Kasvuosakkeet

Microsoft haastaa Googlen jättimäisellä investoinnilla kohuttuun ChatGPT-chatbottiin

Microsoftin 10 miljardin dollarin OpenAI-investointi on mahdollinen uhka Googlen hakukoneiden johtoasemalle, arvioi data- ja analyysiyhtiö GlobalData.

Microsoftin 10 miljardin dollarin investointi amerikkalaiseen tekoälytutkimusta tekevään tutkimusorganisaatio OpenAI:hin auttaa Bingiä mullistamaan hakualgoritmit ja mahdollisesti syrjäyttämään Googlen markkinajohtajan paikalta, GlobalData arvioi.

OpenAI tunnetaan lyhyessä ajassa tunnetuksi tulleesta ChatGPT-chatbotista. GPT on huippuluokan luonnollisen kielen käsittelymalli ja ChatGPT on siihen perustuva chatbotti, joka pystyy keskustelemaan ihmisen kanssa tekstin tai puheen avulla.

ChatGPT on kerännyt nopeasti huomiota yksityiskohtaisilla, sujuvilla ja selkeillä vastauksillaan lukemattomista eri aiheista.

GlobalDatan mukaan Microsoftin investointi voi antaa sille etulyöntiaseman hakukoneissa. Tekoälyllä toimivat keskusteluominaisuudet voivat mahdollisesti haastaa Googlen nykyisen markkinajohtajuuden.

”Bing-hakukoneen integroiminen ChatGPT:hen voi parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta ja auttaa Microsoftia saamaan merkittävän markkinaosuuden Googlea vastaan. Integroinnin hyödyt eivät rajoitu pelkästään Bingiin, vaan se voisi myös parantaa Microsoftin jo ennestään monipuolista tuote- ja palveluvalikoimaa (kuten Windows, 365, LinkedIn, Azure, Xbox ja Surface-laitteisto)”, GlobalDatan pääanalyytikko Shri Charan Padala toteaa.

GlobalData huomauttaa, että Google luottaa tällä hetkellä tulojensa saamisessa mainosmyyntimalliinsa. Sen oman luonnolliseen kielenkäsittelyyn (NLP) perustuvan teknologian, LaMDA AI:n, integrointi voisi mahdollisesti häiritä tätä mallia.

Padalan mukaan LaMDA AI voisi käyttää NLP:tä hakukyselyjen ja mainosten yhdistämiseen, jolloin perinteinen mainosmyynti olisi tehottomampaa.

”On kuitenkin syytä huomata, että Googlen lähestymistapaa LaMDA AI:n julkaisemiseen saattaa ohjata myös tarve varmistaa tarkat vastaukset, erityisesti sen keskeisen hakukonetuotteen osalta.”

Lisäksi Googlen kerrotaan suunnittelevan tytäryhtiönsä DeepMindin kehittämän Sparrow- tekoälytyökalun beta-version julkaisemista vuoden 2023 puolivälissä.

”Sparrow- tekoälytyökalun lanseerausta on lykätty, jotta DeepMind voi työstää vahvistusoppimiseen perustuvia ominaisuuksia, jotka ChatGPT:ltä tällä hetkellä puuttuvat. ChatGPT:llä on tässä suhteessa rajoituksia, ja OpenAI myöntää, että teknologia antaa joskus virheellisiä ja järjettömiä vastauksia”, Padala kertoo.

GlobalDatan mukaan on selvää, että Microsoftin, Amazonin ja Googlen kaltaiset teknologiajätit kaksinkertaistavat investointinsa NLP-teknologiaan, koska NLP:n avulla voidaan parantaa monenlaisia tuotteita ja palveluja, kuten virtuaalisia avustajia, chatbotteja ja tulevaisuudessa robotiikkaa ja autonomisia ajoneuvoja.

”NLP-teknologia voi luoda uusia tulovirtoja lisensoinnin, tarkan päätöksenteon sekä tuotepuutteiden tunnistamisen ja täyttämisen kautta. Analysoimalla asiakkaiden käyttäytymismalleja NLP voi auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä tuotteiden lanseeraussyklin aikana ja siten lisäämään menestysprosenttiaan”, Padala toteaa.

Kilpajuoksu tekoälyalan hallitsemisesta kiihtyy. Padalan mukaan ne yritykset, jotka pystyvät selviytymään tämän nopeasti kehittyvän maiseman tarjoamista haasteista ja hyödyntämään sen tarjoamat mahdollisuudet, selviytyvät voittajina.

Kommentoi
Ylös
>