Markkinakommentit

Sijoitusammattilainen: Kehittyvien talouksien korkomarkkinoilla tuottomahdollisuuksia

Kehittyvien markkinoiden korkosijoitusten hyvien tuottonäkymien puolesta puhuu useampikin seikka.

Kehittyvien maiden paikallisen valuutan korot voivat vielä nousta nykytasoiltaan, mutta pahin on todennäköisesti takana. Näin arvioi Aktian portfolio manager Kaj Paulamäki pankin markkinakatsauksessa.

Jos korot laskevat nykytasosta, tarjoavat kehittyvien maiden paikallisen valuutan sijoitukset tuottomahdollisuuksia.

”Korot ovat jo nousseet voimakkaasti vuoden 2020 pohjatasoilta. Näkemyksemme mukaan ylälaitaa koroissa rajaa se, että kehittyvissä talouksissa rahapolitiikan kiristyssykli on keskimäärin länsimaita pidemmällä. Samoin EM-inflaatio on osoittanut positiivista kehitystä ja on keskimäärin matalampi kuin länsimaissa”, Paulamäki muistuttaa.

Korkojen ylälaitaa rajaa se, että kehittyvissä talouksissa rahapolitiikan kiristyssykli on keskimäärin länsimaita pidemmällä, Paulamäki toteaa.

Paulamäen mukaan inflaation palautumista edesauttaa rahapolitiikan etupainotteisen kiristämisen lisäksi se, että useissa kehittyvissä talouksissa finanssipoliittinen elvytys oli selvästi vähäisempää kuin vaikkapa Yhdysvalloissa.

Paulamäen mukaan kolmas syy olettaa korkojen nousupotentiaalin olevan korkeintaan maltillinen on ulkomaisten sijoittajien kevyt positioituminen paikallisen valuutan EM-valtionlainoissa.

”Ulkomainen omistus alittaa pitkän aikavälin keskiarvonsa, joten pääomien ulosvirtausriski on tällä hetkellä pienempi kuin vaikkapa ennen koronakriisiä, mikäli markkinaolosuhteet heikentyisivät.”

Kehittyvien markkinoiden mielenkiintoa nostaa myös valuuttojen heikkous suhteessa euroon ja dollariin.

”Myönteistä on, että kehittyvien talouksien valuutat ovat heikentyneet dollariin nähden, joskin taustalla on pikemminkin dollarin vahvistuminen kuin paikallisvaluuttojen heikkeneminen. Lisäksi kehittyvien talouksien valuutat eivät toipuneet muiden omaisuusluokkien tapaan koronaromahduksesta, joten useat valuutat ovat halpoja. Edulliset valuutat yhdessä selvästi kohonneiden korkotasojen kanssa on varmastikin monelle kiinnostava yhdistelmä”, Paulamäki toteaa.

Kommentoi
Ylös
>