Rahastot

Kuukauden rahastot: Kolmen Suomi-rahaston tuotoissa pieniä eroja

Sampo ja Nordea ovat rahastojen suosikkeja. Kaksi rahastoa osti joulukuussa lisää Konetta.

Kolme Helsingin pörssiin sijoittavaa rahastoa päättivät vuonna 2022 kaksinumeroisella miinukselle. Säästöpankin, Evlin ja Osuuspankin aktiivisesti sijoittavat Suomi-rahastoilla vuosituottojen erot olivat melko pienet, vaikkakin Säästöpankin rahasto päihitti Evlin neljällä prosenttiyksiköllä.

Tarkasteluun valittiin kaksi pankkien hallinnoimaa rahastoa ja yksi osavälittäjän kautta ostettavissa oleva varainhoitajan hallinnoima Suomi-rahasto. Tarkastellut kolme rahastoa ovat melko yhteneviä keskeisten vertailulukujen osalta. Jokainen rahasto saa Morningstarilta kolme tähteä viidestä. Morningstar asettaa rahastot tähtiluokituksella paremmuusjärjestykseen riskikorjatun tuoton perusteella.

Hallinnointipalkkion osalta OP-Suomi on kolmesta rahastosta edullisin 1,6 prosentin palkkiolla ja kahdella muulla rahastolla hallinnointipalkkio on noin 1,8 prosenttia. Myös rahastojen kolme suurinta sijoitusta olivat hyvin yhtenevät. OP-Suomella Nordea ylsi vasta kuudenneksi suurimmaksi omistukseksi.

RahastoSäästöpankki KotimaaEvli Suomi SelectOP-Suomi
1SampoSampoSampo
2NordeaNordeaNokia
3NokiaNesteNeste
4NesteNokiaUPM-Kymmene
5MetsoKoneKone
Rahastojen viisi suurinta omistusta.

Yhteneväisyyksistä huolimatta rahastojen viime vuoden tuotot poikkesivat toisistaan jonkin verran. Rahastojen vuoden 2022 tuotot olivat Säästöpankki Kotimaalla -13 %, OP-Suomella -14 % ja Evli Selectillä -17 %. Joulukuussa Evlin rahaston tuottoa painoi ylipaino Kempowerissa ja SSAB:ssä. Merkitystä näyttäisi olevan sillä mitä tapahtuu rahaston painotuksissa. Kaikki kolme rahastoa tuottivat kuitenkin vertailuindeksiään heikommin.

Sekä Evli Suomi Select että OP-Suomi kasvattivat omistustaan joulukuun aikana Koneessa. OP-Suomi rahasto myi Wärtsilän osakkeita joulukuussa ja alipainottaa Nordeaa sekä Stora Ensoa Wärtsilän lisäksi. Evli Suomi Select kasvatti omistusta myös Huhtamäessä. Säästöpankki Kotimaa ei kommentoinut rahaston tapahtumia joulukuun kuukausikatsauksessaan.

“Keskuspankit ovat edelleen haastavassa tilanteessa, kun ne jatkavat tasapainoilemistaan korkean inflaation ja koronnostoista mahdollisesti aiheutuvan taantuman välimaastossa. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa”, OP-Suomi rahaston salkunhoitajat Teemu Salonen ja Lauri Tillman kommentoivat osakevalintojen suuntaa joulukuun katsauksessa.

Markkinanäkemyksissään rahastot ovat yksimielisiä sijoitusympäristön haasteista. Näkemyksissä toistuvat inflaatio, keskuspankkipolitiikka, kuluttajien ostovoima ja yhtiöiden tuloskehitys.

“Lyhyellä tähtäimellä arvioimme kaikkien edellä mainittujen tekijöiden kehittyvät negatiiviseen suuntaan. Talous hidastuu väistämättömästi. Yritysten tuloskehitys on ollut odotettua parempaa ja jatkunut positiivisena odotettua pidempää. Tuloskehitys kääntyy heikompaan suuntaan kevään edetessä. Keskuspankkipolitiikka puolestaan riippuu inflaation kehityksestä, mutta on seuraavat kuukaudet kiristävää. Edellä mainitut seikat ovat kuitenkin varsin hyvin markkinoilla jo tiedossa ja diskontattuna”, Säästöpankki Kotimaan salkunhoitaja Olli Tuuri kommentoi markkinanäkymiä.

Morningstarin mukaan 79 eri yhtiöön hajauttaneen Säästöpankki Kotimaa rahaston keskimääräinen P/E-luku oli 12,7 ja hintaa tasearvoon suhteuttava P/B-luku 1,7. Taaksepäin katsottaessa Helsingin pörssi vaikuttaa edulliselta.

Useat markkinakommentaattorit ovat puhuneet aktiivisen sijoittamisen uudelleennoususta passiivisen sijoittamisen suosion voimakkaan kasvun jälkeen. Näin ei vielä viime vuonna tapahtunut. Tarkastellut aktiiviset rahastot eivät täyttäneet niille korkeampien hallinnointikulujen takia asetettuja odotuksia.  

Kommentoi
Ylös
>