Markkinakommentit

Miksi odotettua syvempi taantuma tarkoittaisi härkämarkkinan alkamista aiemmin?

”Fedin minuutit” julkaistiin keskiviikkona Yhdysvalloissa.

Fedin keskuspankkiirit varoittivat joulukuun FOMC-kokouksen pöytäkirjojen mukaan sijoittajia aliarvioimasta keskuspankin päättäväisyyttä pitää korot korkealla inflaation hillitsemiseksi. 

Keskuspankki nosti ohjauskorkoa seitsemän kertaa viime vuoden aikana. Ohjauskorko on joulukuun korkopäätöksen jälkeen 4,25-4,50 prosenttia. Markkinoilla odotetaan Fedin nostavan ohjauskorkoa viiden prosentin tuntumaan kevääseen mennessä.

Fedin nopeat koronnostot ovat lisänneet sijoittajien toiveikkuutta siitä, että inflaatio hidastuu kuluvan vuoden aikana. 

Inflaation tasoittumista on alettu hinnoittelemaan sijoitusmarkkinoilla. Yhdysvaltain pitkän maturiteetin valtionlainojen huippu nähtiin viime syksynä lokakuussa. Silloin 10 vuoden valtionlainan tuotto oli korkeimmillaan noin 4,3 prosenttia. Sen jälkeen trendi on ollut alaspäin. Torstaina 5. tammikuuta 10 vuoden valtionlainan tuotto on noin 3,7 prosenttia. Valtionlainojen tuottotason lasku indikoi myös taloussuhdanteen heikentymistä, koska inflaatio tasoittuu yleensä taantumassa kysynnän heikentymisen vuoksi.

Valtionlainojen perusteella laskettujen inflaatio-odotusten huippu nähtiin jo aiemmin huhtikuussa. Silloin 10 vuoden inflaatio-odotus oli noin kolme prosenttia. 4. tammikuuta se oli enää 2,2 prosenttia.

Inflaation ja taloussuhdanteen väliseen korrelaatioon kiteytyy myös Fedin keskuspankkiirien arviot inflaatiokehityksestä. Useat keskuspankkiirit ovat huolissaan siitä, että inflaation hillitseminen on vaikeata noususuhdanteessa. 

Toisin sanoen monet keskuspankkiirit arvioivat, että työttömyysasteen tulee nousta merkittävästi nykytasolta, jotta palkkainflaatio tasoittuisi riittävästi. Käytännössä siis näkemyksen mukaan taantuman välttäminen osoittautuu todennäköisesti liian haastavaksi.

Sijoittajat ovat ylioptimistisia rahapolitiikan kääntymisen suhteen

Sijoittajien näkökulmasta keskeinen kysymys on, että pitäytyykö Fed näkemyksessään. Jos inflaatio tasaantuisi lähikuukausina odotuksia enemmän, niin keskuspankilla olisi mahdollisuudet priorisoida taloussuhdanteen kehitystä nykyistä korkeammalle ja lopettaa koronnostot ennen ensi kevättä.

Kyseinen skenaario ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä todennäköiseltä, koska inflaatio on edelleen merkittävästi yli tavoitteen ja Yhdysvalloissa on käytännössä täystyöllisyys. 

Tilastojulkaisut toisaalta puoltavat inflaation tasoittumisesta. Tavarainflaation huippu on todennäköisesti ohitettu. Tilastojen mukaan toimitusketjujen pullonkaulat ovat merkittävästi hellittäneet. Toimitusajat ovat lyhentyneet ja rahtikustannukset halventuneet. Aiemmin merkittävästi kallistunut energian hinta on kääntynyt laskuun niin Yhdysvalloissa kuin euroalueella. Lisäksi asuntojen hinnat ovat halventuneet viime kuukausien aikana ja vuokrien hintojen nousu on tasoittunut. 

Fedin koronnostotahti hidastuu, mutta koronlaskuja ei ole näköpiirissä

ADP julkaisi torstaina joulukuun työllisyysraportin, joka ylitti merkittävästi ekonomistien konsensusennusteen. ADP:n tilaston mukaan Yhdysvalloissa syntyi joulukuussa 235.000 työpaikkaa yksityiselle sektorille maatalouden ulkopuolella. 

Vahvat työllisyysluvut ovat näkyneet torstaina kurssilaskuna osakemarkkinoilla, kun koronnosto-odotukset ovat kohonneet. Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 on laskenut noin prosentin iltapäivällä klo 16.40.

Futuurimarkkinoilla hinnoitellaan ADP:n tilaston julkaisun jälkeen 45,9 prosentin todennäköisyyttä 50 korkopisteen koronnostolle 1. helmikuuta. Vielä keskiviikkona prosenttilukema oli 30,3. 25 korkopisteen koronnoston todennäköisyys on 54,1 prosenttia, kun se keskiviikkona oli 69,7 prosenttia.

Odotukset voivat merkittävästi muuttua ennen seuraavaa korkokokousta. Tällä viikolla sijoittajien mielenkiinto keskittyy vielä perjantaina julkaistaviin työmarkkinoiden tilastoihin. Ekonomistien konsensus ennustaa, että tuntipalkkojen nousu tasaantuu joulukuussa 0,4 prosenttiin marraskuun 0,6 prosentista. Tuntipalkkojen odotetaan nousevan 5,0 prosenttia vuodessa. Ennusteita korkeampi lukema tarkoittaisi inflaatiopaineiden ja koronnosto-odotusten kasvamista.

Työllisyyden kehitys on toinen tärkeä perjantain tilastojulkaisu Yhdysvalloissa. Maatalouden ulkopuolelle odotetaan syntyneen joulukuussa 200.000 uutta työpaikkaa. Torstaisen ADP:n työmarkkinatilaston perusteella ennuste on konservatiivinen. Myös kuluvan vuoden aiemmat tilastot indikoivat lukeman ylittyvän, koska työpaikkojen lukumäärä on ollut odotuksia korkeampi kahdeksan edellisen kuukauden aikana huhtikuusta marraskuuhun. 

Fedin keskuspankkiirit ovat tehneet selväksi, että taantuma olisi hyvä asia taistelussa inflaatiota vastaan. Koronlaskuja ei ole luvassa tänä vuonna, jos taloussuhdanne kehittyy, kuten Fed on arvioinut. Keskuspankki tuskin reagoisi koronlaskuilla edes lievässä taantumassa. Sitä vastoin merkittävästi odotettua syvempi taantuma saattaisi saada keskuspankkiirit kääntymään elvyttävän rahapolitiikan kannalle. 

Mikäli vuosi etenee Fedin pelikirjan mukaan, niin ohjauskorko säilyy viiden prosentin tuntumassa loppuvuoden, vaikka inflaatio tasoittuisi. Silloin uuden osakemarkkinoiden härkämarkkinan alkaminen saattaa pitkittyä vuoteen 2024, jolloin keskuspankki olisi valmiimpi keventämään rahapolitiikkaa. 

Jos sitä vastoin Yhdysvallat ajautuisi odotettua syvempään taantumaan ja Fed reagoisi siihen laskemalla ohjauskorkoa, niin uusi härkämarkkina alkaisi nopeammin. Aluksi kuitenkin odotettua syvempään taantumaan mentäessä nähtäisiin osakemarkkinoiden kurssilaskua, kun osakemarkkinoiden riskipreemio leventyisi.

Toisin sanoen, mitä kauemmin Yhdysvalloista saadaan vahvoja talousuutisia, niin sitä pidempään uuden härkämarkkinan alkaminen kestää.  Hyvät talousuutiset ovat siis edelleen huonoja uutisia osakemarkkinoilla.

Kommentoi
Ylös
>