuluttajaluottamus sekä vähittäiskaupan korkeat varastotasot ovat vähentäneet uusia tilauksia ja täydennystilauksia odotettua enemmän erityisesti Yhdysvalloissa. Tällä on ollut neljännellä vuosineljänneksellä negatiivinen vaikutus Vita-segmentin juhlasesongin myyntiin sekä Terra-segmentin myyntiin.

Heinä-syyskuussa Fiskarsin vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vakaana ja oli 293 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 292 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi myös suhteellisen vakaana ja oli 33 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 34 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>