Sijoittaminen

Osakkeenomistajan liputusilmoitus on piensijoittajan etu ja tärkeä pörssin läpinäkyvyyden takaaja

Laki velvoittaa pörssiyhtiöitä ilmoittamaan merkittävistä omistusmuutoksista. Mistä on kyse ja miksi se on tärkeää?

Wärtsilä julkisti 10. tammikuuta 2023 arvopaperilain 9:n luvun viidennen pykälän mukaisen liputusilmoituksen.

Ilmoituksessa Wärtsilä kertoi seuraavaa:

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 9.1.2023. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 5,01%, ja sen kokonaisomistus on 5,30%.

Mistä on kyse?

Osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön on tehtävä liputusilmoitus listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle, jos sen oma ja/tai koko määräysvaltapiirin osuus listayhtiön äänimäärästä tai osakkeista ylittää, alittaa tai saavuttaa liputusrajan.

Listattujen yhtiöiden liputusvelvollisuus koskee suomalaisen listayhtiön osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaan rinnastettavaa henkilöä ja listayhtiötä itseään. Liputussääntely sisältää kuitenkin poikkeuksia rahastoyhtiöiden, luottolaitosten, sijoituspalvelun tarjoajien ja markkinatakaajien liputusvelvollisuuteen.

Liputuksessa kyse on siis julkisesta ilmoituksesta yhtiön omistusosuuksien huomattavista muutoksista.

Liputusvelvollisen yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ETA-valtiossa. Liputusvelvollisuus alkaa, kun osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi.

Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 prosenttia, 10 prosenttia, 15 prosenttia, 20 prosenttia, 25 prosenttia, 30 prosenttia, 50 prosenttia, 2/3 ja 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Lain mukaan liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää liputusrajan rikkovasta transaktiosta.

Liputusvelvollisuudella pyritään turvaamaan sijoittajien mahdollisuus saada tasapuolisesti tietoa listayhtiön omistus- ja äänivaltarakenteesta ja niiden muutoksista. Tämä tieto on tärkeää markkinoille ja sijoittajille, koska merkittävillä omistusmuutoksilla voi olla olennainen vaikutus listayhtiön osakkeen arvoon.

Liputusvelvollisuus lisää osakemarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja tarjoaa kaikille osapuolille mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti tietoa listayhtiössä tapahtuvista muutoksista. Muutokset voivat koskea paitsi omistusrakenteita, myös vallankäytön muutosta pörssiyhtiöissä.

Lähde: Finanssivalvonta

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös