Markkinakommentit

Mikä on pörssin suunta?

USA:n taloustilastot osoittavat maailman suurimman talouden hiipuvan. Samalla kuitenkin inflaatiopaineet ovat hellittämässä.

USA:n keskuspankin seitsemän ohjauskoron nostoa viime vuoden aikana näkyvät jo maan talouden tuoreiden lukujen heikkenemisenä, kertoo konkarisijoittaja Hannu Angervuo viikkokirjeessään.

Viime keskiviikkona saatiin tietoja teollisuustuotannosta, vähittäismyynnistä ja tuottajahintojen kehityksestä.

USA:n joulukuun teollisuustuotanto laski 0,72 prosentin laskua verrattuna marraskuun lukuihin. Vuoden takaiseen verrattuna teollisuustuotanto laski 1,65 prosenttia. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski 0,6 prosenttiyksiköllä 78,8 prosenttiin.

Marraskuun vähittäismyynti laski nimellisesti 1,15 prosenttia verrattuna lokakuun tietoihin. Vuoden takaiseen verrattua vähittäismyynti USA:ssa laski 6,02 prosenttia. Vähittäismyynti laski kausitasoitettuna ja inflaatio-oikaistuna 1,07 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja vuoden takaiseen verrattuna laskua kertyi 0,38 prosenttia.

Ekonomistien odotus vähittäismyynnistä oli -0,8 prosenttia verrattuna lokakuun tietoihin. Marraskuun vähittäismyynnin lasku oli suurin vuoteen.

Valmiiden tuotteiden tuottajahinnat laskivat kausitasoitettuna joulukuussa 1,5 prosenttia marraskuun luvuista. Vuoden takaiseen verrattuna joulukuun tuottajahinnat nousivat 8,8 prosenttia. Pohjatuottajahinnat nousivat joulukuussa 7,8 prosenttia.

”Tuoreimmat tuottajahinnat osoittavat selvästi inflaatiopaineiden alkavan hellittää”, Angervuo päättelee.

Erilaisia näkemyksiä pörssin tulevasta suunnasta

Angervuon mukaan pääomamarkkinoilla käydään nyt vilkasta väittelyä talouden suunnasta ja vauhdista.

Pörssin suuntaan myönteisesti suhtautuvat näkevät inflaation hiipumisen ja rahapolitiikan kevenemisen antavan tilaa kurssinousulle.

”Optimistisijoittajat vakuuttavat osakkeiden kurssien nousevan ja markkinakorkojen laskevan, koska inflaatiopaineet hellittävät. Lisäksi optimistit kertovat yli tuhannesta miljardista säästöissä olevasta dollarista, mitkä laitetaan tekemää rahaa eri sijoitustuotteilla. Optimistit myös uskovat USA:n keskuspankin tekevän enintään muutaman 0,25 prosenttiyksikön koron noston ja ohjauskorkojen laskun nähdään jo ennen vuoden loppupuoliskoa”, Angervuo toteaa.

Angervuon mukaan optimistit korostavat lisääntyneiden huonojen taloustietojen olevan positiivisia osakekurssien kehityksen kannalta. Hyvät taloustiedot johtaisivat vain talouden kuumenemiseen ja inflaation jatkumiseen liian korkeana.

Optimistit uskovat myös Kiinan talouden elpyvän hyvin nopeasti, kun koronarajoituksia on kevennetty. Kiina vetää elpymisellään eurooppalaisten yritysten viennin vauhdilla kasvuun.

Pessimistisijoittajat vakuuttelevat Angervuon mukaan puolestaan kanssauskovaisille, että lähipäivinä on nähtävissä jo viidennen karhumarkkinarallin päättyvän epäonnistumiseen.

Angervuo kertoo, että pessimistien mukaan USA:n keskuspankki joutuu nostamaan ohjauskorkoa muutaman viikon kuluttua jopa puolella prosenttiyksiköllä inflaation nujertamiseksi. Lisäksi nopeasti heikkenevä maan talouden data todistaa osakekurssien laskun jatkuvan aina S&P 500-indeksin nykyiseltä 3 900 pisteen tasolta 3000 – 3300 pisteen tasolle.

”Pessimistien mielestä yllättävän hyvin pysyneet työllisyystilastot merkitsevät lisää ohjauskorkojen nostoja ja talouden pohjan rapistumisen jatkumista. Huono talousdata tulee näkymään myös yritysten kuluvan vuoden tulosten laskuna”, Angervuo kertoo.

Lisäksi yritysanalyytikot joutuvat myös laskemaan kuluvan vuoden tulosennusteita nykyisestä noin yhdeksän prosentin kasvusta vaihtamalla miinusmerkin ennusteen eteen.

Koska näkemykset ovat näin hajallaan, on vaikea ennustaa pörssin suuntaa, Angervuo kertoo.

Työllisyysyllätys

Lisää haasteita yhtälöön ovat tuoneet tuoreet työllisyyslukemat Yhdysvalloista, kun viikon aikana kertyneitä työttömyyskorvaushakemuksia oli vain 190 000 kappaletta. Markkinat odottivat hakemuksia kertyneen 214 000 kappaletta. Laskua viikkoluvuissa oli 15 000 kappaletta. Neljän viikon keskiarvo on 206 000 kappaletta.

Angervuon mukaan USA:n työmarkkina käy edelleen tulikuumana, vaikka talous jo jäähtyy vauhdilla.

Toki USA:n suuret teknologiayhtiöt keventävät jo palkkasummaa.

”Viikon aikana Amazon ilmoitti 18 000 työntekijän vähentämisestä, Aphabet (Google) vähentää 12 000 työntekijää, Microsoft vähentää vuosineljänneksen aikana 10 000 työntekijää ja Goldman Sachs vähentää 3 200 työntekijää”, Angervuo kertoo.

Kommentoi
Ylös
>