Indikaattorit

Näiden indikaattoreiden perusteella määritellään taantuma Yhdysvalloissa

Useat NBERin suosimat indikaattorit heikentyivät loppuvuonna.

Yhdysvalloissa julkaistiin torstaina bruttokansantuotteen ennakkolukemat viime vuoden neljänneltä kvartaalilta. Bruttokansantuote kasvoi 2,90 prosenttia suhteessa kolmanteen vuosineljännekseen. Ekonomistien ennuste oli 2,60 prosenttia.

Bruttokansantuotteen lukema ei kuitenkaan ollut niin vahva kuin se aluksi saattoi näyttää. Bruttokansantuotteen kasvusta peräti 1,46 prosenttiyksikköä selittyi yksityisten varastojen kasvulla. Nettoviennin osuus bruttokansantuotteen kasvusta oli 0,56 prosenttiyksikköä, mutta positiivinen vaikutus selittyi lähinnä heikoilla tuontiluvuilla. 

Jos varastojen, nettoviennin ja valtion menojen vaikutusta ei huomioida, niin bruttokansantuote kasvoi vain noin 0,2 prosenttia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 2,90 prosentin kasvu syntyi paljolti tekijöistä, jotka eivät kuvaa kysynnän kasvua.

Perjantaina julkaistiin tärkeitä makrotalouden lukuja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin suosima inflaatiomittari, henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi, Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, nousi joulukuussa viisi prosenttia vuodessa. Inflaatio tasoittui, sillä marraskuun lukema oli 5,5 prosenttia vuodessa. Myös pohja PCE hidastui. Se oli 4,4 prosenttia. Marraskuun lukema oli 4,7 prosenttia.

Perjantaina julkaistiin myös Michiganin yliopiston kuluttajasentimentti. Se oli tammikuussa 64,9. Joulukuun lukema oli 59,4. Kuluttajien odotukset tulevan talouskehityksen suhteen vahvistuivat.

NBER vastaa taantumien julistamisesta Yhdysvalloissa

National Bureau of Economic Research (NBER) ja sen Business Cycle Dating Committee ylläpitää aikajärjestystä Yhdysvaltain taloussykleistä, kuten taloussyklien huipuista ja pohjista. Komitea päättää virallisesti taantumat Yhdysvalloissa. 

NBERin määritelmä taantumalle on merkittävä lasku taloudellisessa aktiviteetissa. Taloudellisen aktiviteetin laskun tulee olla lähes kaikkialla taloudessa. Ei siis vain tietyllä sektorilla, kuten esimerkiksi teollisuudessa. Taloudellisen aktiviteetin laskun on kestettävä kauemmin kuin muutaman kuukauden, jotta taantuma määritelmä täyttyy.

NBER arvioi taloussyklejä usean makrotalouden indikaattorin perusteella. Kyseisiä indikaattoreita ovat reaaliset tulot vähennettynä tulonsiirroilla, maatalouden ulkopuolinen työllisyys, reaalinen henkilökohtainen kulutusmenohintaindeksi, vähittäiskaupan ja tukkukaupan reaaliset myyntiluvut, kotitalouksien kyselytutkimukseen perustuva työllisyys sekä teollisuustuotanto. 

Käytännössä tutkimuslaitos tekee indikaattorien kuukausiaineiston avulla kokonaisarvion talouden tilanteesta ja päättää sen perusteella, että onko Yhdysvallat taantumassa vai ei.

Komitealla kestää yleensä noin vuosi julistaa taantuma. NBER ei siis tee hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan arvioi yleensä tarkasti talouden kehityksen ennen kuin julistaa taantuman ajankohdan. Yhtään päätöstä ei ole tähän mennessä kumottu jälkikäteen.

NBERin Business Cycle Committee kokoontuu salassa ja se ei julkista kokoontumista, ellei kokoontuminen johda viralliseen päätökseen ja sen myötä lehdistötiedotteeseen. Komiteassa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.

Useat NBERin seuraamat makrotalouden indikaattorit heikentyivät loppuvuonna

Indikaattoreista teollisuustuotanto laski 0,7 prosenttia joulukuussa. Se oli suurin lasku syyskuun 2021 tilaston jälkeen. Myös loka- ja marraskuussa teollisuustuotanto supistui.

Edellisessä kolmessa taantumassa teollisuustuotanto supistui merkittävästi. NBERin määritelmän mukaan edelliset kolme taantumaa Yhdysvalloissa olivat maaliskuusta marraskuuhun 2001, joulukuusta 2007 kesäkuuhun 2009 ja helmikuusta huhtikuuhun 2020.

Vähittäis- ja tukkukaupan myyntiluvut ovat niin ikään laskusuunnassa. Vähittäismyynti laski hintakorjattuna 1,1 prosenttia marras- ja joulukuussa. Tukkukaupan myyntilukemat laskivat marraskuussa 0,6 prosenttia lokakuusta. Joulukuun lukemat julkaistaan 8. päivä helmikuuta.

Vähittäismyynti supistui myös kolmessa edellisessä taantumassa. Se laski maaliskuussa 2001, jolloin myös taantuma alkoi NBER:in määritelmän mukaan. Helmikuussa 2001 vähittäiskauppa oli tammikuun tasolla. 2007 joulukuussa vähittäismyynti laski samana kuukautena kuin finanssikriisin aiheuttama taantuma silloin alkoi. Sen jälkeen vähittäismyynti laski lähes joka kuukausi toukokuuhun 2009 saakka. 2020 taantumassa vähittäismyynti sukelsi maalis- ja huhtikuussa.

Tukkukaupan myyntilukemat kääntyivät laskeviksi ennen maaliskuussa 2001 alkanutta taantumaa. Finanssikriisin taantuman osalta tilanne oli erilainen. Tukkukaupan myynti kääntyi laskevaksi vasta kesällä 2008, joskin joulukuussa 2007 nähtiin yksittäinen miinusmerkkinen kuukausi. 2020 taantumassa maalis- ja huhtikuussa tukkukauppa lasku oli suurinta sitten finanssikriisin ja huhtikuussa 2020 nähtiin peräti 17 prosentin lasku. Se oli suurin lasku vähintään 30 vuoteen.

NBERin indikaattoreista työmarkkinoiden tilannetta kuvaavat tilastot ovat tärkeitä. Maatalouden ulkopuolelle syntyi joulukuussa 223 000 uutta työpaikkaa. Uusien työpaikkojen lukumäärä on pienentynyt viime kuukausien aikana Kokonaisuudessaan työmarkkinoiden tilanne on edelleen hyvä, vaikka viime aikoina tietyt isot amerikkalaiset pörssiyhtiöt ovat ilmoittaneet lomautuksista. Myös indikaattoreista kotitalouksien kyselytutkimukseen perustuva työllisyys indikoi vahvaa työmarkkinoiden tilannetta. Toisaalta työmarkkinoiden tilanne on monta kertaa aiemminkin ollut hyvä taantuman alkaessa, mutta heikentynyt merkittävästi taantuman aikana.

Reaaliset tulot vähennettynä tulonsiirroilla ovat pitäneet hyvin pintansa viime kuukausina. Myös reaalisen PCE:n muutos on ollut maltillista viime kuukausina, joskin takana on kaksi miinusmerkkistä kuukautta, marraskuu (-0,21 %) ja joulukuu (-0,29 %). 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että taantuman kriteerit täyttyivät osittain jo marras-joulukuun tilastojen perusteella. Useat indikaattorit ovat heikentyneet, mutta suhteelliset muutokset ovat edelleen maltillisia verrattuna kolmen edellisen taantuman keskimääräisiin muutoksiin. Tilastojen perusteella on edelleen subjektiivista, että onko kyseessä merkittävä taloudellisen aktiviteetin supistuminen. Siksi lähiaikojen kehitys on merkittävässä roolissa NBERin arvion suhteen.

Kuvio 1. NBERin seuraamia indikaattoreita taantuman arvioinnissa.
Kommentoi
Ylös
>