Yritysuutiset

Lehto Groupin tappio syvenee – jo kolmas tulosvaroitus

Lehdon osake lähti maanantaina yli 15 prosentin syöksyyn jälleen uuden tulosvaroituksen myötä.

Lehto Group julkisti jälleen tulosvaroituksen lyhyen ajan sisällä. Yhtiö myöntää, että sen liiketoimintaportfolio on liian laaja.

Lehto Group kertoo, että sen vuoden 2022 liiketulos tulee olemaan aikaisempia arvioita alempi. Tulosvaroitus on jo kolmas vuotta 2022 koskien. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö julkisti vain 1,5 kuukautta sitten joulukuun puolessa välissä.

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Lehdon vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin 345 miljoonaa euroa ja liiketulos jatkuvista toiminoista oli noin -42 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 liikevaihto oli 404 miljoonaa euroa ja liiketulos jatkuvista toiminnoista -28 miljoonaa euroa.

Aiemmin joulukuussa Lehto oli arvioinut, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 prosenttia, ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Tappion syvyys on nyt siis jyrkentynyt selvästi.

Epäsuotuisan muutoksen taustalla on neljä keskeistä syytä, Lehto kertoo.

Lehto on parantanut maksuvalmiutta ja kassavirtaa myymällä joitakin asuntokohteitaan merkittävillä alennuksilla. Myynneistä aiheutuu tuloslaskelmaan tappiota, mutta ne parantavat kassavirtaa. Kyseiset asuntomyynnit myös pienentävät merkittävästi yhtiön myymättömien asuntojen kantaa.

Tietyt vuodelle 2022 suunnitellut omaisuuden myynnit siirtyivät vuodelle 2023, luottotappiot ja muut kertaluonteiset erät ovat aikaisempaa arviota suurempia. Lisäksi joidenkin toimitila- ja puukerrostaloprojektien kulut ovat kasvaneet.

Liikevaihdon laskun keskeisimpinä tekijöinä ovat toimitilaliiketoiminnan volyymin lasku ja asuntokohteiden vähäiset aloitukset vuoden 2022 aikana.

Tappiolliset toimitila- ja puukerrostalohankkeet, loppuvuonna toteutettujen asuntomyyntien hinnanalennukset, kertaluonteiset sopimuksista irtaantumisten kustannukset ja luottotappiot heikensivät liiketulosta.

Betoniasuntohankkeiden kannattavuudet pysyivät kohtuullisella tasolla.

Vuoden 2022 päättyessä meneillään olevaista asuntohankkeista valtaosa tehdään sijoittajille, mikä tuo yhtiölle tasaista kassavirtaa ilman myyntiriskiä. Tulevaa kassavirtaa parantavat myös omaisuuserien myynnit ja useiden hankkeiden loppuvaiheeseen painottuvat maksupostit.

Heikentyneen näkymän taustalla olivat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen markkinatilanteen heikentyminen.

Lehto Group on käynnistänyt prosessin, jonka tavoitteena on löytää yhtiölle teollisia tai omistuksellisia kumppaneita. On mahdollista, että yhtiö järjestelee liiketoimintojaan joko osin tai kokonaan.

Lehto arvioi, että yhtiön nykyinen liiketoimintaportfolio on markkinatilanteeseen ja yhtiön rahoitustilanteeseen nähden laaja. Mahdollisilla järjestelyillä yhtiö haluaa varmistaa yhtiön strategian ja hankkeiden rahoitus.

Yhtiö arvioi, että mahdolliset järjestelyt voitaisiin toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös