Markkinakommentit

Mitkä osakemarkkinat ovat nyt salkunhoitajien suosikkeja?

Bank of American kyselyyn vastasi 253 rahastonhoitajaa.

Pankin tekemän kyselytutkimuksen mukaan rahastonhoitajista peräti 39 prosenttia alipainottaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoita. Tammikuun prosenttilukema on korkein lokakuun 2005 jälkeen.

Rahastonhoitajat ovat aiempaa optimistisempia Euroopan osakemarkkinoiden kehityksen suhteen. Euroalueen osakemarkkina on nettomääräisesti neljän prosentin ylipainossa, kun vielä joulukuussa alipaino oli 10 prosenttia.

Allokaatiomuutosten taustalla on Euroopan osakemarkkinoiden vahva kehitys viime kuukausina. Vanhan mantereen näkymät ovat parantuneet, kun energiakriisi on osoittautunut pelättyä lievemmäksi. Lisäksi Kiinan koronarajoitusten poistumisen odotetaan tukevan talouskasvua myös Euroopassa.

Euroalueen lisäksi rahastonhoitajat suosivat kehittyvien maiden osakemarkkinoita. Niiden ylipaino on nettomääräisesti 25 prosenttia. Se on korkein ylipaino kesäkuun 2021 jälkeen.

Yleisesti ottaen odotukset uuden härkämarkkinan alkamista kohtaan ovat kasvaneet. Inflaation hidastuminen ja Kiinan talouskasvunäkymien vahvistuminen ruokkivat optimismia.

Riskinottohalukuuden lisääntyminen näkyi erityisesti kehittyvien maiden osakemarkkinoiden ja syklisten osakkeiden allokaation kasvuna. 

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden lisäksi rahastonhoitajat välttävät teknologia- ja terveydenhoitosektorin osakkeita.

Globaalien osakkeiden suhteen rahastonhoitajat ovat kuitenkin alipainossa. Globaali alipaino johtuu paljolti Yhdysvaltain osakemarkkinoiden alipainosta. Globaalisti ylipainossa on käteinen ja joukkolainat. Käteisen paino on 5,3 prosenttia. Se on korkea suhteessa historialliseen keskiarvoon, mutta matalampi kuin joulukuussa, jolloin se oli 5,9 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista rahastonhoitajista 51 prosenttia arvioi, että taloustilanne heikkenee seuraavan 12 kuukauden aikana. Lukema on matalin viimeiseen kuuteen kuukauteen.

Kyselyn mukaan suosituimpia sijoituskohteita ovat tällä hetkellä dollari, ESG-instrumentit, Kiinan osakemarkkina, öljy, Yhdysvaltain valtionlainat ja luottoluokitukseltaan vakavaraiset yrityslainat.

Rahastonhoitajien mielestä suurimpia häntäriskejä ovat korkea inflaatio, syvä globaali taantuma ja keskuspankkien haukkamainen rahapolitiikka.

Mitä kyselytulokset tarkoittavat sijoittajan näkökulmasta?

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden matala allokaatio ja korkea käteisen osuus indikoivat historian perusteella houkuttelevaa tuottomahdollisuutta Yhdysvaltain osakemarkkinoilla suhteessa muihin osakemarkkinoihin. Matalan osakeallokaation ansiosta rahastonhoitajilla on nykytilanteessa mahdollisuus lisätä merkittävästi Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa ostamalla amerikkalaisyhtiöiden osakkeita.

Euroalueen osakemarkkinoiden ylipaino tarkoittaa sitä vastoin, että Euroopan osakemarkkinoiden vahva kehitys suhteessa Yhdysvaltoihin saattaa tasoittua lähiaikoina. Toisaalta ylipaino on yhä maltillinen, neljä prosenttia nettomääräisesti. 

Kommentoi
Ylös
>