Markkinakommentit

Mikä on osakemarkkinoiden tärkein ajuri vuonna 2023?

Sijoittajien huomio keskittyy tuloskasvuun.

Vuosi 2022 oli heikko osakemarkkinoilla. Markkina-arvoltaan 500 suuren amerikkalaisen pörssiyhtiön markkina-arvon kehitystä kuvaavan S&P 500 -indeksin kokonaistuotto oli -18,1 prosenttia. Se oli matalin finanssikriisin 2008 jälkeen, jolloin kokonaistuotto oli -37,0 prosenttia. 2022 oli toinen miinusmerkkinen vuosi tuoton osalta viimeisen 10 vuoden aikana. Indeksin kokonaistuotto oli -4,4 prosenttia vuonna 2018.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sektoreista energia oli ylivoimaisesti tuottavin viime vuonna. Energiasektorin tuotto oli peräti 59,4 prosenttia. Muista sektoreista ainoastaan yleishyödykkeiden tuotto oli positiivinen, joskin vain 2,5 prosenttia.

Matalimmat tuotot nähtiin viestintä ja kestokulutushyödykealan sektoreiden osakkeissa. Viestintä halpeni 37,8 prosenttia ja kestokulutushyödykkeet 36,9 prosenttia.

Sijoitustyyleistä arvo- ja osinko-osakkeet sekä matalan volatiliteetin osakkeet olivat voittajia vime vuonna. Sijoittajat suosivat vahvan kassavirran ja matalan arvostuskertoimen sekä defensiivisen liiketoiminnan yhtiöitä.

Inflaatio-odotukset määrittivät osakemarkkinoiden suunnan

Inflaatio-odotukset olivat tärkein osakemarkkinoiden ajuri viime vuonna. Inflaatio-odotusten nousun myötä sekä lyhyet että pitkät korot kohosivat. Se vaikeutti erityisesti kasvusijoittamista.

Yhdysvaltain 10 vuoden inflaatio-odotusten huippu nähtiin huhtikuussa, jolloin se oli korkeimmillaan kolme prosenttia. Inflaatio-odotusten trendi on ollut kevään jälkeen alaspäin, samaan aikaan myös toteutunut inflaatio on tasoittunut. 3. tammikuuta 10 vuoden inflaatio-odotus oli enää 2,26 prosenttia.

Inflaatio säilyy keskeisenä osakemarkkinoiden ajurina myös 2023. Inflaatio on vielä useiden kuukausien ajan yli keskuspankkien inflaatiotavoitteen. Se vaatii keskuspankilta tarkkaa seurantaa, koska kuluttajahintojen ei haluta lähtevän uudelleen yhtä nopeaan nousuun kuin 2021. Liian nopea rahapolitiikan keventäminen saattaisi johtaa inflaation kiihtymiseen.

Inflaatio on tasoittumassa viimeaikaisten tilastojulkaisujen perusteella. Siitä saatiin tiistaina ja keskiviikkona lisätietoa.

Tiistaina julkaistu Saksan inflaatio oli ennakkotietojen mukaan 8,6 prosenttia joulukuussa. Inflaatio oli alle 9,1 prosentin ekonomistien konsensusennusteen ja merkittävästi matalampi kuin marraskuussa. Silloin kuluttajahinnat kallistuivat 10,0 prosenttia vuodessa.

Keskiviikkona julkaistiin ennakko Ranskan kuluttajahintaindeksin kehityksestä. Myös sen perusteella inflaatio on tasoittumassa. Kuluttajahinnat kallistuivat 5,9 prosenttia vuodessa. Konsensusennuste oli 6,4 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 6,2 prosenttia. 

Yhdysvalloissa julkaistaan inflaatioluvut torstaina 12. tammikuuta. Ekonomistit ennustavat, että inflaatio on joulukuussa 6,7 prosenttia vuodessa. Pohjainflaation odotetaan olevan 5,9 prosenttia vuodessa. 

Yhdysvaltain keskuspankki Fed aikoo jatkaa koronnostoja ensi kevääseen saakka ja pitää ohjauskoron loppuvuoden ajan suunnilleen kevään tasolla. Fedin ennusteen mukaan ohjauskorko on keskimäärin 5,1-5,4 prosenttia vuonna 2023. 

Sijoittajien näkemykset vaihtelevat Fedin rahapolitiikan suhteen. Osa arvioi, että Fed joutuu turvautumaan kyyhkysmäisempään linjaan mahdollisessa taantumassa. Käytännössä se tarkoittaisi inflaation merkittävää tasoittumista taantuman vuoksi ja sitä seuraavia ohjauskoron laskuja. 

Toiset arvioivat, että inflaatio pysyy sitkeästi korkeana ja sen vuoksi Fed pitää ohjauskoron odotuksia pidempään korkealla tasolla. Fedin oma arvio on, että ohjauskorko on 3,9-4,9 prosenttia vuonna 2024 eli matalampi kuin tänä vuonna.

U.S. Bankin sijoitusjohtaja Eric Freedman arvioi, että Fed punnitsee nyt tarkasti kiristyvään rahapolitiikkaan liittyviä riskejä. Varainhoitotalon näkemyksen mukaan Fed jatkaa haukkamaista linjaansa. 

Tuloskasvu on tärkein osakemarkkinoiden ajuri 2023

State Street Global Advisorsin Altaf Kassam kommentoi talouslehti Wall Street Journalille tämän hetken sijoitusmarkkinoiden tilannetta. Kassam kertoi, että sijoittajat ovat optimistisempia Kiinan ja inflaation suhteen, mutta huolestuneita talouskasvusta. Hän arvioi, että osakemarkkinoilla ei ole tällä hetkellä selvää suuntaa. Muutaman nousupäivän jälkeen saatetaan nähdä pari laskupäivää.

Taantuma on monen ekonomistin ja sijoitusammattilaisen ennusteissa. Wall Street Journalin tekemään kyselyyn vastanneiden ekonomistien konsensus arvioi taantuman todennäköisyydeksi 65 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Sijoittajien huomio on kohonneen taantumariskin vuoksi talous- ja tuloskasvun kehityksessä.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtaisten tuloksien odotetaan supistuvan 0,3 prosenttia viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2022 tuloskasvu on konsensusennusteen mukaan 5,4 prosenttia.

Alkaneen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla S&P 500 -indeksin yhtiöiden osakekohtaisen tuloksen ennustetaan laskevan 1,4 prosenttia ja toisella vuosineljänneksellä supistuvan 2,6 prosenttia. Siispä markkinoilla nähtäisiin kevyt tulostaantuma alkuvuoden aikana. 

Vuoden toiselle puoliskolle analyytikot ennustavat positiivista tuloskasvua. Koko vuodelle tuloskasvuennuste on 4,4 prosenttia eli lähes sama kuin ennustettu toteuma 2022. 

Tulosennusteet ovat linjassa ekonomistien talouskasvuennusteiden kanssa. Ekonomistien konsensus odottaa myös taantumasta lievää ja lyhyttä.

Mahdollisen taantuman syvyys ja pituus määrittävät ensi vuoden osakekurssikehityksen. Tulosennusteet saattavat osoittautua liian optimistiksi, jos taantumasta tulee odotettua pahempi. 

Markkina-arvoltaan suurille amerikkalaisyhtiöille Yhdysvaltain taloussuhdanteen kehityksen lisäksi globaali talouskasvu on merkittävä tulosajuri. Suuret amerikkalaiset vientiyhtiöt saattavat saada myös tukea valuuttakurssimuutoksista, jos viime kuukausina alkanut dollarin heikentyminen jatkuu tänä vuonna. Dollarin heikentymisen positiiviset vaikutukset näkyvät jo päättyneen neljännen vuosineljänneksen luvuissa.

Kommentoi
Ylös
>