Talouden trendit

Tämä karu kuvaaja sen kertoo – palkansaajien ostovoima sukeltaa jyrkästi

Palkansaajien taloudellinen tilanne on kaksijakoinen. Työllisyys paranee, mutta ostovoima murenee.

Kuva: Tilastokeskus.

Työllisyys kohenee tasaisen varmasti ja nimellisansiot nousevat. Samalla kuitenkin palkan ostovoima on romahtanut poikkeuksellisen nopeasti ja jyrkästi.

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien nimellisansioita kuvaavaa ansiotasoindeksi nousi 2,7 prosenttia vuoden 2022 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 loka-joulukuussa yksityisellä sektorilla 2,8 prosenttia, valtiolla 2,4 prosenttia ja kuntasektorilla 2,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ansiotasoindeksiä paremmin pysyvää ansiomuutosta kuvaava palkansaajien säännöllisen ansion indeksi, johon eivät sisälly tulospalkkiot eivätkä työehtosopimuksiin perustuvat kertaerät, nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 loka-joulukuussa 2,5 prosenttia edellisen vuoden neljänteen neljännekseen verrattuna.

Myös työllisyyskehitys kehittyy edelleen hyvään suuntaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2022 joulukuussa 10 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli saman verran kuin vuosi sitten. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 74,5 prosenttia ja ⁠15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 6,9 prosenttia.

Kuva: Tilastokeskus.

Työllisyysaste siis nousi, vaikka työttömyysaste ei laskenut. Se johtuu siitä, että työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2022 joulukuussa 1 331 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Nimellisansioiden ja työllisyyden hyvää kehitystä varjostaa kuitenkin yksi mittari, joka on suorastaan romahtanut.

Se on palkansaajien reaalitulot.

Reaaliansioiden kehitys kertoo, miten nimellisansioiden ostovoima on kehittynyt. Reaaliansioihin vaikuttaa myönteisesti nimellisansioiden nousu ja negatiivisesti yleinen hintatason nousu.

Palkansaajien reaaliansiot laskivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 eniten yli 60 vuoteen.

Viimeksi reaaliansiot laskivat vuotta 2022 enemmän vuonna 1957, jolloin laskua oli 7,5 prosenttia. Tarkastellulla 70 vuoden ajanjaksolla reaaliansiot laskivat vain neljänä vuonna noin neljä prosenttia tai sitä enemmän. Muina kuutena vuotena, jolloin reaaliansiot supistuivat, jäätiin noin 0,5–1,5 prosentin lukemiin.

Reaaliansioiden nopea romahdus johtuu korkeasta inflaatiosta. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 9,1 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli myös 9,1 prosenttia. Vuoden 2022 keskimääräinen inflaatio oli 7,1 prosenttia. Tällaiset lukemat ovat 2000-luvulla poikkeuksellisen korkeita.

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien reaaliansiot laskivat 4,4 prosenttia vuonna 2022.

Ostovoiman historiallisen jyrkän romahduksen havainnollistaa karulla tavalla LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro.

”Repikää siitä, hyvät työn sankarit. Inflaatio hävittänyt 12v ostovoiman nousun. Tänä vuonna rakennetaan pohjaa, eli palkat ja hinnat nousevat suunnilleen tasatahtia, ja ensi vuonna aletaan lapioida kuoppaa umpeen”, Nummiaro lataa Twitterissä.

Kommentoi
Ylös
>